Aruheina Lasteaia roheline mõtteviis

Juunikuus tunnustati Aruheina Lasteaeda keskkonnamärgisega „Roheline lipp“. Tegemist on rahvusvahelise keskkonnaharidusliku programmi „Roheline kool“ poolt väljastatava tunnustusega, mis tõendab õppeasutuse edukat osalemist programmis ning annab tunnistust sellest, et keskkonnasäästlik mõtteviis on osa kooli või lasteaia tegemistest süsteemselt ja terviklikult. Aruheina Lasteaias on looduslähedane mõtteviis igapäevaste tegevuste osa.

Rohelise kooli programmist

Rahvusvahelise „Rohelise kooli“ programmiga liitumise soov ja idee tuli lasteaia juhtkonnal. Tänu pühendunud Kiirete Kiilide rühma õpetaja Liisa Tõnupärdi eestvedamisele sai teekond „Rohelise lipu“ suunas alata. Aruheina Lasteaed väärtustas keskkonnaharidust juba enne programmiga liitumist ja järgis mitmeid „Rohelise kooli“ põhimõtteid – ruumides kustutatakse väljudes tuled, veekraanidele on paigaldatud aeraatorid, et vähendada veekulu, jälgitakse paberikulu ning paber on taaskasutatavast materjalist, kuid tänu õpetaja Liisa keskkonnaalasele kõrgharidusele, hoolivusele ja teadlikkusele saadi indu liituda programmiga 2020. aasta sügisel. Programmis osalemine annab lasteaiale suuna ja eesmärgid edendamaks keskkonnahariduse kaudu jätkusuutlikku eluviisi, mis omakorda aitab lastel paremini mõista looduskeskkonna väärtustamise olulisust.

„Rohelise kooli“ programmil on seitsmest sammust koosnev strateegia: keskkonnatöörühma moodustamine, keskkonnaülevaatuse tegemine, tegevuskava koostamine, seire ja hindamine, tegevuste sidumine õppekavaga, teavitamine ja kaasamine ning keskkonnapõhimõtete väljatöötamine ja järgimine. Tegevuskava loomiseks tuli kaheteistkümne põhiteema hulgast valida kolm, millega õppeaasta jooksul põhjalikumalt tegeleda. Aruheina Lasteaia 2021/2022. õppeaasta teemadeks olid elurikkus ja loodus, kliimamuutused ning toit.

Aia eest hoolitsetakse ühiselt

Lasteaia õuealale sisenedes tekib tunne nagu astuksid koduaeda. Aias leidub nii ilutaimi kui ka marjapõõsaid, kasvatuskaste ning kõige selle vahel on lasteaial oma kasvuhoone. Kasvatuskastid on igal rühmal omad ning iga rühm vastutab neis kasvavate juurviljade ja maitsetaimede hoolitsemise eest ning kaasatud on ka kõige pisemad, 3–4aastased lapsed. Nii on lastel võimalus näha, kuidas seemnest kasvab taim, õppida taimede eest hoolitsema ning jälgida putukate tegevust taimede ümber. Putukatele pakub mõnusat keskkonda ja varjupaika putukahotell, mis on täidetud erinevate looduses leiduvate materjalidega, nagu puukoor, oksad ning käbid. Putukahotelli ja kasvuhoone ümbrust kaunistavad lilleniidud. Selle aasta mais liitus lasteaed ka Eesti Taimekasvatuse Instituudi korraldatud kartuli kasvatamise projektiga, et lapsed teaksid, kuidas kasvab meie toidulaual niivõrd sageli esinev köögivili nagu kartul. Lisaks lastele annavad suure panuse aia hooldamisse majandusjuhataja Külli Tehvanus ja majaperemees Tiit Heinamäe. Külli eestvedamisel loodud aed pälvis 2021. aasta õpetajate päeva tänuüritusel „Rae valla aasta haridustegu“ tiitli.

