Õie lasteaeda asus juhtima Diana Liiber

11. juunist on Õie lasteaia uus direktor Diana Liiber. Diana on töötanud Õie lasteaias alates selle avamisest 2008. aastal, alguses õpetaja ning 2012. aastast õppealajuhataja ametikohal.

Hariduse on Diana omandanud Tallinna Pedagoogikaülikoolis, õppinud eelkooli- ja esiõpetuse õpetajaks kasvatusteaduste erialal ning magistrikraadi omandanud alushariduse pedagoog-nõustaja erialal.

Rae Sõnumid palus uuel juhil vastata mõnele küsimusele, et temaga lähemalt tuttavaks saada.

 

Milliseid suuremaid väljakutseid / võimalusi näete oma töös Õie lasteaia juhina?

Hetke suurim väljakutse on leida lasteaiale uus õppejuht. Praegu täidan nii direktori kui õppejuhi kohuseid, kuid augustikuus saame uue õppealajuhataja. Konkurss on juba lõppenud, ees ootavad vestlused kandidaatidega. Loodan uue õppealajuhatajaga sama head koostööd, nagu oli mul endal lasteaia senise juhiga.

Oma eelmistest ametikohtadest saan kaasa võtta nii õpetaja kui õppealajuhatajana töötamise kogemuse. Seetõttu saan hästi aru, mis raskusi võib olla juhtkonnal ja mõistan ka töötajate muresid. Uues ametis aitab mind see, et maja, keskkond ja inimesed on juba tuttavad.

Ühised väärtused, austus enda ja teiste vastu ongi hea koostöö peamine eeldus.

 

Milline lasteaed on Õie lasteaed?

Pean Õie lasteaeda lapsest lähtuvaks lasteaiaks, esmatähtis on laste ja lasteaiatöötajate heaolu. Lasteaed on loodud laste jaoks, neil peab siin olema hea. Meie õpetajatel on oma töös vabadus valida, mida ja kuidas nad soovivad teha. Nii ongi igal rühmal oma metoodika ja eripära.

Mängulisus, liikumine ja looduslähedus on suunad, millega tahame kindlasti jätkata.

 

Mida peate oma töös oluliseks? Mis Teid töö juures kõige rohkem motiveerib?

Juhina pean kõige tähtsamaks meeskonnatöö tegemise oskust. Oluline on luua ja hoida kollektiivis häid suhteid ja vastastikust usaldust. Juht üksinda ei saavuta nii palju kui meeskond, kes on temaga koos. Väga vajalikud on siinkohal inimestega arvestamine, nende kaasamine ja suhtumine töökaaslastesse kui partneritesse.

 

Kuidas Te veedate oma vaba aega?

Olen ema kolmele lapsele, enamuse vabast ajast pühendan neile. Korra nädalas olen koorikaaslane Rae Kammerkoori vahvale seltskonnale. Olen hobikondiiter, tegelen käsitöö ja aiandusega. Igal nädalal püüan vastavalt aastaajale harrastada ka erinevaid spordialasid: jooksmine, jalgrattasõit, rulluisutamine, purjetamine ning mäesuusatamine. Lemmiktegevused on ka lugemine ja kultuurielamused – teatrietendused, filmid ja kontserdid.  

 

Suur tänu, Eda Murd!

Õie lasteaia algusest 2008. aastal lasteaeda juhtinud ja enne seda pea 20 aastat lasteaiaõpetajana töötanud Eda Murd siirdus väljateenitud pikale puhkusele.

Vallavanem Madis Sarik andis Rae valla kooli- ja lasteaiajuhtide pidulikul õppeaasta lõpetamis-
üritusel Eda Murdile üle valla tänukirja pikaajalise panuse eest siinsesse alusharidusse. Täname südamest ja soovime Edale kõike head ning palju rõõmu edaspidiseks!

 

Foto1: Õie lasteaia direktor Diana Liiber. Foto: erakogu

Foto2: Eda Murd. Foto: erakogu