Aruheina ja Võsukese lasteaed pälvisid rahvusvahelise keskkonnamärgise „Roheline lipp“

Juuni alguses tunnustati Eesti kõige keskkonnasõbralikumaid koole ja lasteaedu süsteemse keskkonnaharidusliku töö eest. Teiste seas pälvisid ülemaailmselt tuntud keskkonnamärgise „Roheline lipp“ Rae valla Aruheina ja Võsukese lasteaed.

Rae Sõnumid uuris mõlemast lasteaiast, miks otsustati liituda Rohelise Kooli programmiga, milliseid keskkonnategevusi ja -projekte on läbi viidud ja kas tunnustuseni jõudmine nõudis kõvasti pingutamist. 

 

Miks otsustasite liituda Rohelise Kooli programmiga?

Aruheina LA:  Liitusime programmiga 2020. aasta sügisel, et edendada keskkonnaharidust ja jätkusuutlikku eluviisi. Oma esimese „Rohelise lipu“ saime kaks aastat tagasi (rohelipu kasutusõigus antakse kaheks aastaks, toim). See programm on meie lasteaias väga tähtsal kohal, toetades meeskonna, laste ja lastevanemate jätkusuutlikku mõtlemist.

Arendame järjepidevalt oma õueala õpikeskkonnaks, täiustades õuesõppevõimalusi ja kaardistades elurikkust. Keskkonnasäästlikkus on tähtis ka vahendite soetamisel ja töövõtete valikul. Meie lasteaia juures on toiduringluskapp, kuhu viiakse ülejääv värske toit. Lisaks edendame tervist ja keskkonnateadlikkust nii töötajate kui laste seas täiskasvanute eeskuju ja koolituste kaudu. Teeme koostööd erinevate projektidega ja oleme liitunud Taimse Teisipäeva ja Mahetoidu algatustega.

Võsukese LA: Me usume, et laps õpib kõige paremini looduse kaudu. Maja avamisest saati on meie fookus olnud sellel, et tõsta õuesõppe kaudu lastes huvi looduse ja selle hoidmise vastu. Kuna oleme eelnevalt kogunud mõtteid ja ideid erinevatelt õpirännakutelt Euroopas, siis soovisime vaadata, millised on Rohelise Kooli programmi võimalused ja kuidas see toetab meie visiooni ja väärtusi.

 

Mis te arvate, miks just teie lasteaed pälvis selle auhinna?

Aruheina LA: Pälvisime auhinna, kuna meil on olemas süsteemsus, pühendumus ja tahe. Inimesed veavad koostöös õiget asja. Keskkonnategevused on lõimitud õppe- ja kasvatustegevustes, üritustes, projektides (KIK; PRIA jms) ning rühmade projektides. Kaasame lapsi mudilasnõukogu, keskkonnadetektiivide koosolemise ning igapäevaste rühmategevuste kaudu. Korraldame süsteemselt üritusi, mis on suunatud keskkonna- ja loodushoiule, kus võimalusel kasutatakse jääkmaterjale, hinnatakse taaskasutust, ringmajandust jne. Tihti on kaasatud ka vanemad.

Võsukese LA: Tunnustuseni aitas jõuda järjepidev ning sihipärane töö kogu õppeaasta vältel, Võsukese selle õppeaasta teema oli „Väikeses jalas väike jälg“ ning see aitas meil hoida fookust nii õppetöö väljundites kui ka asutuse keskkonnasõbralikumal toimimisel. Kindlasti on programmi edu võtmeks ka meeskonnatöö ning ühise sihi nimel töö tegemine, kaasates nii lapsi, õpetajaid kui ka lapsevanemaid. Iga tunnustuseni jõudmine on teekond ning nõuab analüüsi, valmisolekut muutusteks ning julgust katsetada.

 

Milliseid keskkonnategevusi ja -projekte olete läbi viinud?

Aruheina LA: Keskkonnategevusi ja projekte on aastatega palju läbi viidud, kõige edukamad neist: maailmakoristuspäev, õuesõppepäevad, lapsevanemate panustamisel oleme koostöös Toidupangaga toetanud abivajajaid, kevadlaadad, traditsiooniline talvematk peredega, ringmajanduse innovatsiooni konkurssi võitmine, mille tulemusel kerkis lasteaia ette Rae valla esimene toiduringluskapp.

