Rae valla kõige uuem ja innovatiivsem Sõnajala Lasteaed ootab meeskonnaga liituma!

Rae Sõnumid intervjueeris Järveküla Lasteaia, Leerimäe Lasteaia ja tulevase Sõnajala Lasteaia direktorit Margrit Mültsi.

Sõnajala Lasteaed on 2022. aasta veebruarikuus Järvekülas aadressil Sõnajala tee 3 avatav Rae valla uus lasteaed.

Sissejuhatuseks ehk avaksid pisut, milline on sinu taust ja kogemus hariduse valdkonnas?

Olen õppinud lasteaia õpetajaks, magistrikraadi tegin kasvatusteadustes. Mul on nii haridusjuhtimise kui ka koolituse kogemus. Olen viis aastat töötanud Tartus kahes eralasteaias. Kokkuvõtvalt on minu töö ja enesearengu fookus olnud alushariduse valdkonnas.

Kui raske või kerge on tööd kahe (tulevikus kolme) lasteaia vahel jagada?

Kandideerisin Järveküla Lasteaia direktori ametikohale juba teadmisega, et lisaks tuleb juhtida ka kahe teise filiaali tööd. Logistiliselt on tegelikkuses kõik suhteliselt lihtne, sest kõik kolm lasteaeda asuvad lähestikku.

Suureks abiks on ka see, et igal majal on oma õppejuht, kes maja hing. Minu kui direktori roll on pigem tervikut koos hoida, olla toeks õppejuhtidele ning suunata asutuse arengut ja visiooni. Samuti on meil kolme maja peale üks majandusala juhataja, sekretär jne.

Kas ja kuidas muutub töökorraldus järgmise aasta kevadest uue filiaali lisandumisega?

On ootuspärane, et uue aasta alguses läheb fookus pigem uue lasteaia käivitamisele ja personali otsimisele. Seoses sellega võtame meie tublile sekretärile juurde personalijuhi.

Tartus oli mul 17 rühma erinevates majades, polnud sekretäri, majandusala juhatajat.

Kuidas eristuvad era- ja munitsipaallasteaiad?

Eelkõige erinevad munitsipaal- ja eralasteaiad võimekuse poolest. Näiteks Tartus töötades ei olnud mul 17 lasteaiarühma peale ei sekretäri ega majandusala juhatajat, kõigega pidi ise hakkama saama. Seda meeskonnatunnet ja tugipersonali olemasolu hindan ma enim.

Rae vald eristub mitte ainult võrreldes eralasteaedade, aga ka teiste munitsipaallasteaedadega võrreldes. Rae vallas on reaalselt tunda seda, et vallajuhtide fookus on haridusasutuste arendamisel ning väärtustatakse hariduse valdkonda kui tervikut.

Mis on Sõnajala Lasteaia eripära?

Sõnajala Lasteaias saame juba algusest peale häälestada ja julgustada õpetajaid töötama kaasaegse õpikäsituse. Mulle väga meeldiks kui õuesõpe, projektõpe ja lapsest lähtuv õpikäsitus oleksid õppe- ja kasvatustöö alustaladeks.   (vaimus kasutusele võtta kõige innovatiivsemad õpikäsitlused: õuesõpe, projektõpe jm.) Seni oleme sellest pigem rääkinud kui 100% ellu viinud, nüüd on meile antud võimalus seda kõike juba väärtuste tasandil ellu viima hakata. Tahame senisest rohkem lasta lastel oma arengu tempos kulgeda, õues alustada ja toas mängida. Panustame ise sellesse juba näiteks sisekujundusega ja mänguasjade soetamise tasandil. Proovime valmis mänguasjade soetamist vältida, pigem lasta lastel avastada ja luua ise. Kooliks ettevalmistamine algab juba lasteaia esimesest päevast arvestades lapse vajadusi ja loomulikku arengut.

Kui rääkida kujunduslikest elementidest ja temaatikast, siis on Sõnajala Lasteaias läbiv metsa ja metsataimestiku temaatika. Loomulikult ei saa me üle ega ümber ka sõnajala sümboolikast. Kuna loomulikus keskkonnas meil kahjuks metsamaastikku pole, saame sellest rohkem rääkida meie majas sees ja õppetöös, sest mets on rahustav.

Kas tung kohalike poolt lasteaeda on juba suur?

Lasteaiakohtasid on Rae vallas pigem puudu, sama on meie lasteaiaga. Kuid hoiame ootejärjekorras olevaid inimesi arengutega kursis.

Praegu on peamine fookus uue meeskonna komplekteerimisel. Mitmed kohad on veel täitmata ehk kutsume inimesi julgesti kandideerima, et olla osa Eesti kõige uuema lasteaia meeskonnast!

Fotol: Sõnajala Lasteaia naiskond.