Keskkonnateadlikkust arendatakse lastes mitmekülgsete tegevuste kaudu. Nii on lapsed külastanud KIK-i projekti raames Eesti Pandipakendi keskust, võtnud osa maailmakoristuspäevast ja toidujäätmete vähendamise nädalast. Eelmisel õppeaastal liituti kampaaniaga Taimne Teisipäev, mille raames pannakse rõhku tervislike toitumisharjumuste kujunemisele juba varajases eas ning pakutakse kord nädalas maitsvaid taimseid toidukordi.

Väga paljudele üritustele kaasatakse ka lapsevanemaid. Nii on koos peetud autovaba päev, kevadlaat, talvematk, korjandus Ukraina toetuseks ja palju muud põnevat. Vanemate rahulolu-uuringud on näidanud, et ühisüritusi oodatakse väga ning suurt rõõmu pakuvad koosolemised ennekõike just lastele.

Asju otsustatakse mudilasnõukogus

Mudilasnõukogu loodi tähtsustamaks laste loovust ning andmaks neile võimalus olla ideede algatajateks. Nõukogu koosneb igast rühmast valitud esindajatest, kes arutavad ning mõtlevad ideid nii ürituste korraldamiseks, tähtpäevade tähistamiseks kui ka üldise heaolu tagamiseks. Näiteks koguneb mudilasnõukogu, et planeerida lastekaitsepäeva või vastlapäeva tegevusi, aga arutletakse ka prügi sorteerimise teemadel. Suurimad nõukogu ideed, mida lasteaias ellu on viidud, on Teaduskonverents, mille eest pälviti 2020. aastal tunnustus „Rae valla ettevõtlik tegu“. Samuti on laste ja perede seas väga populaarsed LEGO näitused-võistlused, mis on toimunud kahel järjestikusel aastal. Laste ettepanekuid arvestades istutati õuealale suuremad kuusetaimed ja õitsvaid lilli ning seati üles putukahotell ja lindude toidumaja. Laste tähelepanekutest lähtuvalt märgistati ruumides ära lülitid ja kraanid, mis juhivad tähelepanu vee ning elektrienergia kokkuhoiule.

Kommentaar: Kristiina Kons, Aruheina Lasteaia direktor

Alustasin tööd Aruheina Lasteaia direktori ametikohal selle aasta veebruaris. Olen pärit Tallinnast ning minu peres kasvab kaks poega, kes nüüdseks juba mõlemad kooliradadel. Minu elus on käsikäes käinud nii pedagoogika kui ka tantsutreeneri amet. Treenerina olen töötanud nii laste, noorte kui ka täiskasvanutega. Haridusmaastikul alustasin lasteaia õpetajana, millest suurema aja töötasin erasektoris ning viimased 5 aastat panustasin haridusse õppealajuhatajana. Kogemusi olen saanud Pirita, Merivälja ja Lotte lasteaedades.

Kandideerisin Aruheina Lasteaia direktori ametikohale, kuna minu ambitsiooniks oli edasi areneda ning tegeleda enda kire – inimestega. Liikuda vahelduseks Tallinnast välja ning miks mitte Rae valda! Lasteaias töötades võlub mind see tunne, kelle heaks töötan. Näha laste silmis rõõmu, tänulikkust ning põnevust. Aastatega olen aina enam hakanud tähtsustama väärtuskasvatust ning mõtet: meie teod on esmaseks eeskujuks ja alles siis sõnad. Panustan, et meie lasteaia keskkonda ümbritseks rahulolu ja töörõõm, et oleksid ühtsed ja järgitavad väärtushinnangud, hea suhtlemis- ja kuulamisoskus ning hoolivus. Väärtustan inimeste ja rühmade omapära, tahet luua ning koostöös tegutsemist. Olen oma valikuga väga rahul ning meil on siin tore!

Pildil 1: Lasteaia ühise aia kasvatuskastid
Pildil 2: Selle aasta mais liitus lasteaed Eesti Taimekasvatuse Instituudi korraldatud kartuli kasvatamise projektiga
Pildil 3: Aruheina Lasteaia direktor Kristiina Kons