Aruküla Vaba Waldorfkool – lapsest lähtuv pedagoogika

Peagi on taas saabumas aeg, mil vanemad peavad otsustama, kus alustavad nende lapsed kooliteed. Üks võimalus on Jürist 12 km kaugusel asuv põhiharidust andev Aruküla Vaba Waldorfkool.

Kolmekümne aasta eest otsis grupp Aruküla lapsevanemaid võimalust muuta oma laste koolitee huvitavamaks ja rahulikumaks. Nende kooskäimiste tulemusena sündis soov luua Aruküla mõisa Rudolf Steineri pedagoogikal põhinev waldorfkool. 1. septembril 1992 saidki esimesed 10 last võimaluse alustada uut moodi koolis. Tänaseks on Aruküla Vaba Waldorfkooli lõpetanud 147 õpilast. Alates 1994. aastast tegutseb kooli juures armsas hoovimajas ka lasteaed.

Waldorfkoolide õppekava näeb ette lapse tervikliku ja igakülgse arengu, võrdselt olulised on eakohane füüsiline, vaimne, hingeline ning sotsiaalne areng, arvestades sealjuures iga lapse individuaalsust ja iseärasusi. Lapse areng on aeganõudev protsess: läbi elatud sündmus, kogemus ja oskus vajab aega, et see jõuaks kehasse ja mõttesse kinnistuda. See on võrreldav müüri ladumisega – iga uus kogemus tuleb hoolikalt sättida ja lasta seejärel taheneda. Liiga kiiresti üles laotud müür ei saagi jääda kindel ega tugev – alumiste kihtidega vahelt hakkab sideaine välja pudenema. Nii vajavadki lapsed aega, et õpitavat enda jaoks mõtestada. Selle paremaks võimaldamiseks on waldorfkoolides epohhiõpe: 3–4 nädalat õpitakse hommikuses paaristunnis ühte õppeainet. Sellisel viisil jõutakse ainega minna süvitsi, lastel tekib endal huvi küsida, uurida ja juurde õppida. Tunnis vahelduvad eelnevalt õpitu kinnistamine uue osa omandamisega, rütmi- ja muusikaline osa, mis haakuvad epohhi aine, aastaaegade ja pühadega. Põhiainete õpe integreeritakse läbi kõikide õppeainete. Näiteks, kui loomaõpetuses õpitakse elevanti, siis elevanti ka maalitakse, voolitakse savist, õmmeldakse elevant käsitöös ning lauldakse elevandist laule, mis kinnistavad omandatud teadmisi.

Muusikal on üldse väga oluline roll waldorfkoolis. Koolis tegutsevad muusikaõpetaja juhtimisel mudilas-, laste- ja poistekoor. Kaks viimast koori on osalenud alati nii noorte kui ka üldlaulupeol. Kõik lapsed õpivad mängima flööti. Vanemate klasside õpilased saavad selgeks kitarri põhitõed.

Oluline on õpitava läbi tunnetamine ja ise tegemine. Näiteks viljaõpetuses läbitakse 2.–3. klassis kogu vilja kasvatamise protsess algusest lõpuni: kevadel valmistatakse maa ette ja külvatakse vili, suvel hooldatakse, sügisel koristatakse vili, pekstakse reht, kuivatatakse vili, jahvatatakse see jahuks ning küpsetatakse ise leivaks, mis ise ka ära süüakse.

8. klassis tehakse kogu klassi osalemisel läbi lapse puberteeti toetav ning nooreks inimeseks kujunemisel väga oluline draamaepohh, mille tulemusena tuuakse lavale täispikk muusikal või näidend.

Waldorfpedagoogika asetab rõhu püsivusele ja järgib põhimõtet jätta lapsele aega ise astuda oma samme kooskõlas individuaalsete vajadustega. Õppetöö on kunstipärane, loov, tahet kasvatav ja tundeline. Niisugune õppetöö mõjub tänapäeva ühiskonna närvilisusest ja pingetest kahjustatud lapsele tasakaalustavalt. Laps vajab juhendamist omandamaks oskusi ja baasteadmisi, mõistmaks sotsiaalseid suhteid ning kuidas orienteeruda moraaliküsimustes, kuid kõige enam vajab laps siiski seda, et tema tõeline olemus võiks järk-järgult avarduma hakata ning leida endale selleks sobiva väljundi. Hariduse eesmärk on toetada arenevat inimest eneseleidmise teel.

Aruküla Vaba Waldorfkooli 2016. aastal lõpetanud Katariina Roosma on kirjutanud: „See on kool, kus lastakse jääda iseendaks! Ja see on omaette väärtus – olla see, kes Sa oled, ilma, et keegi üritaks Sind kuskile kasti suruda.“

Lapsepõlv on väga lühike aeg, kuid loob tänase lapse homse päeva ehk tuleviku. Kooli lapsevanemad on rahulolu-uuringus positiivsena välja toonud Aruküla Vaba Waldorfkooli väiksuse, rahulikkuse, hinnete puudumise ja individuaalse lähenemise, mille tulemusena on väiksem tõenäosus koolistressi tekkeks ning säilib laste koolirõõm.

Kuna tegemist on suhteliselt väikese kooli ja lasteaiaga, kõik õpilased ja õpetajad tunnevad üksteist, õed-vennad käivad lasteaias, siis ongi tegemist suure ja sõbraliku perega, kus mured ja probleemid leiavad kergemini lahenduse. Vilistlane Elisabeth Teener on meenutanud: „Enamik õpetajaid olid peaaegu nagu sõbrad (tegelikult olidki). Nad andsid enda ainet kirega ja kuna klassid olid väikesed, siis oli neil aega märgata kõiki, kes maha jäid või teemast aru ei saanud, jätkus ka aega lihtsalt muljetamiseks. Aruküla waldorfkooli minemine on olnud siiani parim tehtud otsus minu elus.“

Aruküla mõisas saab koolipere nautida kahesaja-aastase hoone võlusid. Waldorfpedagoogikas on väga oluline roll last ümbritseval keskkonnal, et see toetaks lapse arengut.

Aruküla Vaba Waldorfkoolis pannakse suurt rõhku tervislikkusele. Õpilased veedavad kõik vahetunnid õues suures mõisapargis. Väikese kooli eelist ära kasutades käiakse talviti kogu kooliga Valgehobusemäel suusatamas, vastlapäeval on traditsioon kõik koos uisutamas käia. Korraldatakse talviseid suusalaagreid, ühiseid matku ning väljasõite loodusesse. Jõudumööda osaleb oma tegemiste kõrvalt ka lasteaed.

Aruküla Vaba Waldorfkooliga on võimalik tutvuda 26. märtsil kell 11.00 avatud uste päeval. Samuti on oodatud külalised meie kuuesinemistele.

Kooliga saab ühendust võtta e-postiaadressil kool@avw.ee või telefonil 512 2603.