Järveküla Kool külastas haridusmessi EDUCA

Jaanuarikuu viimasel reedel jäid Järveküla Kooli uksed tarkust taga nõudma tulnud õpilastele suletuks. Seda muidugi varasema kokkuleppe alusel peredega ja põhjusel, et koolipere ka ise end vahetevahel täiendama peab. Seekord suundus ligi 60-liikmeline seltskond pedagooge, töötajaid, juhtkonna ja hoolekogu liikmeid külla põhjanaabritele, kelle juures toimus regiooni kuulsaim ja sisukaim haridusmess EDUCA.

Rae küla elanikule, Elis Kaursonile, kes ühines väljasõiduga hoolekogu esindajana, avaldas päeva jooksul nähtu ja kuuldu muljet. „Minul oli võimalus seda päeva vaadata lapsevanema silmade läbi ja see oli tõesti põnev kogemus. Leian, et sellised külastused on väga vajalikud nii meie tublide õpetajate motiveerimiseks aga ka silmaringi avardamiseks – kõik uudised, mis üldse haridusmaastikul on, tuuakse sulle seal kandikul ette,“ selgitas Kaurson.

Messil eksponeeritakse kõige värskemaid õpikuid, õppematerjale ja –vahendeid, IT-lahendusi ning kooliinventari. Toimuvad loengud ja arutelud, mis pakuvad hulganisti inspiratsiooni ja uusi mõtteid.

„Lisaks on ka võimalus, et ennast teistega võrrelda, kõrvutada. Saime võimaluse näha, kas meie tase vastab sellele, mida Põhjamaades pakutakse. Hea meel on tõdeda, et meil seda asja enam ei ole – et peaksime vaatama Skandinaavia koolide poole või võtma end nende taha sappa. Me saame vaadata neile silma, sest oleme võrdsed nii pakutava hariduse kvaliteedi kui ka moodsa õpikeskkonna poolest, mis Järvekülas kõik olemas on,“ oli hoolekogu esindaja rahul.

Samal ajal, kui õpetajad uusi mõtteid kogusid, ei olnud lastel aga mitte külmapühad, vaid kool oli ka siin leidnud võimaluse, kuidas rakenda ellu ühte Järveküla Kooli aluspõhimõtet – luua ühendus lapse, tema vanemate ja kooliõpingute vahel. Nimelt liitus kool Eesti Kaubandus-Tööstuskoja algatusega „Tööle kaasa!“, millega kutsutakse tööandjaid, lapsevanemaid ja koole koostöös looma lastele ja noortele tööeluga tutvumiseks uusi võimalusi. Kuigi suurem kampaania teostub veebruaris, siis tegi koolipere lapsevanematele ettepaneku kasutada selleks just jaanuarikuu viimast reedet, kui toimus väljasõit.

 „Järveküla Kool paneb suurt rõhku selle, et koolis käimine ei ole vaid kooli ja õpilase vaheline side. Selleks, et kõik toimiks, peavad ka lapsevanemad kaasa lööma. Ema või isaga tööle kaasa minemine, seal nähtu ja kuuldu üle arutamine ning hiljem koolis ka selle analüüsimine on väga õpetlik ja põnev. Veel on meil ka algatus „Teist moodi õppimise päev“, kus lapsevanemate seast käivad erinevate ametite esindajad enda tööalaseid kogemusi edasi andmas ja seeläbi ka koolielu rikastamas,“ selgitas Kaurson.

Seda, et Järveküla Kooli lapsevanemad tõesti hoolivad ja tahavad kooli tegemistes kaasa lüüa, näitas ka suur osalejate arv – töövarjuks leidis võimaluse minna ühtekokku 360 last ja kooliperel on selle üle suur rõõm!

Foto: Üheksa-aastane Karola Kaurson veetis töövarjupäeva isaga ehitusobjektil.