Kindluse Kool kaasas õppetöösse lapsevanemad!

Järvekülas asuv Kindluse Kool on olnud tänaseks avatud 1,5 aastat. Meeskonnatöö ja kaasamine olid kindlasti need märksõnad, millega kooli luues teele läksime ning soovisime olla kogukonnale ja vanematele võimalikult avatud, neid kaasavad. Tänaseks on teada, et oleme terve oma tegutsemisaja pidanud arvestama Covid-19 piirangutega: uksed rohkem suletud, võõrastele sissepääs piiratud, enamus kohtumisi veebis.

2022. aasta jaanuaris olime jõudnud tõdemuseni, et kuna koolimaja on olnud avatud vaid meeskonnale ja õpilastele, on koostöö vanematega jäänud kaugeks ning on vaja leida võimalusi vanemate kaasamiseks.

Esmalt alustasime mõne õpigrupi vanemate kohtumisõhtutega. Seejärel tekkis kahe 3. õpigrupi (õpigrupp ehk klass) õpetaja ja 4. õpigrupi õpetaja pikemaajalise puudumise ajendil mõte küsida grupi vanematelt, kas keegi oleks valmis tulema õpetajat asendama. Üks reageerija oli Cedricu ema Stella ja teine Oskari ema Heidi. 4. õpigrupist olid valmis appi tulema Riko isa Norman ja Hendriku ema Alliki.

Siit saime julgust juurde, et teha üks suurem üleskutse. Olime õnnelikud, et vanemaid juba varem kaasama hakkasime, sest suurema üleskutse hetkeks oli meie meeskonnast puudumas juba veerand õpetajatest (põhjuseks haigestumised, isolatsioonikohustus, ülikooliõpingud jne). Vajadus abi järele oli tol ajahetkel väga suur.

Tänaseks päevaks on tunde asendamas käinud juba üksteist vanemat. Lisaks ülevalpool nimetatutele on abis käinud veel Mete-Marii ema Kaja, Jussi ema Angela, Oto ema Andra, Anelii ema Tiina, Aleksandra ema Sherli, Isabeli isa Mihkel, Smilla ema Armi.

Kõik vanemad on panustanud vastavalt nende enda võimalustele – ühest tunnist kuni nädala lõikes antud 17 tunnini. Mihkel ja Stella on lapsevanemad, kes olid koolimeeskonna liikmeteks mitmeid päevi järjest ning tagasiside neilt on olnud soe, innustav ning motiveeriv. Kindluse Kooli Facebooki lehel on võimalik vanemate tagasisidet ka tagantjärgi lugeda/kuulata.

2.b õpigrupi lapsevanem Mihkel

Olin kolm päeva õpetaja Kellit asendamas. Esimesel päeval oli tunne nagu läheks eksamit tegema. Kuid kartused olid asjatud ja lapsed võtsid mind väga soojalt vastu ning saime kohe kenasti koostööd teha. Teisel õppepäeval oli lapsi rohkem ja päeva lõpuks võttis natukene pea kumisema. Kolmandat päeva pidime kahjuks alustama koroona tõttu kerge segadusega ja jäime õppetööd täitma nelja lapsega. Lapsevanemani jõudis info eelmisel päeval koolis olnud Covid-19 positiivse proovi andnud lapse kohta, mis tähendas, et kõik mittevaktsineeritud ning mitte haigust põdenud pidid minema koju.

 Aga kogemus oli väga vahva – sain tütre klassikaaslastega tutvuda, pluss nägin ägedat koolimaja ka seestpoolt ning sain kokkade maitsvaid toite proovida. Kõik on koolis väga sõbralikud ja viisakad. Kellel siiani on kahtlusi olnud ja pole julgenud ennast õpetaja rolli pakkuda, siis kinnitan, et see kogemus on igati äge.

 Vanemate suurimaks motivatsiooniks on olnud tahe panustada oma lapse koolielu parendamisse ning võimalus teistmoodi meie uue kooli ellu sisse piiluda.  

Tänaseks päevaks on eriti tänuväärt fakt, et Kindluse Koolis töötab neli inimest, kelle lapsed selles koolis ka õpivad. Kolm nendest on meeskonnaga liitunud alles veebruarikuust.

Heaks näiteks on 6. õpigrupi lapsevanem Hellar, kes käib kaks korda nädalas ajalootunde andmas. Hellar on igapäevaselt hoopis Eesti Sõjamuuseumi juht. Andra ja Tiina liitusid meiega aga täiskoha raames ning on hetkel täitmas pikapäevaõpetaja ja abiõpetaja rolli.

Oleme tuleviku tarbeks loomas juhiseid just nendele vanematele, kes on esmakordselt tunde asendama tulnud. Siinkohal tänusõnad meie oma õpetajatele ja mentoritele, kes vanemaid abistanud ja julgustanud on.

Alates 15. märtsist alustab meie enda maja meeskonnaliikmete eestvedamisel näitering, kuhu kutsume osalema ka meie enda kooli lapsevanemaid ja kogukonnas elavaid täiskasvanuid. Seeläbi on võimalus kogukonnaellu teistmoodi panustada. Täpsem info ja registreerimine on leitav Kindluse Kooli kodulehelt kindlusekool.ee ning Facebooki lehelt.

Oleme kooliperega südamest tänulikud kõikidele vanematele, kes on meile läbi asendamiste appi tulnud ja kooli toimimisse panustanud.