Erasmus+ programmi abil õpiränne Hollandisse

Vaida Põhikooli 14 õpetajat, õppealajuhataja ja direktor viibisid 24.–27. septembril Hollandis, olles töövarjuks Hollandi kooli õpetajatele ning vaadates füüsilist ja vaimset õpi- ja töökeskkonda, õpetamise meetodeid ning digivahendite rakendamist õppetöös. Õpiränne sai võimalikuks tänu Euroopa Liidu hariduse toetusprogrammi Erasmus+ rahastusele.

Töövarjuks oldi R. K. Basisschool Jeroen koolis, kus õpib 42 erinevast rahvusest õpilast. Kõik vaadatu ja kogetu avardas silmaringi, tekitas küsimusi ja mõtlemisainet. Nii mõnigi kasutatav õpetamismeetod tundus huvitav, mida võiks proovida kasutada ka oma koolis. Töövarjuks olemise päevad olid tegusad ja motiveerivad. Hollandi kooli õpetajad ning juhid olid ääretult positiivsed, väga pühendunud ja uhked oma kooli üle. Vaida kooli meeskond tundis ennast väga oodatuna, vastuvõtt oli ülivõrdes suurepärane.

Lahkudes kutsuti Vaida õpetajaid Hollandisse tagasi, et näidata ka teisi põhikoole ning koole, kus õpivad õpilased vanuses 12–18. Võimalik, et peatselt külastavad Hollandi kolleegid ka Vaida kooli ja Eestimaad.