Rahvastikutoimingud jaotuvad uuest aastast Rae vallavalitsuse ja Tallinna Perekonnaseisuameti vahel

Vastavalt Riigikogus vastu võetud seadusemuudatustele lõpetasid kõik maavalitsused alates 1. jaanuarist tegevuse ja nende senised ülesanded jagati riigiasutustele või kohalikele omavalitsustele.

Rahvastikutoimingute tegemine Rae valla kantseleis jääb samaks. Jätkuvalt saab registreerida sünde, surmasid, elukoha aadressi ning küsida rahvastikuregistri väljavõtteid.

Teisi rahvastikutoiminguid, nagu abielu sõlmimine, abielu lahutamine, nime muutmine, saab Harjumaal teha Tallinna Perekonna-seisuametis.  Samuti saab Tallinna Perekonnaseisuametis teha järgmisi toiminguid: soo muutmise andmete registreerimine, isikukoodi andmine andmekogusse kandmiseks, isikukoodi andmine Euroopa Liidu, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi ja Šveitsi kodanikule elukoha esmakordne registreerimine Eestis, elukoha registreerimine, hilisema isaduse omaksvõtu registreerimine, rahvastikuregistri väljavõtte ja perekonnaseisutõendi väljastamine (sh abieluvõime tõend), andmete sisestamine rahvastikuregistrisse Eesti ja välisriigi perekonnaseisudokumendilt, kohtuotsuselt ja rahvusvahelise kaitse andmise otsuselt, andmete väljastamine rahvastikuregistrist õigustatud huvi korral, rahvastikuregistri andmete parandamine ja muutmine.