Tingimused olemas – nüüd on jäätmemajandus elanike kätes

8. veebruar alustab tööd Jüri jäätmejaam, kus elanikel on võimalus tasuta ära anda mitmeid keeruliselt käideldavaid jäätmeid. See peaks meie ühise elukeskkonna ilusa ja puhtana hoidmise muutma lihtsamaks. Esialgu jätkab tööd ka veel teine, Järveküla jäätmepunkt, kuid selle saatus ei ole pidevate rikkumiste tõttu täna veel kindel.

Jäätmejaama rajamine Jürisse on olnud pika vinnaga projekt, sest oodatud on võimalust kaasrahastuse saamiseks Keskkonnainvesteeringute Keskuse (SA KIK) poolt. Positiivne otsus saabus viimaks aastal 2017 ja ehitustööd läksid lahti tänavu suvel. Valla omanduses olevale tühjale kinnistule rajati esmajoones tee ja platsid, mille ehitas Viaston Infra OÜ ning soetati konteinerid. Nende tööde mahuks jäi ca 325 000 eurot, millest SA KIK toetus oli  64 270 eurot, ülejäänud raha tuli Rae valla eelarvest.

Sellega aga ei ole jäätmejaama ehitus lõppenud. Aasta esimeses pooles valmib platsile ka hoone, kus lisaks töötajate pesu- ja kontoriruumidele hakkab paiknema ka taaskasutuskeskus. Hoone ehitajaks valiti riigihanke tulemusel Hansaviimistluse OÜ ja selle prognoositavaks maksumuseks kujuneb 173 279,52 eurot, mille jaoks on raha planeeritud valla eelarvest. Uuendusena jäätmejaama juurde rajatava taaskasutuskeskuse eesmärk on suunata inimestel kodus seisma jäänud, kuid siiski korralikud esemed – nagu näiteks raamatud või nõud - uuele ringile.

Uus operaator

Mõlemaid prügi loovutuspunkte hakkab opereerima Eesti Keskkonnateenused AS ja valla lootused jäätmemajanduse edendamise osas on kõrged. Keskkonnaspetsialist Ege Kibuspuu sõnul põhjendavad inimesed jäätmekäitlusel esinevaid rikkumisi enamasti teadmatuse või oskamatusega. Jüri jäätmejaamas hakkab edaspidi inimeste juhendamiseks tööle kaks inimest. „Need kaks töötajat suunavad autod õigete konteinerite juurde, vajadusel nõustavad, kuhu konteinerisse jäätmed tuleb panna, võtavad tasuliste jäätmete eest tasu,“ selgitas Kibuspuu.

Elanike jaoks muudab Jüri jäätmejaama kasutamise loodetavasti mugavaks ka asjaolu, et see hakkab olema avatud viiel päeval nädalas, kuhu alla kuulub ka nädalavahetus. „Jäätmejaam on avatud neljapäeviti ja reedeti 14.00-20.00 ning laupäeviti, pühapäeviti ja esmaspäeviti kell 9.00-15.00,“ selgitas Kibuspuu uue jäätmejaama töögraafikut. „Peamiselt ongi elanike nurinat olnud varasemalt kuulda just ebasobivate jäätmepunktide lahtiolekuaegade osas. Nüüd võiks see mure olla lahendatud ja loodud on igati paindlikud võimalused jäätmete äraandmiseks mugavas asukohas ning põhjust jäätmete jõudmiseks selleks mitte ettenähtud kohta on taaskord vähem,“ oli Kibuspuu optimistlik.

Järveküla saatus lahtine

Järvekülas Turu teel asuv jäätmepunkt on sageli korrast ära ja sellest on teadlikud nii piirkonna elanikud kui ka vald. Uuest aastast hakkab jäätmepunkti haldama Eesti Keskkonnateenused AS, kellel on heakorra tagamiseks plaanis rakendada uusi meetmeid. Kuna jäätmepunkti kõrval on vallal plaanis peagi avada lasteaed, tuleb rikkumiste jätkumisel kaaluda selle sulgemist.

