Huvialakool ootab uusi õpilasi

Rae Huvialakool on pea 24 aastat seisnud selle eest, et valla lastele oleks tagatud kvaliteetne huviharidus ning et lapsed saaksid arendada oma andeid rõõmsas ja loovas keskkonnas. Uus õppeaasta on peagi algamas ning kool ootab liituma nii uusi kui ka endisi õpilasi, aga ka lapsevanemaid.

Muusika ja kunst

Sisseastumiskatsed muusikaosakonda toimusid juunis ning septembris asub kooli viies filiaalis pillimängu õppima ligi 40 uut õpilast. Eelmisel õppeaastal avasime õppe kahel uuel erialal: tšello ja arvutimuusika. Jüris asuvas arvutimuusikaklassis on neli kaasaegset tööjaama, mis varustatud muusika produtseerimiseks ja noodistamiseks vajalike programmidega. Arvutimuusikaga ootame tegelema õpilasi alates 4. klassist.  Ka uuel õppeaastal on plaanis alustada ühe uue pilli õpetamist – selleks on kaunikõlaline metsasarv, mis leiab tihti kasutust erinevate orkestrite juures ja filmimuusikas. Metsasarve asub huvialakoolis õpetama Kalle Koppel. Jüri ja Järveküla filiaalides saab õppida ansamblilaulu ning ka sinna on uued õpilased oodatud.

Kõik, kes külastasid huvialakooli kevadkontserti Jüri Gümnaasiumi saalis maikuu alguses või kes hiljem järele vaatasid Youtube´i kanalist, said osa meie käsikellade ansambli kaunist esinemisest. Käsikellade ansambel on saanud tuule tiibadesse, hoogu ansamblitööle andsid kindlasti juurde õpilastega liitunud lapsevanemad. Uute ja ka juba osalevate õpilaste ansambliga liitumisest huvitatud lapsevanemad võivad julgesti ühendust võtta ansambli juhi Aivar Oroperviga. 

Uuel õppeaastal saab asuda õppima kunstiosakonna põhiõppesse Jüri filiaalis õpetaja Marje Tahki käe all ja esmakordselt ka Järveküla filiaalis, kus lapsi hakkab juhendama Leena Kuutma. Kunsti põhiõpe kestab neli aastat ning ühe nädala koormus on kuus koolitundi. Õpitakse joonistamist, maalimist, kompositsiooni, vormiõpetust ja kunstiajalugu. Lisaks tehakse kalligraafiat, nahast meisterdamist, keraamikat, külastatakse muuseumitunde ja näitusi, osaletakse erinevatel konkurssidel. Kunsti põhiõppesse ootame õpilasi alates 4. klassist.

Kunsti eelõpperühmad, kuhu ootame lapsi alates 1. klassist, on avatud Jüris ja Järvekülas ning alustame kunstiõpet ka Lagedil, kus valmib uus kunstiklass. Keraamikat saab õppida Jüris ja Järvekülas, algajate rühma ootame õpilasi alates 2. klassist, edasijõudnute rühmas saavad jätkata need, kes ühe aasta keraamikatundides osalenud.

Populaarne on ka kunsti üldõpe, kuhu ootame lapsi alates 4. klassist ning mis toimub nii Jüris kui ka Järvekülas. Üldõppes, kus koormus on kaks tundi nädalas, joonistatakse, maalitakse, tehakse keraamikat, on kompositsiooni- ja vormiõpetus. Õppevorm sobib hästi noorele, kes soovib arendada oma käelisi oskusi, õppida vaatlema, katsetada erinevate stiilide ja tehnikatega, ent teha seda väiksemas mahus kui põhiõppes.

Sport

Spordiosakonna treeningud toimuvad kuues filiaalis ning viiel alal. Peetris on fookuses kergejõustik ja võrkpall, Järvekülas paneme rõhku malele, korv-, võrk- ja jalgpallile, Jüris ootavad treenerid lapsi tegelema korv-, võrk- ja jalgpalli, kergejõustiku ja malega, Vaidas korvpalliga ning Lagedil samuti korvpalliga. Spordikooli ootame õppima lapsi, kes soovivad end sportlikult teostada ja arendada, samuti olema valmis võistlema ja esindama Rae Spordikooli nii Eesti meistrivõistlustel kui ka rahvusvahelistel võistlustel ja turniiridel.

Muusika-, kunsti- ja spordiosakonda õppima asumiseks saab taotlusi esitada augustikuu viimasel nädalal läbi ARNO süsteemi. Täpsem info peagi Rae Huvialakooli kodulehel ja Facebookis.

Rae Huvialakooli uue õppeaasta pidulik avaaktus toimub 5. septembril algusega kell 18.30 Jüri Gümnaasiumi aulas. Saame pärast suvevaheaega kokku, jagame infot plaanide kohta ja uued huvialakooli õpilased saavad kohtuda oma erialaõpetajatega.

Sündmustest tulvil õppeaasta
Margus Ermast, Rae Huvialakooli muusikaosakonna õppejuht

Huvialakoolis õppimine ei tähenda vaid tunnis osalemist. Sama oluline on osalemine konkurssidel, näitustel, võistlustel ja kontsertidel. Esinemiskogemusi pakub õppekava juba pisikestele. Traditsiooniks on saanud esimese trimestri lõpus aset leidev uute õpilaste kontsert, niinimetatud startijate kontsert. Kui esimesed klahvid, klapid ja keeled selgeks saadud, astuvad uljad uued alustajad lavale oma oskusi näitama.

Õppeaasta edenes tuli esinemisi juurde ja mastaapsus kasvas. Esimene suurem konkurss, kus meie õpilased osalesid, toimus mullu detsembris Tallinnas. Tegemist oli ülevabariigilise konkursiga „Lustlik klaver“.  Seejärel sai publik veebisilma vahendusel osa Rae Huvialakooli talvekontserdist. Loomulikult ei ole kaamera vahendusel kogetu võrreldav kontsertsaali meeleoluga, kuid piirangute tõttu ei olnud kahjuks võimalik kontserdile publikut kutsuda. Ning veel konkursse – klaverikonkurss „Eesti kõla X“, regioonipõhine ja üleriigiline „Parim noor instrumentalist“ ja „Harjumaa laululaps“ on konkursid, millest meie õpilased igal aastal osa võtavad. Nii võideti ka möödunud õppeaastal nendelt konkurssidelt mitmeid auhindu. Rae Huvialakool on ka ise konkursikorraldaja. Märtsis korraldasime looderegiooni muusikakoolide flöödikonkursi, millest võttis osa 32 noort flöödi- ja plokkflöödimängijat.

Algav õppeaasta tõotab tulla igati põnev. Uuel õppeaastal on plaanis viia läbi oma koolisisene konkurss, kus parim esineja valitakse kõikide koolis õppivate ja ennast õpetaja soovitusel konkursile registreerivate instrumentalistide hulgast. Konkurss toimub novembris.

Eelmisel aastal koolipere ja lapsevanemate poolt hästi vastuvõetud suursündmustele – aastalõpukontsert, õpetajate kontsert ja kevadkontsert – on samuti oodata lisa. Jõulukontserdi plaanime sel aastal korraldada Tallinna Jaani kirikus.

Pildil 1: Klaveriõpetaja Leonald Kaidja õpilastega
Pildil 2: Rae Huvialakooli võrkpallitüdrukud rõõmujoovastuses