Rae valla haridustöötajate tunnustamine

Rae valla haridustöötajate tunnustamisele esitati sel aastal 69 kandidaati. Enim kandidaate esitati lasteaedadega seotud kategooriates. Lapsevanemate aktiivsus haridustöötajate tunnustamiseks kandidaatide esitamisel on samuti tunnustust väärt ja näitab, et meie lasteaedades ja koolides tegutsevad haridustöötajad teevad oma tööd südamega. Rae valla õpetajate päeva pidulik aktus toimus 5. oktoobril Rae Kultuurikeskuse.

2022. aasta Rae valla haridustöötaja laureaadid on:

1. Aasta lasteaiaõpetaja: Külli Põdra (Vaida Lasteaed Pillerpall)

2. Aasta huviharidusõpetaja: Raigo Tatrik (Rae Huvialakool)

3. Aasta klassiõpetaja: Jaana Leemet (Peetri Lasteaed-Põhikool)

4. Aasta põhikooliõpetaja: Niina Nikitina (Peetri Lasteaed-Põhikool)

5. Aasta gümnaasiumiõpetaja: Kristi Külljastinen (Jüri Gümnaasium)

6. Aasta klassijuhataja: Elve Mäekivi (Lagedi Kool)

7. Aasta tugispetsialist: Maiki Turro (Peetri Lasteaed-Põhikool)

8. Aasta haridustegu: Jüri Gümnaasiumi haridustegu Põhikooli teemapäevad

9. Aasta õppeasutuse juht: Siiri Laid (Rae Huvialakooli direktor)

10. Aasta noorsootöötaja: Merilin Lehtla (Vaida Noortekeskus)

11. Aasta õpetaja assistent/õpetaja abi: Virve Kõrve (Uuesalu Lasteaed)

Elutöö preemia: Anne Rentel (Peetri Lasteaed-Põhikooli õpetaja)

Anne Rentel on alates 1970. aastast töötanud Rae valla erinevates haridusasutustes, olnud aktiivne kogukonna liige ja andnud suure panuse Rae valla kultuuri- ja haridusellu. Uudishimuliku õpetajana on ta alati kursis hariduselu muutustega ja järjepidavalt ennast täiendatud. Ta kasutab tundides interaktiivseid õppevahendeid ja annab õpilastele õppimist toetavat tagasisidet. Anne on töötanud kolmes Rae Vallavolikogu koosseisus, olla esimees hariduskomisjonis, kultuurikomisjonis ja sotsiaalkomisjonis.

Tänukirjadega tunnustatakse:

Aasta lasteaiaõpetaja nominendid:
Liisa Tõnupärt (Aruheina Lasteaed)
Marion Aasav (Võsukese Lasteaed)

Aasta huviharidusõpetaja nominendid:
Linda Pihu (Jüri Gümnaasium)
Nils Suhov (Lagedi Kool)

Aasta klassiõpetaja nominendid:
Kristiina Kasuk (Jüri Gümnaasium)
Pille Paidla (Vaida Põhikool)


Aasta põhikooliõpetaja nominendid:
Kristi Korjus (Jüri Gümnaasium)
Krista-Mari Saagpakk (Vaida Põhikool)


Aasta klassijuhataja nominendid:
Eleri Viikmäe-Tomp (Jüri Gümnaasium)
Merike Randmaa (Kindluse Kool)


Aasta tugispetsialisti nominendid:
Terje Luude (Jüri Gümnaasium)
Anneli Areng (Järveküla Lasteaed)


Aasta õppeasutuse juhi nominendid:
Kadri Reinap (Taaramäe Lasteaed)
Eva Viidemann (Jüri Gümnaasium)


Aasta haridusteo nominendid:
„Peetri Kooli Tuletorn“
Gerrit Lehe taskuhääling „Maailm
Läbi Noorte Silmade“


Aasta noorsootöötaja nominendid:
Enely Melsas (Järveküla Noortekeskus)
Triinu Pajuste (Jüri Noortekeskus)


Aasta õpetaja assistent või õpetaja
abi nominendid:
Marilin Jaanson (Peetri LasteaedPõhikool)
Keiu Liivak (Võsukese Lasteaed)


Aasta gümnaasiumiõpetaja nominent:
Maarika Avloi (Jüri Gümnaasium)

Fotol: Elutöö preemia laureaat Anne Rentel