„Territooriumil asuvad kaamerad ja ära antavate jäätmete loetelu on suurelt ja selgelt kirjas nii väraval kui ka valla kodulehel. Väga suur probleem on näiteks ohtlike jäätmetega – Järvekülas ei ole tingimusi nende käitlemiseks ja inimesed peaks aru saama, et see mõjutab kogu ümbritsevat keskkonda. Selleks, et rikkumistele piir panna on edaspidi kõikidele reegleid eiravatele inimestele plaanis hakata välja kirjutama arveid,“ selgitas Keskkonnateenuste esindaja Bruno Tammaru. 

Seni valla hallata olnud jäätmepunkti heakorra tagamise eest ainiti seisnud Kibuspuu sõnul on lisaks olnud probleeme ka suurjäätmetega, mis konteinerite kõrvale ladustatakse. „Kõige enam tuuakse jäätmepunkti sinna mittesobivatest jäätmetest madratseid ja rehve. Suurjäätmed, sh madratsid, vanamööbel, diivanid, toolid, lauad, kapid, kardinapuud, vaibad, on Rae vallas hõlmatud korraldatud jäätmeveoga ja nende äraviimine on tasuta. Suurjäätmete vedu saab tellida Eesti Keskkonnateenused AS-ist kirjutades aadressile:  tallinn@keskkonnateenused.ee või helistades  telefonil 640 0800,“ selgitas Kibuspuu.

Vanarehve võetakse elanikelt TASUTA vastu, esmaspäevast reedeni kell 8-17 aadressil Tartu mnt 119, Tallinn (OÜ Vianor) ja reedeti kell 10-16 Jüri alevikus Mõisa tee 5 (Rehvipunkt OÜ). Täiendavat infot teiste kogumiskohtade kohta saab MTÜ Rehviringlus kodulehelt www.rehviringlus.ee ja lisaks hakatakse rehve võtma tasuta vastu ka peagi avatavas Jüri jäätmejaamas.

 

Jüri jäätmejaam

Jüri jäätmejaam asub Jüris Traavi tänav 5. Jäätmejaam avatakse jaanuarikuu jooksul ja see hakkab avatud olema neljapäeviti ja reedeti kell 14.00-20.00 ning laupäeviti, pühapäeviti ja esmaspäeviti kell 9.00-15.00.

Jäätmejaamas võetakse Rae alla elanikelt tasuta vastu järgnevaid jäätmeliike:

·         Biolagunevad aia- ning haljastusjäätmed

·         Biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed

·         Probleemtoodete jäätmed (vanad kodumasinad)

·         Pakendid

·         Sõiduauto vanarehvid (korraga 8 tk)

·         Klaas (kuni 0,1 m3)

·         Tekstiil (kuni  0,1 m3)

·         Paber ja kartong

·         Plastid

·         Metall

·         Suurjäätmed

·         Puit

·         Betoon, tellised, kivid, bioloogiliselt mittelagunevad aia- ja haljastusjäätmed (kuni 1 m3)

·         Olmes tekkinud ohtlikke aineid sisaldavad või nendega saastunud pakendid

Ohtlikud jäätmed:

·         Värvi-, liimi-, laki ja lahustijäätmed jaepakendis (kuni 10 l)

·         Vanaõli ja õlifiltrid, õlised pühkematerjalid koodidega (kuni 20 l)

·         Päevavalgustuslambid ning muud elavhõbedat sisaldavad jäätmed koodiga (kuni 2 kg)

Jüri jäätmejaamas Rae valla elanikelt tasu eest vastuvõetavad jäätmeliigid on:

·         Eterniit - 50 €/m3

·         Klaas - 25 €/m3 koguse eest mis ületab 0,1 m3

·         Tekstiil - 25 €/ m³ koguse eest, mis ületab 0,1 m3

·         Ehitus ja lammutusjäätmed - 25€/m3

·         Betoon, tellised, kivid, bioloogiliselt mittelagunevad aia- ja haljastujäätmed - 10€/m3 koguse eest, mis ületab 1 m3.

Järveküla jäätmepunkt

Järveküla jäätmepunkt asub Järvekülas Turu tee 25. Jäätmejaam on avatud iga päev 8-20 helistades aial oleval numbril. Jäätmejaama territooriumil on videovalve.

Järveküla jäätmepunktis võetakse vastu järgnevaid jäätmeliike:

·         Vanapaber ja kartong

·         Segapakend

·         Klaaspakend

·         Plast

·         Elektroonikajäätmed

·         Lehtklaas

·         Haljastusjäätmed