Koolide huviringide valik võtab silme eest kirjuks

Rae valla kooliõpilaste vanemad ei pea muretsema selle pärast, et nende võsukesed pärast õppetööd igavlema jäävad. Rae Sõnumite uurimuslik ülevaade näitab, et kooliruumides pakutakse õppeasutuse töötajate korraldatud* huviringe igale maitsele ja pigem tuleb pead murda selle üle, kuidas saaks kõikidest meelepärastest tegevustest osa võtta.

Kõige suurem on valik mõistagi Rae valla ainsas gümnaasiumis Jüris, kus pakutakse erinevatele vanuseastmetele koguni 68 huviringi! Näiteks koostöös MTÜga Mondo viiakse läbi UNESCO ja maailmahariduse ringi. Üheskoos osaletakse Mondo, Euroopa Maja ja teiste organisatsioonide korraldatud õpilasüritustel ning organiseeritakse erinevaid üritusi ja esindatakse Jüri gümnaasiumit õpilasvõistlustel.

Omapärast enesetäiendust pakub ka noorteühendus TORE, mis koostöös koolidega on oma eesmärgiks võtnud arendada õpilaste sotsiaalseid oskusi, levitada sallivat õpihimulist ja toetavat hoiakut ning soodustada õpilastevahelist ja õpilase-täiskasvanu koostööd.

Õpetajad Hiinast ja Hispaaniast

Spordivallas eristub Jüri gümnaasium spordikroonika ja füsioteraapia huviringidega. Samuti tegutseb võistlusteks ettevalmistamise grupp, kus harjutatakse erinevaid spordialasid.

Ilmselt tegutseb Jüri gümnaasiumis ka kõige keerulisema nimega huviring: Raspberry PI Sense HAT. Arvutikauge inimene peab uurima lisa, et aru saada huviringi eesmärgist – tutvutakse Linuxi operatsioonisüsteemi ja Raspberry PI 3 seadmega, mille baasil õpitakse pythoni programmeerimiskeelt ning SenseHAT moodulit Raspberryle, millega on võimalik koostada visuaalseid ning sensoreid haldavaid programme.

Kooli huvijuht Ida Isabel Kert ütles, et sel aastal on kõige populaarsemad robootikaringid ja 3. klassi ujumine. Nendes ringides tuli avada ka lisarühm. Vähene täitumus on kooliteatris. Kokku osaleb kooli huviringides ca 800 õpilast ja nädalas pakutakse üle 100 ringitunni.

„Leian, et klubides ja koolides pakutavad huviringid-treeningud on tasemelt üsna võrdsed ning mõlema olemasolu on noortele vajalik,“ lisab Kert. „Pean kooli huviringe oluliseks, sest need arvestavad tunniplaaniga ja pakuvad võimalust huvipakkuva valdkonnaga kooliruumides tegutseda. Nii ei pea ka vanemad logistika pärast muretsema.“

Üldiselt avatakse koolides huviringid õpetajate ettepanekul eeldusel, et ka lastel selle vastu on huvi. Aga leidub ka aktiivseid lapsevanemaid. Näiteks Peetri koolis sai just lastevanemate eestvedamisel käivitatud grossing, jooga ja kunstiring. Peetri kooli 760 õpilasest käib kokku 24 huviringis umbes 300 last. Populaarseimad huviringid on grossing ja puutöö.

„Pingutame, et tõsta vanemate õpilaste osalust. Ilmselt on nende tagasihoidlikum huvi tingitud pikemast koolipäevast ja osalemisest väljaspool kooli toimuvas huviringis-treeningul,“ arutleb Peetri kooli direktor Luule Niinesalu. „Huvitegevus toetab igapäevast õppetööd ja aitab koolikaaslastega paremini tuttavaks saada. Näiteks puutööringi on oodatud 2.–9. klasside õpilased.“

Kes ütles, et huviringe peab läbi viima täiskasvanu? Peetris korraldab programmeeritava elektroonika ringi oma kooli 9. klassi õpilane Albert Kostusev.

Traditsiooniliste inglise ja vene keele ringide kõrval saab Peetris end proovile panna hispaania ja hiina keeles. Hispaaniast pärit Teresa Peña Diaz-Varela pakkus end ise ja koostöös Tallinna Ülikooli Konfutsiuse Instituudiga annab oma teadmisi edasi Xueqian Ma.

Kohad täitusid kiiresti

Keeleõppele soovib tulevikus rohkem rõhku panna ka Vaida põhikool, kus lõppes oktoobris juurdeehitise teine etapp. „Huviring peaks olema aga selline, kus tutvustatakse lisaks keeleõppele kultuurilugu,“ täpsustab direktor Piret Hallik. „Lisaks ootame oma seltskonda kergejõustikutreeningute läbiviijat. Kahjuks pole me üle-eelmisel aastal treeninguid korraldanud Andres Rajale asendajat leidnud. Oleme korvanud selle Rae Huvialakooli pakutavate jalgpalli- ja Nintai karatekooli treeningutega.“

Vaidas saavad õpilased laulmise, tantsimise ning sporditegevuse kõrval end arendada näiteks kokanduse valdkonnas. Sel sügisel alustas ajaloo ja väitluse ring. „Õpilasi jagub igasse huviringi, jaotus on üsna võrdne,“ lisab Hallik.

