Kvaliteetne kunstiharidus kodu lähedal

Rae Huvialakooli kunstiosakond on sel õppeaastal kasvanud ja ruumiliselt laienenud, loonud traditsioone ja võtnud uusi sihte.

Kunstiosakond, mis seni tegutses Jüris ja Järvekülas, laienes sel sügisel Lagedile. Keskusehoones on üks väike klass, kus käivad kunstitundides algklasside lapsed. Järgmisel õppeaastal plaanime seal alustada ka vanemate laste kunstiõppega.

Järvekülas võtsime esimest korda vastu neli aastat kestva põhiõppe kursuse, mida asus õpetama uus kunstiõpetaja, Eesti Kunstiakadeemias skulptuurieriala lõpetanud  Leena Kuutma. Põhiõppe uus kursus alustas ka Jüris, kus seda juhendab Tallina Ülikooli haridusega kogenud kunstiõpetaja Marje Tahk. Lisaks saavad õpilased kunstiga tegeleda väiksema koormusega üldõppes ehk avatud stuudios – nii Jüris kui ka Järvekülas viib õpet läbi Eesti Kunstiakadeemias kujunduskunstieriala lõpetanud Õnne Päeske.

Lisaks kunstiõppele on võimalus õppida eraldi keraamikat: meil on algajate ja edasijõudnute rühmad nii Jüris kui ka Järvekülas, õpetajaks Õnne Päeske. Algklasside õpilased saavad Jüris käia meisterdamises, kus tunde annab uus õpetaja, taaskasutuse usku Ilona Tern. Meisterdamine annab head käelised oskused ja julguse eksperimenteerida. Põhikooli kunstiõpetuse õpetajaks õppinud ning end Eesti Kunstiakadeemias kunstiajaloo ja visuaalkultuuri vallas täiendanud Ilona enda sõnul lausa armastab värvide kirkust, vormide korrapära ja leiutamist.

„Meie eesmärk on pakkuda kvaliteetset kunstiharidust just kodu lähedal, et niigi ülekoormatud lapsed ei peaks transpordile aega kulutama,“ märkis kunstiosakonna õppejuht Tea Tara Tanka ja lisas: „Oleme õpetajatega arutanud, et loovust ärgitavat kunstiharidust võiksid saada ka täiskasvanud. Kunsti tegemine toob inimesi kokku kogukondlikult, paneb asju teise nurga alt vaatama ning on hea stressi ja ärevuse leevendaja ajal, mil vaimse tervise probleemid on epideemilised.“

Uued traditsioonid

Sel õppeaastal panime aluse mitmele uuele traditsioonile. Mullu detsembris avasime Järvekülas esimest korda filiaalideülese talvenäituse, kus osalesid oma töödega põhi- ja üldõppe ning 3. eelklasside õpilased. Eelnevalt toimus koolisisene talvekontserdi kava kaanepildi joonistamise konkurss, millel osalenud tööd olid näitusel väljas.

Sisekonkursil valiti välja ka kaks noorte laulupeo lauludest inspireeritud tööd, mis lähevad Tallinnasse laste ja noorte välinäitusele „Kõlapilt” linnaruumi ilmestama. Noorte laulu- ja tantsupeo eel ja toimumise perioodil 19. juunist kuni 3. juulini on pealinna 10 erinevas paigas väljas 100 kooli, sh Rae Huvialakooli, õpilaste tööd.

Mõnus õhustik ja eakaaslaste tugi

Võistlemist ja konkurssidel osalemist jagub kunstiõpilaste tegemistesse aastaringselt. Nii võttis Jüri põhiõppe 1. kursuse õpilane May Britt Grossberg osa RMK metsapostkaardi konkursist ning tema võistlustöö jõudis rahvahääletusel 24 hulka. Järveküla õpilaste rühm võttis osa akende kujundamise konkursist „Rõõmustajad pimedas“, keraamikaõpilaste tööd osalevad konkursil „Savisellid“, kunstiõpilaste joonistused üleriigilisel konkursil „Minu klaas 2023“. 

Uuendame tänavu oma õppekava ja õppetöö struktuuri, vaatame läbi hindamisjuhendi. Kunstiõppes rakendame suures osas kujundavat hindamist ja sellest aastast ka tööde ülevaatusi, kus õppurid ise oma arengut ja töid analüüsivad ning õpingukaaslaste töid vaatavad ja kommenteerivad. Koos rõõmustatakse edusammude üle ja märgatakse õpikohti. Koos valitakse välja ka pildid, millest näitusi teha.

Kunstiosakonnas saavad õppida kõik lapsed, kellel on huvi ja kellele meeldib käeline tegevus. Meie õpetajate jaoks on esmatähtis luua hea õhustik, kus lapsel on mõnus end kunstiliselt väljendada ja eakaaslastega suhelda. Kunsti õppides saab ennast proovile panna ja omandada oskusi, mis vajalikud, et edaspidi kunstiteel jätkata, aga ka selleks, et inimesena elus paremini hakkama saada.

Kunstiosakond korraldab maikuus avatud uste päevad Jüris ja Järvekülas, kus saab tutvuda ruumidega ja teha proovitöö. Proovitööks annab kunstiõpetaja joonistamisülesande. Põhiõppesse tulijatel (alates 5. klassist) palume võimalusel kaasa võtta ka 2–3 varem valminud tööd.

Ootame teid avatud uste päevale ja proovitööd tegema!

MIS TOIMUB?

15. mai kell 15.30–18.30 – kunstiosakonna avatud uste päev ja proovitöö Järvekülas
16. mai kell 15.30–18.30 – kunstiosakonna avatud uste päev ja proovitöö Jüris
18. juuni kell 13.00 – laste ja noorte näituse „Kõlapilt“ avamine Tallinnas Tammsaare pargis
22. august – kunstilaager Vaskjalas

KOMMENTAAR: Leena Kuutma, kunstiõpetaja Lagedil ja Järvekülas

Olulisim on loova alge toetamine

Olen ise tegevkunstnik ning sellelt oma kogemuse põhjalt ka õpetan.  Kõige olulisemaks pean noorte loova alge toetamist, kulub ju vaba eneseväljenduse kogemus ja leidlike lahenduste otsimine edaspidises elus ära igal elualal. Loovus ei ole vaid kunstialade eesõigus. Kuid selleks, et midagi sünniks, peab tundma ka vahendeid ning võtteid. Esimesed joonistamise võtted, maalimine, kolmemõõtmeliste objektide ehitamine – igal pool on omad nipid, mida on oma idee realiseerimiseks kasulik teada. Kunstikooli õpetajana saan aidata neid baasoskusi omandada ja ka kultuurikonteksti mõista. Noortel on põnev koos eakaaslastega oma loovust ja  kunstimaailma avastada. Üldhariduskoolis kõike teha ei jõua ega saagi, ent meil on süvenemiseks aega ning õiged töövahendid, et kõik tõesti ka vääriliselt välja tuleks.