Rae valla valimiskomisjon avaldas valimistulemuste protokolli

Rae vallas osales kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel 58,8% hääleõiguslikest kodanikest. Kui üle-eestiline keskmine valimisaktiivsus oli 53,3 protsenti, siis Rae vallas oli see 5,5 protsenti kõrgem. 

Rae valimiskomisjon on loendanud peale kontrolllugemist 7162 häält ning avaldanud täisnimekirja kõikide kandidaatite hääletamistulemuste kohta. Valimisprotokolliga saab tutvuda www.rae.ee kohalikud valimised 2017.