Loomingulisus õitseb ka piiratud aegruumis

  • Tea Taruste, Rae Huvialakooli õppe- ja arendusjuht
  • 03.02.2021
  • huviharidus

Rae Huvialakoolil on vaatamata üleüldistele koroonaga seotud piirangutele olnud tegus poolaasta ja palju toredaid saavutusi.

Huvikoolide võimalused mitmekesiseks tegevuseks on sel õppeaastal olnud kahjuks üksjagu piiratud. Ära jäid traditsioonilised talvekontserdid, esinemised lasteaedades ja hooldekodus; kontakttunnid asendusid digikohtumistega, konkursid toimusid distantsilt. Pillimäng ekraanide vahendusel, dokumendikaamera abil õpetatud kunstitehnika, kahemeetrised vahed rühmatreeningus – sellest kõigest sai reaalsus.

Sõrmed ristis ja palve huulil on nii meie õpetajad kui ka lapsevanemad lootnud, et lapsed saavad huvikoolis edasi käia nagu „vanasti“, ent meil kõigil on olnud vaja olla paindlikud, kiirelt reageerida, leida üleöö parimaid lahendusi, hoida üleval rõõmsat meelt ja tegutsemistahet – ka siis, kui mõni hea plaan taas tühja on jooksnud.

„Meie õpetajad ja treenerid on olnud supertublid, leidnud häid lahendusi, et tunnid saaksid toimuda parimal moel ning pingutanud, et õpilastele antava hariduse kvaliteet piirangute tingimustes ei kannataks,“ kiitis Rae Huvialakooli direktor Siiri Laid. „Oleme väga tänulikud, et lapsevanemad on olnud nii mõistvad, püüdnud meiega koos digimaailmas hakkama saada ja soovivad oma laste jätkamist huvialakoolis ka siis, kui aeg-ajalt tuleb seda teha kaugõppe vormis,“ lisas ta.

Iseäranis keerukas on olnud rühmatundidega nii spordis, kunsti- kui muusikaõppes, kuna viirustõrje esmase meetmena kasutatakse just nende keelustamist. Kunstiosakonnas eelmise aasta lõpul läbiviidud küsitluse tulemusena vastas siiski üle 80% lapsevanematest, et ei kavatse lapse õpinguid antud tingimustes katkestada.

Inspireerivad eduelamused

Koolis ja koos – see soov ühendab õpilasi ja õpetajaid. Ent kui midagi on keelatud, muutub see ju eriti ihaldusväärseks. Ja veel, loomingulistele inimestele on piirangud sageli inspiratsiooniallikaks ja sportlastele takistused pärituuleks. Võib-olla on see põhjuseks, miks möödunud aasta tõi kuldseid, hõbedasi ja pronksikarva tulemusi lauluvõistluselt, pianistide konkursilt ja joonistamisvõistluselt. Ära kasutati kõik võimalused, et koolivälistel üritustel ja esinemistel osaleda.

6. novembril toimus Keilas lauluvõistlus Harjumaa laululaps 2020. Rae Huvialakooli noortel lauljatel (Külli Oviri õpilased) läks väga hästi: Keilast toodi ära kaks esikohta ja hõbehääle eripreemia. 16–18aastaste vanuserühmas kuulutati esimese koha väärilisteks Berit Hallik ja Vladimir Todurov. 10–12aastaste lauljate seast sai hõbehääle eripreemia Zlata Strelets.

26.–29. novembril toimus vabariiklik noorte pianistide konkurss „Eesti kõla IX”, kus Rae Huvialakooli kaks noort pianisti – Mayla Vernik ja Nelis Vernik – saavutasid oma vanuseklassis vastavalt II ja III koha. Ühest perest pärit Mayla (4. kl) ja Nelis (5. kl) õpivad klaverimängu Järveküla filiaalis õpetaja Leonald Kaidja käe all ja on kogenud konkurssidel käijad ning näidanud häid tulemusi juba aastaid. Õpetaja märkis, et tänavu võistlesid tema õpilased eliitkoolidele (Tallinna Muusikakeskkool, Georg Otsa nimeline Tallinna Muusikakool, H. Elleri nimeline Tartu Muusikakool) mõeldud A-kategoorias.

Kunstiosakonna õpilane Lisanna Teder osales Eesti koolilaste metsapostkaartide konkursil „Tervendav mets“. Üle Eesti saadeti konkurssi korraldanud RMK-le 3457 metsapostkaarti 133 erinevast haridusasutusest üle Eesti. Lisanna töö „Maagiline mets“ sai rahvahääletusel 3. koha ja võimalik, et leiab kasutust RMK edasistes materjalides.

Alternatiivsed võimalused

Kõrvuti igapäevaste tegevustega oleme Rae Huvialakoolis tasapisi oma arengukava lihvinud, uusi sihte seadnud ning otsinud alternatiivseid võimalusi õppetöö vormide rikastamiseks ja uute lähenemiste katsetamiseks. Näiteks on muusikaosakonna üheks uueks suunaks arvutimuusika ja salvestusoskused.

„Kuigi viirusest tingitud isolatsiooniperioodil on võimalus tavaolukorrast enam tegeleda paiksete tegevustega, nagu pilli harjutamine, on iga esinemisvõimalus muusikule alati väga teretulnud. I trimestri lõpus olid avalikud esinemised laiema publiku ees kahjuks keelatud, seega otsisime alternatiivset võimalust. Näiteks võimaldasime muusikaosakonna 14 õpilasel salvestada helivaramusse oma hästi selgeks õpitud palad,“ rääkis õppejuht Margus Ermast. Helisalvestisi on peatselt võimalik kuulata Rae Huvialakooli kodulehel.

Jaanuaris maha sadanud lumi andis aga võimaluse spordiosakonna õpilastel oma valitud erialale natuke vaheldust leida, tegeleti aktiivselt suusatamisega ja treeningutega lumes. „Pisut teistmoodi treeningud pakuvad nii lastele kui ka treeneritele vaheldust ning aitavad kaasa laste arengule. Kuna sportlaste tegemisi on piirangud päris palju mõjutanud, siis nii mitmedki olulised võistlused on edasi lükatud,“ märkis spordiosakonna õppejuht Rain Peerandi ja lisas, et häid tulemusi on siiski näidanud Rae Spordikooli võrkpallitüdrukud (Jüri ja Peetri võistkonnad), kes U16 vanuseklassis võitsid kaksikvõidu Eesti karikavõistlustel.

Tundkem siis rõõmu nendest võimalustest, mis meil praegustes oludes kasutada on. Loodame, et õige pea saame taas korraldada kontserte, osaleda võistlustel ja konkurssidel. Rae Huvialakooli tegemisi kajastame oma kodulehel huvikool.rae.ee, samuti FB lehtedel Rae Huvialakool ja Rae Spordikool.

Fotodel:

Flöödiõpetaja Linda Kelder koos õpilaste Annika Märtini ja Marii Kõssiga Jüri kirikus esinemas.

Küll Oviiri õpilased Rae valla lauluvõistlusel esinemas. Vasakult Berit Hallik, Vladimir Todurov, Pilleriin Tõnisson. Foto. Ott Kattel