Rühmade värvikamad projektid: loodus meie ümber, Simuna kartulikasvatus, tõrukese teekond, vanast uueks jne. Lapsed uurisid ja avastasid, mis on seotud nende endi, elukeskkonna ja kodukohaga. Suurendatud on lasteaia õueala elurikkust. Lisaks kasvuhoonele on igal rühmal  ja köögimeeskonnal oma peenrakast, kus kasvavad maitsetaimed, lilled, porgandid jpm tervislikku. Nende eest hoolitsemine, kastmine ja rohimine on lastele põnev väljakutse.

Tänu liitumisele Rohelise Kooli programmiga on korraldatud palju enam keskkonnateemalisi üritusi, et loodust tundma õppida ja sellest rõõmu tunda, aga samas ka keskkonnaprobleeme teadvustada.

Võsukese LA: Omaalgatuslikult oleme loonud mitmeid keskkonnahariduslikke projekte ning üritusi. Suurimaks võiduks peame me Võsukese metsapäeva. Kolm korda aastas toimub metsapäev Kaberneeme RMK alal, kuhu kogu maja lapsed ja personal bussidega lähevad. Kohapeal toimuvad õuesõppetegevused, lähtudes loodusest ja aastaajast. Tihti sünnivad laste märkamistest projektid, mida lasteaias olles edasi uuritakse ja mille ümber ka muu õppetegevus luuakse. Sel kevadel jäid koolieelikud metsa ka ööseks, püstitasid ise telgid ja tegid lõkkel süüa. 

Selle aasta fookusteemaks oli meil ka prügi temaatika. Sellest lähtuvalt sündis projekt „Võsuke sorteerib“, mille raames sai TVO poolt koolitatud kogu meie personal, KIK-i rahastusel on meie majas teisaldatavad prügisorteerimisejaamad ning ka lastele on läbi viidud prügisorteerimiseteemaline tegevus.

Juba aastaid on jaanuar meil mänguasjavabakuu, mil kõik tavapärased mänguasjad pannakse kappi ära. Vanematele tehakse üleskutse tuua rühma vanad kinga- ja munakarbid, rullid, seisma jäänud kangad, meisterdamisvahendid jne. Lähtuvalt laste huvist luuakse ise mänguasju ja mänge. Eesmärk on arendada laste loovust ning kasutada uute mänguasjade või tegevuste valmistamisel taaskasutatud materjale, edendada ringmajanduse põhimõtteid.

Kindlasti jätkame tegevustega, mis on pannud nii suurte kui ka väikeste võsukeste silmad särama ja teadlikumalt loodust märkama ning hoidma. Iga õppeaasta alguses koguneb rohemeeskond ning analüüsitakse tehtud tegevusi ja vaadatakse, kuhu uuel õppeaastal oma fookus suunata, alati sünnib midagi uut ja katsetada me ei karda!

 

Kas soovitate ka teistel meie valla haridusasutustel programmiga liituda?

Aruheina LA: Jaa, kindlasti soovitame liituda programmiga ka teistel Rae valla haridusasutustel.

Võsukese LA: Soovitame kindlasti, kuna see loob süsteemse lähenemise loodushoiule ning võimaluse teadlikult luua oma asutustest rohelist mõtteviisi kandev haridusasutus. Programmi ampluaa on lai ja iga õppeasutus saab omanäoliselt läheneda. Oluline ongi leida oma suund ja südameasi. Samuti on programmis palju koolitusi ja töötubasid, mis annavad õpetajatele inspiratsiooni ja mõtteid, kuidas erinevaid teemasid õppetöösse lõimida.

Usume, et lapseeas antud väärtused saadavad inimest terve elu. Kui laps kasvab keskkonnas, kus loodushoid ja roheline mõtteviis on normaalsus, siis võtab ta selle mõtte oma ellu kaasa ja oskab teha edaspidises elus valikuid, mis meie loodust ja keskkonda hoiavad!

 

Foto 1 Võsukese lasteaia metsapäev. Foto: Võsukese lasteaed 
Foto 2 Toiduringluskapp Aruheina lasteaia juures. Foto: Ruth Roht