Järveküla koolis pannakse kontseptsioonist lähtuvalt rõhku loodusteaduslike teadmiste ja infotehnoloogia rakendamist nõudvatele huvitegevustele. Huvilisi jätkub aga igale poole. Populaarsemad on loodusringid, teatri- ja loovusring, kokandus ning teadusring esimesele kooliastmele. Loomulikult käib palju lapsi ka koorilaulus, sügisel alustas tegevust ka lapsevanemate koor. Muusika- ja sporditegevusega on end sidunud vastavalt 141 ja 83 last. Kultuuri- ja humanitaarvaldkonna ringides käib kokku 121 ning arvuti ja inseneeria valdkonnas 63 noort.

Miks eelistada just kooli huviringe? „Sellisel juhul tunneb õpetaja oma õpilaste oskusi ja vajadusi kõige enam,“ selgitab Järveküla kooli direktor Mare Räis. „Tavalises tunnis käsitletut saab süvitsi arendada. Õppetöö jaoks on oluline õpetajate ja õpilaste hea omavaheline kontakt. Huviringis õpitakse teineteist mitmekülgsemalt tundma. Oluline on aga püsivuse kasvatamine. Kuigi huviringid on tasuta, ei saa kergekäeliselt puududa või pooleli jätta. Suurele osale ringidest oli mitu tahtjat ühele kohale. Kas kool saaks huvitegevuses veel midagi uut ära teha? Jah, meil oleks vaja luua poistekoor. Huvi selle vastu on.“

Lagedil aktiivsed õpilased

Järveküla kool on kaks aastat korraldanud õppeaasta alguses väljastpoolt kooli pakkujatele huvitegevuse laata. „Valdavalt on sellest olnud huvitatud spordivaldkonnas tegutsejad. Järgmisel aastal loodame ringi laiendada,“ täiendab Räis.

Väga kõrge on huviringidest osavõtt Lagedi koolis. Huvijuht Triinu Sepa hinnangul võtab vähemalt ühest huvi- ja aineringist osa koguni 75 protsenti õpilastest. Kõige suurem huvi on kokanduse, näitlemise, mudilaskoori, meisterdamise, robootika, rahvatantsu, Lagedi 4H klubi, male, inglise keele, looduse ja teaduse vastu. Sepp loodab, et tuleval aastal lisandub valikusse kaasaegne tants.

„Koolide huviringid on väga olulised, sest pakuvad vaheldust nii õpilasele kui ka õpetajale ning on tasuta. Klubid saavad õpetada spetsiifilisemaid alasid, milleks kooliõpetajatel vajalikke oskusi pole. Samas võiks eelarves ringijuhtide tasu olla suurem, sest lisatööd on kordades rohkem,“ räägib Sepp.

Andres Kalvik 

*üksikuid huviringe korraldavad lapsevanemad ja külalisõpetajad

 

Rae valla koolide pakutavad huviringid

JÜRI GÜMNAASIUM

Matemaatika, NUTIkas majandaja, koolilehe tegemine, keraamika, lugemine, suuline väljendusoskus, käeline areng, toiduvalmistamine, kabe, robootika, puutöö, tehnoloogia ja tööõpetus, ühtlusõpe matemaatikas, pranglimine, keemia, loodus, vene keel, matemaatika, lõiming, UNESCO ja maailmaharidus, TORE, erinevad koorid ja ansamblid, kooliteater, rahvatants, erinevad tantsurühmad, treeningud spordivõistlusteks ettevalmistuseks, spordikroonika, ujumine

PEETRI KOOL

Robootika, 3D-graafika, animatsioon & video, hariduslikud robotid, programmeeritav elektroonika, näitlemine, tants, esimesed sammud majandusõpetuses, mõttemängud, väitlusklubi, mudilaskoor, kitarr, trumm, draama, kunst, puutöö, scrapbooking, grossing, jooga, sulgpall, hiina keel, hispaania keel, vene keel ja kultuur

JÄRVEKÜLA KOOL

3D-modelleerimine, teeme kunsti, loovusring, üldkehaline ettevalmistus, loodusring, zooloogia, mudilaskoor, solistid ja ansamblid, mängime ja nuputame, teater, tants, teadus, käsitöö, vene keel nullist, folklooriring, nutiring, arvutimängude loomine, kokandus, lennumodellism, tegevuskeskus – lugemine, 1. klasside lustikoor, solistid ja ansamblid

LAGEDI KOOL

mudilaskoor, solistid, muusikal, rahvatants, tantsuline folkloor, pallimängud, sulgpall, male, näitlemine, meisterdamine, mood ja disain, kokandus, inglise keel, loodus, meedia, ajalugu/mälumäng, nuputamine, arvuti, robootika, Lagedi 4H klubi

VAIDA PÕHIKOOL

Mudilaskoor, lastekoor, kitarriõpe ja solistid, ajalugu/väitlus, kunst ja keraamika, näitlemine, tants, pallikool, puutöö/tehnika, kokandus

Foto Anna Leštšenko

Juhendaja Deisi Viimne on viinud Vaida tantsuringi tüdrukud Koolitantsu festivalil kõrgetele kohtadele.