Jüris algab 21. sajandi tänava ehitus

Jüri alevikus algavad augusti algusest Laste tänava rekonstrueerimistööd, mis sisaldavad Jüri Gümnaasiumi ümbruses sõidu-, jalg- ja jalgrattatee, välisvalgustuse ning sajuveekanalisatsiooni ehitust.

Rae vallavalitsuse tellimusel alustatakse Jüri Gümnaasiumi ümbruses Laste tänava rekonstrueerimistöödega, mille käigus saab kooli ja tammiku vahelisest teest ja selle ümbrusest moodne ning turvaline liikumise- ja puhkeala.

Töövõtuleping Rae Vallavalitsuse ja Viaston Infra OÜ vahel sõlmiti 27. juulil ning töö maksumus on 851 364,17 eurot.

Laste tänavale paigaldatakse LED valgustus, luuakse  puhke- ja istumisalad, rajatakse haljastusribasid, ohutussaar ja šikaan. Kõnnitee saab olema kaetud osaliselt sillutuskividega ja asfaltiga ning tänaval hakkavad paiknema erinevad artaktsioonid.

Rekonstrueerimistööde käigus saab sujuvamaks ka piirkonna liikluskorraldus, sest Laste ja Võsa tänava ristumiskohale ehitatakse ringtee ja ülekäigurada. Samuti valmib uus bussiootepaviljon ja juurde rajatakse uusi parkimiskohti.

Seoses rekonstrueerimistöödega on Laste tänav alates Aruküla teega ristumise kohast kuni Võsukese lasteaiani augusti lõpuni suletud ja ümbersõite tähistavad ajutised liiklusmärgid.

Laste tänav on liiklemiseks avatud taas 31. augustist, kuid septembris jätkatakse täiendavate tööde tegemist. Lõplik tähtaeg on 25. oktoober.

Ajutise liiklusskeemi leiab siit