URBACT võrgustikuprojekt „Koostöine ja innovaatiline haridus“

  • Marju Randlepp, Rae vallavalitsuse hariduse peaspetsialist
  • 05.02.2022
  • haridus, URBACT

11.–12. jaanuaril võõrustas Rae vald külalisi URBACTi projekti haridusvõrgustikust Tallinnast, Elvast, Kambjast, Kohilast, Sauelt ja Viru-Nigulast. Rae meeskonna kavandatud seminari läbiv teema oli ettevõtlikkus, mille käigus tutvustasid Rae Noortekeskus ja Spot of Tallinn omavahelist koostööd ja ettevõtmisi; Järveküla Kool, Jüri Gümnaasium ja Rae Huvialakool oma tegemisi, külalistele pakkusid omaküpsetatud maiuseid ettevõtlikud mudilased Võsukese lasteaiast. Jüri Gümnaasiumi noored andsid ülevaate oma projektidest ning aktiivsest ja ettevõtlikust külakogukonnast rääkis Kurna külavanem Aivar Aasamäe.

URBACTi haridusvõrgustik on möödunud suvel käivitunud pilootprojektis, mis viiakse ellu Euroopa Liidu URBACTi programmi raames. Projekti eesmärk on luua Eesti kohalikest omavalitsustest haridusvaldkonna kogemuste ja lahenduste jagamise võrgustik, mis toetab laste ja noorte ettevõtlikkuse arendamist ja elulist õpet, kaasates erinevaid kogukonnaliikmeid, nagu lapsevanemad, ettevõtjad, MTÜ-d jne.

Projekti raames oleme Rae valla URBACTi meeskonnaga oma sihiks seadnud haridusvaldkonnas koostöö edendamise ettevõtetega, sh õppetöö integreerimise praktiliste tegevustega ja seeläbi noorte ettevõtlikkuse arendamise. Ettevõtlikkuse vajadust ja olulisust oleme teadvustanud ammu. Rae vallal, meie haridusasutustel on häid koostööpartnereid, kellega koos on tehtud Rae õpilasmalevat, tööpraktikat, töövarjupäevi jne. URBACTi projektis oleme seadnud ettevõtlikkuse teemale uue fookuse – kaardistanud haridusasutuste tegevused ja ootused ettevõtetega koostööks. Oleme korraldanud kaks kohtumist koostööst huvitatud ettevõtetega, et leida valla, haridusasutuste ja ettevõtete ühisosa ja suunad, mida üheskoos edendada. Leiame, et edukas koostöö pakub kõikidele osapooltele huvi ja omab motiveerivat kasutegurit. Meil on heameel tõdeda, et koduvallas on palju ettevõtteid, kes on huvitatud haridusasutustega koostööst: Spot of Tallinn, Rae Golf, ABB, Omniva, Estanc, Orkla, Nefab, Maxima, Pakendikeskus, IKEA. Need ettevõtted on toonud välja mitmeid häid ideid ühisteks ettevõtmisteks, kus kasu oleks nii valla noorele kui ka ettevõtetele endile.

Edasine plaan on sõnastada koostöölepe, mis annaks koostööle üldise raamistiku mõlema osapoole huvidest lähtuvalt, noorte ettevõtlikkuse tõstmist pikemas perspektiivis eesmärgina hoides. Konkreetsemad kokkulepped haridusasutuste ja ettevõtete vahel sõlmitakse juba asutuste vahelistest huvidest ja vajadustest lähtuvalt.

Järgmise kohtumise oleme planeerinud 22. veebruarile Rae Kultuurikeskuse kohvikus kell 15.00, kuhu on oodatud kõik vallas tegusevad ettevõtted, kes soovivad koos valla ja haridusasutustega panustada Rae valla noortesse – tulevastesse töötajatesse ja ettevõtjatesse.