Inglise keel kui pass maailma

Helen Doron English tähistab sel aastal suurt juubelit – 35 aastat tipptasemel inglise keele õpet! Helen Doron on innovaator, kes lõi laste inglise keele hariduses uue mõtteviisi. Ta rajas õppemeetodi, mis lähtub laste loomulikust keeleomandamisvõimest ja mida toetavad pidev taustkuulamine, positiivne keskkond, spetsiaalselt koolitatud õpetajad ning unikaalsed õppematerjalid.

Rae vallas on peatselt algamas Helen Doron English Peetri Huvikooli kolmas edukas tegutsemisaasta, et pakkuda eri vanuses lastele võimalust kodu lähedal omandada võõrkeel loomulikult ning ilma stressita, tekitades lapses endas huvi õpitava vastu.

Mis on õppemeetodi eripära? Metoodika erineb täielikult standardsest keeleõppest. Lapsed õpivad meie juures tuupimata, läbi mängude, laulude ja liikumise, tundes õppimisest rõõmu. Nad saavad võimaluse ennast vabalt väljendada –  ja seda kõike inglise keeles! Õppimine väljub meil klassiruumidest, sest õpilased kuulavad iga päev oma kursuste tekste ja laule taustkuulamisena. Kuna nad kuulevad neid üha uuesti ja uuesti, omandavad nad keele loomulikult, nii nagu oma emakeele. Kõik kursused on loodud keeleteadlaste poolt, arvestades laste vanust ja eelteadmisi, et lapsed saavad hakkama vastava taseme Cambridge ESOL eksamitel.

Millal on parem alustada võõrkeele õppimisega? Keeleõpe on aju treening, mis optimeerib aju võimekust, arendab üldist mõttekäiku ja mälu. Inimese aju kasvab kuni kuuenda eluaastani. Stimuleerimist tuleks pakkuda just esimestel eluaastatel, mil aju plastilisus ja kasvumäär on kõrgeimal tasemel. Selles vanuses võõrkeele omandamist alustanutel on võimekus omandada see emakeelega võrreldava häälduse ja sõnavaraga.

Kui suured on rühmad? Õppetöö toimub minirühmades, milles on 4–8 last. Nii saavad õpilased õpetajalt piisavalt individuaalset tähelepanu. Minirühmades luuakse võõrkeele edukaks ja mugavaks õppimiseks vajalik õhkkond palju kiiremini, mis võimaldab lastel uusi teadmisi kohe praktikas kinnistada – turvaliselt ja õppimisrõõmuga.

Kes on õpetajad? Helen Doron English kursuseid juhendavad vaid vastava kutsesertifikaadiga õpetajad. Nad suudavad ka kõige keerulisemaid grammatilisi teemasid mänguliselt muuta suuliseks või kirjalikuks tegevuseks, mis teeb meeldejätmise või läbitud materjali kordamise lihtsaks.

Uue õppeaasta uued võimalused!

Uuel õppeaastal saab Helen Doron English Peetri Huvikoolis inglise keelt õppida alates 2. eluaastast teismelisteni, algajatest edasijõudnuteni.  

Uued keelehuvilised on oodatud tasuta proovitundidesse Peetris, Jüris ja Uuesalus avatud uste nädala raames 24.–29. augustil.

Täpsem info ja registreerimine kodulehel www.helendoron.ee või fb.com/HelenDoronEnglishPeetri lehe kaudu.

Inglise keel on rahvusvaheline keel, mis avab paljud maailma uksed!