Eriline aasta Arhitektuurikooli Rae harukoolis

Arhitektuurikool on Eestis ainus 10 aastat aktiivselt tegutsenud ruumiharidust pakkuv erahuvikool, mille tunnid on suunatud ruumilise mõtlemise arendamisele ehk teemale, mida tänased üldhariduskoolide õppekavad vaid väga põgusalt puudutavad. Regulaarõppe tunnid toimuvad septembrist maini kuues vanusegrupis Tallinnas arhitektuurimuuseumis, kahes grupis Tartu harukoolis Aparaaditehases ning kolmes grupis Rae harukoolis Järveküla koolis.

Rae harukool tegutseb juba teist aastat Peetri-Järveküla-Assaku piirkonnas, et pakkuda kord nädalas 1.–6. klassi õpilastele võimalust kodu lähedal uurida ja katsetada, märgata ja mõista, tajuda ja luua ruumi. Uue LTT huvihariduse tulekut on toetanud Rae vallavalitsus ja Järveküla Kool.

Mis on sel aastal teisti?

Rae harukool kasvas sel õppeaastal ühe rühma ja juhendaja võrra. Nüüd on kaks juhendajat ja kolm rühma (1.–2. klassi lastele, 3.–4. klassi ja 5.–6. klassi õpilastele). Viiruse leviku tõkestamise tulemusena ei saanud huvikooli tunde läbi viia Järveküla Koolis ning seepärast avasime väljaspool kooliruume kaks vanemate klasside rühma.

Mida Arhitektuurikoolis tehakse?

Peamiselt muidugi uuritakse ruumimaailma ja meisterdatakse makette, aga mitte ainult klassiruumis, vaid ka õues ja objektil. Õppeaasta algab ja lõpeb kogu kooli ühise sündmusega. Sel aastal oli teemaks koroonameetri valmistamine ja katsetamine. Oktoobrivaheajal toimus Arhitektuurikooli traditsiooniline ühissündmus – väljasõit arhitektuurselt põnevasse kohta. Käisime Pedaspeal vaatamas Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuritudengite ehitatud varjualuseid.

Arhitektuurikool on Eesti haridusmaastikul aktiivne ja tunnustatud ruumihariduse eestvedaja, seepärast kutsutakse kooli ja õpilasi osalema põnevates ruumiteemadega seotud projektides. Näiteks kutsus Tallinna linn huvikooli õpilasi kaasa mõtlema laste ja noorte foorumil „Tallinn 2021+ arengukava“ koostamisel.

Sel õppeaastal osaleb Arhitektuurikool mais avataval Eesti Arhitektuurimuuseumi juubelinäitusel „Maja, mida me vajame”. Näitusel pakuvad Eesti juhtivad arhitektid ja arhitektuuribürood välja erinevaid elamisvõimalusi muutuva kliimaga tulevikus. Arhitektuurikooli väljapaneku aluseks on õpilaste mõtted ja ideed. Selleks käisime Rae harukooliga sügisel arhitektuurimuuseumis tutvumas nii hoone kui ka näitustega. Seejärel tegelesid mõlemad rühmad pikemalt tuleviku elamisvõimaluste mõtestamisega nii jooniste kui ka maketina (foto nr 1).

Alates 2020. aasta novembrist on Arhitektuurikool ja Eesti Arhitektide Liit rahvusvahelise arhitektuurikogukonna UIA laste ja noorte arhitektuurihariduse BEE võrgustiku liikmed, et avada huvikooli õpilastele ja õpetajatele uusi põnevaid võimalusi järgnevatel aastatel.

Kes on juhendajad?

Kõik Arhitektuurikooli juhendajad on oma valdkonna spetsialistid: arhitektid, sisearhitektid või maastikuarhitektid. Rae harukooli käivitaja, koordinaator ja üks juhendaja on Rae valla elanik arhitekt Piret Anier. Ta on täiendkoolitanud ennast Tartu Ülikoolis alternatiivpedagoogikas ning Tallinna ja Uppsala Ülikoolis jätkusuutliku arengu hariduses. Eesti Teadushuvihariduse Liit tunnustas Piretit LTT valdkonna arendamisel ja populariseerimisel 2020. aasta uue tulijana. Ta on pühendunud juhendaja ning tal on alati jagada palju põnevaid ideid ja mõtteid arhitektuurist.

Uus Rae harukooli juhendaja on sisearhitekt Heleri Koltšin, kes möödunud aastal lõpetas Eesti Kunstiakadeemia. Lisaks on ta elanud ja õppinud Palestiinas ning Barcelonas. Praegu töötab ta igapäevaselt arhitektuuribüroos Molumba. Heleri on noortele arhitektuuri õpetanud 2016. aastast ja on Arhitektuurikooli onnilaagri pikaajaline juhendaja. Tema sisemine sära inspireerib õpilasi endas ja enda ümber avastama ilu.

Mis on tehtud ja mis plaanid on veel selle hooaja lõpus?

5.–6.klassi rühm tegutseb Peetri Noortekeskuses ja praegusel ajal ka veebis. Sügisel alustati ruumi uurimisega väljas, kujutades unistuste eluruumi kriitidega asfaldil 1:1 mõõtkavas. Materjali teema katsetamisel valati ise betoonvorme ja valgust uuriti erinevat tüüpi valgustitele varje heitvaid katteid disainides. Distantsõppe ajal võetakse olukorrast parim ning kavandeid mudeldatakse näiteks arvutis SketchUp programmis.

3.–4. klassi õpilased uurisid Peetri-Järveküla-Assaku piirkonda ratastel ringi liikudes, meisterdasid Järveküla Kooli lähistel paiknevate firmade (Parkli HL ja Everaus) ruumides. Suur tänu firmade juhtidele erilise olukorra mõistmise ja abivalmiduse eest. Täname põnevate tundide eest Peetri Seltsi Assaku tuuliku vaatamise võimaluse, Laasi Küüni pererahvast traditsioonilise talu õue tutvustamise ja RE Kinnisvara kaasaegse tehnopargi hoonete külastamise võimaluse eest. Pandeemia ajal toimuvad tunnid veebis ja õues, et uurida oma lähemat kodu ümbrust ja avalikku ruumi, tehes ettepanekuid lapse vaatevinklist olulise kitsaskoha lahendamiseks.

UUS VÕIMALUS UUTELE HUVILISTELE!

Ilusate ilmade ja välitundide tegemise võimaluse saabudes avame Järveküla piirkonnas õuesõppe rühma, kus saavad 1.–2.klassi õpilased kuu aja jooksul nii meisterdada kui ümbruskonda uurida. Kursus algab kolmapäeval, 5. mail. Täpsem info ja registreerumine www.arhitektuurikool.ee kodulehel.

SUVINE Arhitektuurikooli linnalaager Peetris? Mis, kellele ja millal?

Linnalaager on 3 päeva kestev teekond geomeetria, konstruktsiooni, materjali, installatsioonide, makettide meisterdamise ja maastikumängu maailmas, kus koos arhitektidega avastatakse ruumimaailma saladusi, süüakse sooja lõunasööki ja tehakse ettepanekuid valla avaliku ruumi mitmekesistamiseks.

Osalema on oodatud 20 Rae valla 1.–2. klassi õpilast. Tegevuskohad on Peetri keskuse Pesapuuperekeskus ja uus Peetri park. Toimumisaeg: 23.–25. august.

Rae valla toetus võimaldab pakkuda peredele soodsat osalustasu (45 eurot). Täpsem info ja registreerimine www.arhitektuurikool.ee kodulehel.