Noortevolikogu startis kaheliikmelise juhtkonnaga

Aasta alguses toimunud Rae valla noortevolikogu on pidanud oma esimese koosoleku. Esmase tutvumise järel toimus salajase hääletuse teel esimehe ja aseesimehe valimine. Seitsme poolthäälega sai esimeheks noortevolikogu valimistel suurima toetuse pälvinud Frederik Tihhonov ja aseesimeheks neli häält kogunud Risto Tõldsep.

Jagati ära ka toimkondade eest vastutajad. Haridus-, noorsootöö- ja kultuuritoimkonda kuuluvad Gerli Veeleid ja Georg Sikka, vastutavaks isikuks on Veeleid. Tervise- ja sotsiaaltöö toimkonda kuuluvad Risto Tõldsep ja Marion Maasar, vastutajaks on Tõldsep. Kommunikatsiooni- ja turundustoimkonna vastutajaks sai Johannes Tiitus, teda toetavad Grethe Aikevitšius ja Tõldsep. Tihhonov ei kuulu toimkondadesse, sest keskendub rohkem noortevolikogu igapäevatöösse ning selle juhtimisse ja koordineerimisse.

Noortevolikogu pani paika ka esialgsed prioriteedid ja põhiväärtused. Nendeks on toimiva koostöövõrgustiku loomine, noorte kaasamine ettevõtlikkuse kaudu ja noorte teadlikkuse tõstmine noortevolikogu tegemiste kohta.

Otsustati, et aktiivselt lüüakse kaasa 10. juunil toimuva Rae valla Noortefestivali korraldamises. Samuti kavatsetakse lähitulevikus kohtuda Eesti Noorteühenduste Liidu, Rae vallavanema Mart Võrklaeva ja volikogu esimehe Agu Laiusega. Ka on soov külastada Rae vallavolikogu istungit ning saada ülevaade selleaastastest noorsootöö-, kultuuri- ja spordiüritustest, kus oleks võimalik kaasa lüüa või enda esindusega väljas olla.

Andres Kalvik

Foto: Kädi Kuhlap

Rae valla noortevolikogu koosseis: Grethe Aikevitšius (vasakult), Johannes Tiitus, Marion Maasar, Georg Sikka, Gerli Veeleid, Frederik Tihhonov ja Risto Tõldsep.