Teadlaste ÖÖ Festival Järveküla Koolis

Järveküla Kool võttis esimest korda osa üle-eestilisest teadust populariseerivate sündmuste sarjast - Teadlaste ÖÖ Festival (TÖF). Käesoleval aastal juba 16. korda toimuva TÖF`i ja sündmuse peakorraldaja on Teaduskeskus AHHAA. Tegevusi rahastatakse Euroopa Komisjoni Teadus- ja innovatsiooniprogrammist Horisont 2020.  Festivali idee on tutvustada teadussaavutusi laiemale publikule, näidata, kui palju on teadus meie igapäevaeluga läbi põimunud ning äratada noortes huvi teaduse vastu.

Järveküla Kool on algusest peale seadnud eesmärgiks teaduse populariseerimise koolis. Oleme kaasatud teaduse populariseerimise võrgustikku, osaleme iga-aastaselt riiklikel teadustegevuse konkurssidel, edendame loodus- ja täppisteaduste valdkondi. Soov osaleda sellisel festivalil on olnud juba pikaajaline ja võime öelda, et täitus üks meie unistustest! Korraldustöödega alustasime juba kevadel, meeskonnas on loodusainete õpetajad ja teadushuviringi juhendajad. Kõik kirja pandud ideed said ka teoks, sest püsisime sihikindlalt kokkulepitud tegevuste raamistikus. Selleaastaseks festivali peateemaks oli toit ja kõik, mis sellega seondub – toidu tootmise mõju keskkonnale ja ühiskonnale, toidu käitlemine ja pakendamine, toidu raiskamine ja toidujäätmed jne. Ajavahemikus 20.-24. sept toimusid koolis töötoad, loengud, Rakett69 õpihuvilaagrid, näitus jm. Festivali nädala avasime teadusele kohaselt tossu ja pauguga koolimaja ees õues.

Töötubades said lapsevanemad koos oma lastega meisterdada toiduainetest laavalampi, kiivist ja banaanist eraldati DNA-d, uuriti mis on Seitan ning kui palju liha me tegelikkuses tarbimine ja milline mõju lihatoomisel on keskkonnale. Arutleti selle üle, kuidas saab toitu taaskasutada ja valmistati toidujääkidest üks kosutav kehakoorija. Toidust määrati toitaineid, toimus teadusteater, AHHAA kuppelplanetaariumis sai vaadata inimkonna kosmoseajaloo filmi. Rakett69 õpihuvilaagrid pakkusid muidugi enim elevust ja huvi. Õpetajad läbisid suvel Rakett69 õpihuvilaagrite juhendajate koolitused ning nüüd said juba ise koolis läbi viia põnevaid ülesandeid teadushimulistele õpilastele. Vahetundides pakkusid samuti TÖF`i meeskonda kuuluvad 9. klasside õpilased kuivjää morssi ja näitasime, kuidas saab ise võid teha. Õpilastele meeldis ja kõlama jäi nende üleskutse „Teeme järgmine aasta jälle!“. Koostegemises on kõige suurem rõõm!

Järveküla Kool tänab kõiki, kes panustasid TÖF tegevustesse.