Rahandusminister tutvus Rae vallaga

7. augustil toimunud rahandusministri Toomas Tõniste visiit Rae valda algas Järveküla koolist, kus toimus kohtumine vallavanema Mart Võrklaeva, visiidi kutse teinud abivallavanem Priit Põldmäe, vallavalitsuse rahandusameti juhataja Tiit Keerma ja Järveküla kooli juhtkonnaga.

Kohtumisel kõneldi mitmetel teemadel, mis puudutavad omavalitsuse ja riigi koostööd. Rahandusminister märkis, et uus tulumaksueraldise protsent on alates 2018. aastast 11,83% varasema 11,6% asemel ning lisas täpsustuseks, et eesmärk on KOV-dele mitte juurde lisada uusi kohustusi. Valitsuskabinetis tegeletakse antud hetkel veel omavalitsuste kohustuste konkreetsemaks kirjutamisega.

Vallavanem Mart Võrklaev tõi kohtumisel välja Rae valla aktuaalse probleemina pidevalt kasvava vajaduse lasteaia – ja koolikohtade järele. Tänavu läheb kooli juba 19 esimest klassi ja kõige rohkem on esimesi klasse Peetri piirkonnas. Vallavanema sõnul on vaja uut kooli Peetri piirkonda hiljemalt juba aastal 2019, kuid ressursid on juba väga piiratud, sest Rae valla netovõlakoormus on 2017. aasta lõpuks ligikaudu 50%.

Abivallavanem Priit Põldmäe kõneles, et kasvava valla suur probleem ongi selles, et lasteaia- ja koolikohti luuakse juurde, et likvideerida puudust nende järele, aga uued kaasaegsed haridusasutused toovad juurde uusi noori peresid. Rae vald kasvab aastas ligi 1000 inimese võrra, kellest väga suur osa on lapsed, kes sünnivad nii uutesse kui kauem Rae vallas elanud peredesse. Põldmäe tõi lisaks välja kasvava rahvastikuarvuga Rae vallas vajaduse leida lahendus ummikute vähendamiseks valla põhjapiirkonnas ning nentis, et väikeringtee ehitamist on vaja.

Pärast Järveküla koolis toimunud kohtumist suunduti Võsukese lasteaeda, kus ministrile pakuti kohapeal valminud välilõunat.

Rae vallas külastati veel Tiptiptap OÜ- d, Hekotek AS- i, Tanker OÜ- d ja Rehvid Pluss OÜ-d. Põldmäe meenutab, et ettevõtjate mure oli kvalifitseeritud tööjõu puudus, kuid neil oli ka sarnane soov, milleks on stabiilse ettevõtluskeskkonna säilimine.