Loodus kui klassiruum

  • Jaanika Peeba, Lilleoru Põhikooli 2. klassi õpetaja ja eripedagoog
  • 03.03.2023
  • lilleoru

Juba viiendat aastat sõidavad väikesed koolijütsid hommikuti vastuvoolu, pealinna poolt bussiga maale – Lilleoru Põhikooli – , et viibida pika päeva looduse keskel: avastada, märgata, liikuda ja teha isiklikest kogemustest järeldused.

Kuigi koolipäeva juurde kuulub ka klassiruumis õppimine, on õuesõppel Lilleoru koolis suur osakaal. Igahommikune matk ja loodusõpetuse tunnid, pikad vahepausid ja vabamänguaeg, aastaringsed avastusretked ja sügis-kevadised tööd Lilleoru tarbeaias – need kõik toetavad lapse huvi looduse vastu. Sellest omakorda võrsub loodusest lugupidamine ja hoolimine.

Õues viibimisel on pakkuda väga palju positiivset, mida klassiruumis alati edasi anda ei saa. Teise klassi õpetaja Jaanika Peeba sõnul on õuesõppe eelis see, et lapsed ei märkagi, et tegu on tunniga. Liikumine ja maailma avastamine on nende jaoks loomulik ja ei väsita erinevalt pikaajalisest pingisistumisest. Kuna väike inimene tahab ise maailma avastada ja tunnetada, on looduses kõik meeled ärksad ja keha aktiivne. Õpetamisel on oluline, et kõigepealt tuleb lubada vaadata ja kogeda ning alles hiljem rääkida. Lastel on imeline võime sisse elada sellesse, mida nad vaatavad, otsesed kogemused valdavalt ei unune. Looduses ei pea toimuma midagi erilist, ka tavalise jälgimisega saavad lapsed palju parema arusaama, võrreldes loodusest rääkimisega klassiruumis.

Lihtsate loodusnähtuste uurimine tekitab küsimusi, osadele saab laps õpetajalt kohe vastuse, kuid paljud küsimused jäävad ka tulevikku ja võivad õpilastel palju aastaid hiljem meelde tulla. Kindlate algteadmistega on lihtsam uut mõista ja hoida üleval huvi loodusteaduste vastu.

Eesti loodus on väga mitmekesine ja võimalusi pakkuv, kuid ometi jääb see paljudele suurkoolide õpilastele kaugeks õpikutarkuseks. Kuna Lilleoru laste jaoks on tundidepikkune õuesviibimine ja looduse uurimine igapäevane, tekkis mõte seda head jagada ka teistega. Eesmärgiga, et Eestis kasvaks rohkem noori, kes tunnevad end looduses hästi ja mõistavad seal toimuvaid protsesse. 

Nii pandigi õlad kokku Tallinna Ülikooliga ja ELU programmi raames valmis üliõpilastel vahva metsaseikluse projekt. ELU programm ühendab erinevate erialade tudengeid, kes panevad proovile oma teadmised, loovuse ja võimed, mis aitavad tiimitööga jõuda väärtuslike tulemusteni.  Nii sai Lilleoru matkarajale loodud kolm erinevat 1.–3. klassile välja töötatud programmi. Lähtutud on Lilleoru matkaraja eripärast, riiklikust õppekavast ja eesmärkidest, arvestades laste eakohaste võimete ja vajadustega. Näiteks õpivad lapsed tundma nii puid, põõsaid kui ka puhmaid, saavad teadmisi mürgiste taimede kohta ning õpivad eristama sõnajalg- ja sammaltaimi.

Metsaseikluse programmi jooksul saavad väiksed külalised end proovile panna ka Lilleoru Põhikooli seiklusrajal. Laste ideede järgi loodud seiklusrada tõmbab koolijütse nagu magnet, turnides ja ronides saab keha tugevaks ja väsinud pea õppimisest puhata.