Vaskjala loomeresidentuur hakkab pakkuma loovisikutele võimalust eneseväljenduseks

26. augustil Rae vanas koolimajas ametlikult avatud Vaskjala loomeresidentuur on Rae valla pakutav uus võimalus kunstnikele üle maailma tulla elama ja töötama põldude keskel asuvasse möödunud sajandi 30. aastate alguses ehitatud koolimajja, mille ruumid on loometegevuse toetamiseks renoveeritud ja ümber kohaldatud.

 

Vaskjala külas asuv pika ajalooga Rae koolimaja on otsinud oma uut nägu juba aastaid. Loomeresidentuuri avamisel ei varjanud oma hea meelt keegi valla juhtidest, et lõpuks ometi on hoonele väärikas väljund leitud, mis saab olla kasulik nii kunstnikele, meie kogukonnale kui ka tervele Eesti riigile.

Rae kultuurikeskuse juhataja Toomas Aru kõneles, et Vaskjala loomeresidentuuriga koos avati ka ametlik maakunsti keskkond. Kuna Aru sõnul ei ole Eestis rohkem selliseid keskkondi, siis oligi piisav põhjus nimetada Rae vana koolimaja juures asuv ala Eesti ametlikuks maakunsti keskkonnaks. Lähim samalaadne keskus asub Aru teada Lätis Kuramaal.

Nüüd kui Rae vallal on Eesti esimene maakunsti keskkond, mis asub paljudele veel teadmata põnevas kohas – kolmekülaväljale omistatud Eesti Stonehenge’i juures, võib öelda, et Rae koolimaja ümbruses jätkatakse tuhandeid aastaid vanu traditsioone. Stonehenge’i märkimisel viitab Aru kolmekülavälja uurimisega pikalt tegelenud bioloogi ja teadusajaloolase Maie Remmeli alternatiivsele teooriale. Aru ise on aga veendunud, et kõige olulisem selle paiga juures on see, et loominguliseks tegevuseks on siin väga hea energia.

Mõte selline keskkond luua küpses pikka aega. Kui tänavu kevadel külastas Rae koolimaja Moskvas elav ja töötav kuraator Anna Romanova MMOMA Moskva Kaasaegse Kunsti Muuseumist, kes töötas siin Kumu näituse heaks koostöös Eha Komissaroviga, tekkis tummisem pinnas ideele rajada Rae koolimaja juurde paik, kus saab praktiseerida maakunsti, mida rahvusvaheliselt nimetatakse land art’ks. Ka teised kunstnikud, kes on tänavu suvel Rae koolimaja külastanud, on seda seisukohta toetanud ja jaganud. Rae koolimajas on võõrustatud kunstnikke Peterburist, Austraaliast, Saksamaalt ja Hispaaniast.

26. augustil avati neli installatsiooni: Kilian Ochsi „Kes seisnud selgimata pilgu eel“ ja Janno Bergmanni „Monument Euroopale – Euro Rainbow“ ning Rauno Teideri kohaspetsiifiline valgusinstallatsioon. Vaatamiseks ja kasutamiseks jääb avatuks aastaid mööda maailma rännanud Tanel Saare saunainstallatsioon „Kümblejad“.

Loomeresidentuuri kasutamiseks tehakse konkurss

Rae kultuurikeskuse juhataja kõneles, et perspektiivis on plaanis laiendada loomeresidentuuri kasutajate ringi ning praegu töötatakse välja kahte erinevat paketti. „Kui kunstnik, kirjanik, süvamuusik, koreograaf jne… ei taha Rae vallale ja kogukonnale midagi pakkuda, tahab lihtsalt teha kuu või kaks seal loometööd, siis on talle Vaskjala loomeresidentuuris olemine tasuline.

Kui loovisik on kogukonnaga suheldes aktiivne, avab näituse, korraldab üritusi, esineb koolides jne… siis olen arvamusel, et see tema olemine Vaskjala loomeresidentuuris võiks olla tasuta.“

Teiste loomealade esindajatele, nagu muusikud, kirjanikud, heliloojad, on samuti loomeresidentuur edaspidi avatud. „Kindlasti ootame residentidelt, et nad oleksid valmis suhestuma kohaliku kogukonnaga ja pakkuma kogukonnale ka midagi enda poolt.“

Tänaste plaanide järgi kuulutakse sügisel välja avalik konkurss kunstnikele, kes soovivad tulla osalema residentuuri töös. Infot levitatakse veebis ning erinevate loomeinstitutsioonide kanalite kaudu. „Sooviavalduste hulgast teeme valiku ja alates jaanuarist peaks saabuma esimesed residendid välja kuulutatud,“ kõneles Aru.

Signe Heiberg

Fotod: Rae Sõnumid

 

Mööda maailma rännanud saunainstallatsioon „Kümblejad“.

Meeleolukal avamisüritusel tantsiti ümber lõkke.

Vaskjala loomeresidentuuris resideeruv Janno Bergmann korteri köögis.