Koolinoored õppisid ära tundma enda sees olevat ettevõtlikkust

„Väga tore oli näha, et nii tublid noored on kokku tulnud,“ rõõmustas Rae noortekeskuse juhataja Mari-Liis Küüsmaa 20.–22. oktoobril Padisel Kallaste talus toimunud kolmepäevase ettevõtlikkuslaagri üle 7.–9. klasside noortele.

Rae vallavalitsuse noorsootöö spetsialist Mari- Liis Paekivi meenutas, et esimesel päeval külastas laagrinoori Krista Niit töötukassast. Esimene külaline pani algatuseks noored endasse vaatama ning aru saama iseendast kui inimtüübist. „Noored õppisid enda kohta palju ning nii mõnigi tunnistas, et pole mingit iseloomuomadust enda puhul märganudki, kuid nüüdse mänguga tuli see välja,“ kõneles noorsootöö spetsialist.

Teisel päeval viis koolitust läbi noor ettevõtja Martin Kristerson, kes rääkis oma kogemuste põhjal ettevõtluse alustamisest. Päeva teises pooles tegid noored ajurünnakut ning said välja mõelda mõne projekti, millega nad sooviksid tegelema hakata ning Martin aitas neil mõtet arendada. Pärast ajutööd mängiti mõlemal koolituspäeval õues värske õhu käes aktiivseid seltskonnamänge. Pimeduse saabudes jätkati tubaste tegevustega ja prooviti erinevaid lauamänge.

„Kõik kolm päeva olid täis positiivseid emotsioone ning kui noored panid paberile oma ettevõtlikud ideed, mis ellu viia, siis oli näha ka seda, et kõigil noorsootöötajatel lõi silm särama, sest meil on võimalus neid noori aidata oma ideede elluviimisel ning selle käigus kasvatada ettevõtlikkuse pisikut nendes noortes,“ kõneles Mari-Liis Küüsmaa, kellest sai pärast laagrit üks mentoreid noortele. 

Novembri teises pooles saavad laagrinoored noorsootöötajatega kokku ning Mari-Liis Küüsmaa vaatab koos teiste Rae noorekeskuse töötajate Ester Kängsepa, Kristel Lina, Marleen Otsuse ning Brey Velberkiga üle, kui kaugele on jõudnud ettevõtlikkuse laagrist alguse saanud projektid.

„Sel aastal on huvitav see, et laager ei saanud läbi pärast neid kolme päeva, vaid kohtume kogu seltskonnaga taas,“ selgitas Mari-Liis Paekivi.

Ettevõtluslaager toimus neljandat korda ja seal osales 21 noort Peetri, Lagedi, Jüri ning Vaida koolist.  

 

Foto: Mari-Liis Paekivi

Neljas ettevõtlikkuse laager toimus Padisel Kallaste talus.