Volikogu moodustas komisjonid ja valis juhid

Tänasel, 1. novembril toimunud Rae vallavolikogu istungil moodustati neli alalist komisjoni, revisjonikomisjon ning valiti ametisse komisjonide esimehed ja aseesimehed.

„ Esmakordselt on Rae vallavolikogus komisjonide juhtimise vastutus jagatud koalitsiooni ja opositsiooni vahel. Minu meelest kõneleb see heast demokraatlikust stiilist ning võimaldab volikogu liikmetel teha sisukamat tööd valla elanike huvides,“ kõneles volikogu esimees Laine Randjärv.

Haridus- ja kultuurikomisjoni esimeheks valiti Kaarel Kais (RE) ja aseesimeheks Velor Viitak (SDE).

Keskkonnakomisjoni esimehena alustab tööd Andrus Ansip (RE) ja aseesimehena Meelis Rosenfeld (EKRE).

Majandus- ja eelarvekomisjoni juhiks sai Agu Laius (IRL) ja aseesimeheks valiti Raivo Uukkivi (SDE).

Sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni juhtimise vastutus on Tõnis Kõivul (RE) ja aseesimehena astus ametisse Raul Siem (EKRE).

Revisjonikomisjoni komisjoni esimeheks sai Meelis Lepikult (RE) ja aseesimeheks Indrek Uuemaa (KE).

Foto Rae Sõnumid