Rae Huvialakool vaatab tagasi õppeaastale

Praegust õppeaastat võime nimetada laienemise aastaks. Nimelt käivitus uus filiaal Järveküla koolimajas. Enamik plaane, mis olid, täitusid – avasime muusikaosakonnas klaveri-, kitarri-, löökpilli-, viiuli-, akordioni- ja laulueriala ning kunstisuunal eelklassid. Sealsed tingimused võimaldavad avada veel mõne uue eriala, vastavalt huvile plaanime ka tasapisi puhkpilliõpet ning erinevaid ansamblikoosseise, mis on pillimänguõppe õpilasele igati arendav ning huvitav õppimisviis.

Teistes filiaalides möödus õppeaasta suuremate muutusteta, õnneks küll taas suurema õpilaste arvuga kui varem. Selleks on loonud tingimused Rae vallavalitsus, kes jätkuvalt tuleb vastu meie soovidele käivitada uusi erialasid (peale Järveküla filiaali näiteks ka laienenud vaskpilliõppe Jüris) ning suurendada õpilaskohtade arvu populaarsematel erialadel.

Meie mõõdupuu vähemalt enda tööprotsessis on lisaks tavaõppetööle osalemine ka erinevatel konkurssidel. Eelkõige on see enda proovilepanek õppijale, andes võimaluse võrrelda end teiste omasugustega ja miks mitte saada selgust oma tulevases erialavalikuski. Sel õppeaastal pälvisid mitmedki õpilased häid tulemusi – oma eriala piirkondlikel konkurssidel tulid auhinnalistele kohtadele Otto Magnus Tihhonov, Liisi Kongas, Mariliis Kalinina, Oskar Märtin, Ramessa-Elisabeth Alliksoo, Meriliis Saar ja Oskar Aberut. Edasi üleriigilistele konkurssidele läksid mõõtu võtma Otto Magnus Tihhonov ja Oskar Aberut, kes sealt auhinnaliste kohtadega ka tagasi tulid. Laulustuudio kollektiivid esinesid edukalt Harjumaa vokaalansamblite festivalil, samuti pälvisid solistid tunnustust Rae valla laste lauluvõistlusel ning lauluvõitlusel Harjumaa Laululaps. Nüüd valmistuvad bändid koolibändide festivaliks. Täpsem info tulemustest huvialakooli kodulehel.

Edaspidi suuname jätkuvalt suurema tähelepanu laienevasse Järveküla ja Peetri piirkonda. Peetri koolimajas tegutseme seni veel klaveriõppega, kuidas edasi, selgub lähiajal.

Kaidi Merzin

Rae Huvialakooli õppejuht

Rae Huvialakooli eesseisvad sündmused:

-        lõpuaktus (4. ja 7. klassidele) toimub 25. mail;

-        vastuvõtt muusikaosakonna pilliõppesse toimub eri filiaalides 30.–31. mail;

-        10. juunil osaleme Rae valla laste- ja noortefestivalil;

-        14.–17. juunil toimub huvialakooli kõikide osakondade vaheline ühislaager;

-        pärast jaanipäeva ootab ees XII noorte laulu- ja tantsupidu.