Õnnelik ja õpihimuline koduõppe laps

Paljud vanemad ja ka õpetajad ei ole koduõppega kokku puutunud ning seetõttu on hirm tundmatu ees. Koduõppe lapsele on õpetajaks tema kõige lähem inimene - tihti kas ema või isa, keda toetavad kooliõpetajad oma pädevusega. Lilleoru põhikool pakub koduõpet juba neljandat aastat. Hiljuti tegime oma koduõppe perede hulgas tagasisideküsitluse, millest selgusid nii koduõppe suurimad plussid kui ka võimalikud hirmud ja keerukused. Jagame siinkohal perede kogemusi, kelle lapsed õpivad Lilleoru kooli koduõppes ning, kes kinnitavad justkui ühest suust, et neil on kodus õnnelik ja õpihimuline laps. Nad soovivad inspireerida ja julgustada ka teisi lapsevanemaid valima oma lapsele tema vajadustest lähtuvat õpiteed.

Pered põhjendavad oma valikut ennekõike koduõppe paindlikkuse, toetava ja stressivaba keskkonnaga, personaalselt lapse ning pere vajadustega arvestamisega. Vanemate sõnul on koduõppe suurim pluss see, et iga pere saab anda õppele just sellise vormi nagu neil täpselt vaja on, arvestades nii lapse eripära ja iseloomuga kui terve pere dünaamikaga. Ühe ema sõnadega „Meie jaoks oli suurim pluss asukoha paindlikkus ning ajalise surve puudumine. Me võime teema omandada 10 minutiga või hoopiski ennastunustavalt ''õppida'' ja nii sügavuti minna, kui süda lustib.“ Teise vanema sõnul on „koduõppe puhul kõige ägedam see, et õpe toimub igal pool. Kõige üllatavam on olnud see, kui laps ise tunneb huvi mõne ülesande vastu või otsustab hakata ise pikki jutustusi kirjutama, et see hiljem raamatuks valmis köita. Kõik need hetked kinnitavad, et liigume õiges suunas.” Kõige rohkem rõõmustab lapsi ja vanemaid koduõppe juures õppimine läbi mängude, perega koos olemine, vaba graafik ja samuti meeldib neile väga Lilleoru koolis kohapeal käia, üllatavaim on laste endi tahe õppida. „Laps ütleb, et kodus õppimine ei ole väsitav ja et kõik saab selgeks palju paremini ja kergemini.”- “Laps rõõmustab enim selle üle, et ta saab ise suunata, mida ja kui palju ta päeva jooksul teeb. Siiani ei nimeta ta seda õppimiseks, sest ta loeb, uurib, joonistab ja saab uusi teadmisi pidevalt, mitte kindlal ajal päevas.” Paljude perede jaoks on oluline, et koduõpe ühtib nende väärtuste ja elustiiliga.

Üldiselt toimub peredel koduõppe korraldamine orgaaniliselt ja vastavalt päevale. Kõige suuremat ettevalmistust nõuab õppekava koostamine, mis on ühekordne tegevus õppeaasta eel, ja õppekava järgimine. Jooksvalt kulub aega erinevate materjalide otsimisele ja nädala lõpus nädalale tagasivaate koostamisele. Paljud koduõppele üleminekuga seotud hirmud või kartused on osutunud alusetuks või kergesti lahendatavaks. Lapsevanemad mainivad hirmu õpetajana hakkamasaamise ja lapse hariduse kvaliteedi osas. „Minu suurimaks hirmuks oli see, et mu laps jääb rumalaks – ei õpi piisavalt. Ma uurisin palju nii koduõppe kui ka koolisüsteemi kohta ja hirm sai seljatatud. Üks hirmudest oli ka see, et äkki mu laps ei õpi ära ühiskonna norme – ei õpi teistega arvestama. Ka see hirm ei olnud põhjendatud. Teistega arvestamist õpib meie koduõppe laps pereliikmete, sugulaste, lemmikloomade ja sõpradega, samuti huviringides käies. Koduõppe laps sotsialiseerub loomulikul viisil kõikide inimestega, ta ei ole kodus isoleeritud.”  Mõnikord on hirm hoopis ümbritsevatel inimestel, kasvõi vanavanemal, kes „ei uskunud täielikult koduõppe toimimisse, kuid muutis oma arvamust päris kiiresti, nähes koduõppe positiivset mõju lapse isiklikule arengule, elu- ning õpirõõmule ja tervisele.”

100% Lilleoru kooli juures koduõppel olevate laste vanematest soovitaksid seda kooli ja õppevormi ka oma sõpradele-tuttavatele! Kõik vastajad toovad Lilleoru koduõppe eelisena välja sõbraliku ja toetava koolipere. Kui soovid koduõppe kohta rohkem teada, siis kirjuta e-postiaadressile marika.aalja@lilleoru.ee või helista 5124183.