Peetri põhikool jätkab vanal kursil

Tegeleme taas teadlikult õpilastele elus vajalike harjumuste kujundamisega ja jätkame programmi „Liider minus endas“ (LME) lõimimisega meie kooli õppekavasse. LME programm põhineb Stephen R. Covey „Väga efektiivse inimese 7 harjumuse“ põhimõtetel. 

Jätkame koostööd MTÜ Loovharidus eestvedajate ja TLÜ õppejõu Eda Heinlaga kujundava hindamise teemal ja tutvustame Loovhariduse seminaridel oma kogemust õppimist toetava tagasiside kohta.

Tunnistuste asemel on meil teist aastat õpinguraamatud, kus on ruumi pikemale ja kokkuvõtvale tagasisidele ja soovitustele, mida antakse kaks korda aastas. Sel aastal läheme kuni viienda klassi lõpuni välja ilma numbrilise hindamiseta. 

Esimest korda katsetame digiõppepäevi 7. klassi õpilastega. Kasutame programmi Google Classroom, mis võimaldab paindlikult õppida ja koostööd teha ka mujal kui koolimajas. 

HITSA toetusmeetme kaudu sai Peetri kool 35 uut lauaarvutit ning 30 tahvelarvutit. 

Kaheksandas klassis on meil valikained. Üks on majandusõpe, teine karjääriõpe eesti keeles ja kolmas karjääriõpe inglise keeles. Teist aastat on 8. klassi õpilasi kevadel ees ootamas komplekseksam. 

Uue ujula olemasolu naaberkoolis on andnud võimaluse ujumas käia ka põhikooli klassidel. 

Katrin Piiriselg

Peetri lasteaed-põhikooli õppejuht