Arhitektuurikonkursi võidutöö „Kellavärk“ näeb Jüri keskusala tänapäevasena

Jüri keskusala ja uue tervisekeskuse  arhitektuurivõistluse võitis ideekavand  märgusõnaga „Kellavärk“. Autorid  Joonas Sarapuu ja Liisa Maripuu  büroost Innopolis Insenerid OÜ pälvisid  žürii poolt parimaks hinnatud töö  eest 8000eurose preemia. 

Maripuu sõnul on Jüri praegu hajutatud asustusega  piirkond ja alevikul puudub vääriline  keskpunkt. „Meil oli aega ideekavandile pühenduda  ning siit-sealt tulnud killukestest  panime pildi kokku,“ meenutab Maripuu,  kellele see oli esimene kord kolleeg Sarapuuga  ühe konkursiprojekti kallal töötada. 

„Kellavärk“ koosneb kolmest kahekorruselisest  hoonest: tervisekeskusest,  vallavalitsuse majast ja muu avaliku kasutusega  hoonest. „Kellavärk“ pandi nimeks  seetõttu, et tööle peale vaadates tekkis arhitektidel  justnagu ajas rändamise tunne:  süsteem peab toimima nagu kellavärk. „Ja  kui asjad töötavad nagu kellavärk, siis on  kõik hästi,“ märgib Liisa Maripuu muheledes. 

Uus tervisekeskus valmib  2018. aastal 

Vallavanem Mart Võrklaeva sõnul hakatakse  esimesena ehitama tervisekeskust, mille  projekteerimisel arvestatakse „Kellavärgi“  eskiisiga. Millal aga kahte ülejäänud hoonet  hakatakse ehitama, pole teada, kuna kiiresti  kasvav Rae vald panustab esmajoones lasteaedadesse,  koolidesse, tee-ehitusse ja sportimisvõimaluste  parandamisse, nii võib selle  ehituseni minna aega veel aastaid.  Kolmas hoone, kuhu on edaspidi kavandatud  väikeärid ja teeninduspinnad,  on kavas ehitada praegu eraomanduses  olevale maale ning näeme seda piirkonna  teenindushoonena, kuid täpne kasutus ja  ehitus sõltub eraomanikust. 

„Kellavärgi“ eeliseks peab Võrklaev hoonete  jaotust, mis annab ehitamisel võimaluse  olla paindlik ehk kogu keskusala ei pea  korraga valmis tegema. „Tervisekeskuse ees  olev väljak on universaalne. Seal saab pingil  istuda ja ümbrust nautida, lapsevankriga  jalutada, sõpru kohata. Noorte jaoks saab  keskväljakust hea vabaaja veetmise paik,  kus on võimalus ka rulaga sõita. Meeldis ka  maastikul kergelt piiritletud ringikujuline  klunkeri ala, mis sobitub hästi keskkonda ja  kuhu saab ürituste ajaks püsti panna ajutise  lava,“ lisab Võrklaev.  Järgmisel aastal ehitamise faasi jõudva  tervisekeskuse hoone funktsionaalsuse  kohta ütlevad „Kellavärgi“ autorid ise, et  hoone esimesele korrusele nähakse ette  suurt läbi kahe korruse avatud fuajee, kus on registratuur, apteek, füsioteraapiakabinetid  ja nõupidamisruum. Kiirabi ruumid  on paigutatud hoone kagunurka, mis võimaldab  luua kiirabiautole kiire ning eraldatud  sisse- ja väljasõidu. Teisel korrusel  on perearstid ja ämmaemanda ruumid.  Arhitektid näevad ette, et hoone fassaadis  võiks anda tooni õlitatud lehis. Lisaks tuuak- se välja, et hoone arhitektuurse lahenduse  aluseks on kahe hoonegeomeetria metamorfoos,  mille tulemiks on diagonaalsete  joontega tõstetud/langetatud fassaadipinnad.  See loob mulje kui millestki liikuvast  ja pidevalt muutuvast.

Koos perspektiivselt  kavandatavate hoonetega loovad diagonaalid  mõjusa ja positiivselt pingestatud  ansambli. Hoone kuju eesmärk on olnud  kompaktsus – puuduvad märkimisväärsed  sopistused ja eenduvad elemendid.  Samuti on klaasfassaadide paigutusel suur  roll energiatõhususe saavutamisel. Prioriteet  on, et hoone sisekliima ei mõjuks  negatiivselt inimese tervisele, heaolule  ega töövõimele ning et see oleks samas ka  maksimaalselt madala ehitusmaksumuse  ja energiatarbega. Katusele on kavandatud  päikesepaneelid elektri tootmiseks. 

Väljakule tuleb turg 

Kolme hoone esist väljakut katab eskiisi  järgi graniitkivi, sinna tulevad ka kaupmeestele  mõeldud liigutatavad paviljonid.  Väljaku kujundusse on integreeritud  ka rulapark ja soovi korral saab sinna  rajada ka kohviku. Eskiis näeb ette ka  bussipeatuse ja samuti Rae valla taasasutamise  kivi asukohta nihutamist. 

Ideekavandeid oli kokku viis 

Kokku esitati konkursile viis ideekavandit.  Vallavanem tunnistab, et lootis näha  rohkem töid. Selgus aga, et paralleelselt  oli üle Eesti käimas mitu konkurssi ja kõikidel  osalemine käis arhitektibüroodele  ilmselt üle jõu.  Arhitektuurikonkursi II koha preemia  suurusega 6000 eurot pälvis ideekavand  märgusõnaga „Üki-kaki-kommi-nommi…“,  mille autorid on Anto Savi, Jürgen  Lepper ja Margus Soonets büroost Boa  OÜ. Kolmas preemia suurusega 4000 eurot  anti ideekavandile märgusõnaga „Park“,  mille autorid on Lauri Eltermaa, Urmo  Mets, Kristiina Aasvee, Grete Veskiväli,  Julia Trunova, Kaur Talpsep ja Mari Renno  büroost Kauss Arhitektuur OÜ.  Žüriisse kuulusid lisaks Võrklaevale  Agu Laius (Rae vallavolikogu esimees),  Siim Orav (Rae vallavalitsuse peaarhitekt),  Stina Metsis (volitatud arhitekt,  Rae vallavalitsuse arhitekt), Oliver Alver  (volitatud arhitekt, Eesti Arhitektide Liit),  Andres Levald (volitatud arhitekt, Eesti  Arhitektide Liit) ja Andres Põime (volitatud  arhitekt, Eesti Arhitektide Liit). Võistlustööd  on üleval Rae kultuurikeskuse  hoones asuva kohviku Kratt akendel. 

Andres Kalvik