Kutse osalema Rae valla noorsootöö ja huvihariduse rahulolu-uuringusse

Tänasest saab vastata küsitlusele, mis selgitab välja Rae valla huvihariduse tugevused ja arenguvajadused. Küsitlus on koostatud silmas pidades 4 erinevat vanuse või huvigruppi ning seda saab täita 11. juunini.

·       Küsitlus 7-12- aastastele noortele: https://docs.google.com/forms/d/128fBWU_pfyhSXawxP_4SDXX6ou-odcLEpSfpfIcD3-k/edit

·       Küsitlus 13-26- aastastele noortele: https://docs.google.com/forms/d/1z8pu9nGoVwVPppmlpEvYePNh2G3IeshDZgTixHseLk8/edit

·       Küsitlus noorteühendustele: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLo-U0lb21kZu5V85Qu-ZKSxx13XAkfjtYs5xxW9HtMKo0sw/viewform

·       Küsitlus noorsootöötajatele/huvijuhtidele/treeneritele/huvikooli õpetajatele, juhendajatele: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_yakBLmnQc3LwXKbhvpX-zwlw_9KPIC4XSGaaL6-D6eMVsg/viewform