Väike ports võõrkeelt igas päevas

Eelmisel sügisel alustanud Helen Doron English Peetri Huvikoolil on seljataga esimene viljakas ja rõõmuderohke tööaasta. Eelmise aasta septembri algul toimus väga positiivset vastukaja leidnud pidulik avamisüritus ning Rae valla lapsed on Helen Doroni metoodikat hästi omaks võtnud, väikelastest teismelisteni.

Siiski tihtipeale küsitakse, kui vanalt alustada võõrkeele õpingutega? Kas inglise keelt ongi vaja lastele õpetada, nad ju niikuinii vaatavad YouTube’ist inglisekeelseid multikaid, küll hakkab ise külge. Kas lapsele võõrkeele õpetamine on üks järjekordne sundus? Sellised küsimused tekivad paljudel väikelaste vanematel.

Mida varem, seda parem

Kui veel mõned aastad tagasi muretseti, et liiga varajane kontakt keelega koormab lapsi, siis nüüdseks on tänu arvukatele teadusuuringutele jõutud arusaamisele: mida varem, seda parem.

Varaõppijate jaoks tähendab see, et juurdepääs võõrkeele salvestuspaigale seda kasutada soovides ning ka emakeele-võõrkeele vahelduvkasutamine on lihtsam.

Neurolingvistid räägivad „kriitilisest faasist“, mis lõpeb hiljemalt kümne aasta vanuselt. Paljud teadlased rõhutavad, et kontakt peaks ideaalvariandis tekkima juba enne kooli. Vaid selles vanuses alustades luuakse eeldused omandada võõrkeel peaaegu emakeele tasemel. Loomulikult võib nii grammatikat kui ka süntaksit (lauseehitust) ka veel hiljem edukalt omandada (tuupida). Kuid keele valdamine väljendub eelkõige aktsendis ja lausemeloodias – iga järgneva eluaastaga osutub nende omandamine üha raskemaks.

Metoodiline õpetamine vs YouTube

Metoodiline õpetamine on siiski midagi muud kui passiivne YouTube’i vaatamine ning keelt saab õpetada läbi mängu: laps ei saa arugi, et tegemist on õppimisega.

Keele omandamine toimub kuulates, matkides, kordamises – seega on oluline positiivne, intensiivne ja regulaarne (!) keelekontakt.

Helen Doroni lapsed kuulavad ideaalvariandis kaks korda päevas audiomaterjali CD või äpi kaudu. Muusika ja dialoogid jooksevad taustal. Sel viisil tuuakse võõrkeelne keskkond väikeste portsudena argipäeva. Isegi tagapõhjal mängides aktiveerib audiomaterjal vastavaid ajuregioone ning kordab ja kinnistab tunnis kuuldut.

Kodune taustkuulamine täiendab õppetööd ning ületab sillana aega järgmise tunnini. Järjepideva, igapäevase taustkuulamise abil tundidevälisel ajal vahendatakse lapsele juba eakohaselt soliidne sõnavara ning hea hääldus – hääldusaparaat (suu lihased) on veel kujunemisvõimeline.

Keeled pakuvad avastamisrõõmu

Lisaks inglise keele omandamisele laiendavad need tunnid ka tunduvalt lapse silmaringi – õpitakse tundma loomi, linde, erinevaid maid jne. Kuna suur osa on plaatidelt laulude kuulamisel, siis arendab see ka laste muusikalist kuulmist ja lauluoskust. Töövihikute kasutamine arendab käelist tegevust. Hiljem lisandub ka kirjutamine. Kuna kogu tegevus ja suhtlemine tunnis käib ainult inglise keeles, siis et ennast lastele arusaadavaks teha, on õpetajatel näitlikud õppevahendid. Tundides areneb ka laste sotsiaalne külg – lapsed õpivad üksteist tundma, mängitakse mänge, kus lapsed saavad omavahel suhelda.

Tähtis on vanemate tugi

Selleks, et Helen Doroni metoodika toimiks, on oluline vanemate tugi ja suhtumine. Tähtis on, et vanemad ei paneks liiga kõrgeid ootusi oma lastele ning ei hakkaks neilt nõudma tulemusi nagu „kas sa seda oskad nüüd inglise keeles öelda“. Lapsed on väga erinevad, ühed haaravad nagu õhust, teine ei tee pool aastat suud lahti. Kuid see ei tähenda, et viimane ei jätaks meelde, mida tunnis räägitakse. Oluline on mitte hakata oma last võrdlema teistega ja lasta tal oma tempos areneda.

Õnnelikud lapsed, tänulikud vanemad

Helen Doron English Peetri Huvikooli juhi Arina Karlova sõnul on laste keeleande arendamine ja nende igakülgse õitsele puhkemise nägemine võimas ja tänuväärne kogemus. „Näeme silmapaistvat edasijõudmist nii kõige pisematel kui ka suurematel lastel. Lapsevanemate tänusõnad ning kogemuste jagamine laste edusammudest väljaspool tunde on meile inspireerivad,” tõdes ta. Lapsevanemad märkavad, et laps kasutab julgelt inglise keelt näiteks reisil olles, mängib ja laulab kodus, suhtleb mängukaaslastega internetis või hoopis saab suurepäraselt koolitundides hakkama.

Uuel õppeaastal uue hooga

The Helen Doron Educational Group, mille hulka kuulub ka HDE Peetri Huvikool, on oma ala juhtiv organisatsioon maailmas, mis tähistab tänavu oma 35. sünnipäeva. Peagi algab uus õppeaasta ning uued keelehuvilised on oodatud tasuta proovitundidesse Peetris, Uuesalus ja Jüris.

www.helendoron.ee