Vaimse tervise päev Lilleorus

  • Nele Pilman, Rae Vallavalitsuse kaasava hariduse spetsialist; Kädi Kuhlap, Rae Vallavalitsuse noorsootöö spetsialist
  • 05.06.2023
  • vaimne tervis, noored

Rae Vallavalitsuse eestvedamisel toimus 5. mail järjekorras teine noortevaldkonna koostöötuba, kus seekordseks fookusteemaks oli vaimne tervis. Osalejateks olid Rae valla koolide õpetajad, sotsiaalpedagoogid, hariduslike erivajadustega õpilaste õppe koordineerijad (HEVKO-d), huvijuhid, psühholoogid, Rae Vallavalitsuse lastekaitsespetsialistid ning andmekaitsespetsialist, Rae valla piirkonnapolitseinikud, Rae Noortekeskuse noorsootöötajad, juhataja, infospetsialist ning Lilleoru Põhikooli esindajad.

Päeva esimeses pooles anti ülevaade noorte vaimsest tervisest ja sellega seotud probleemidest psühholoogi, lastekaitse ja politsei vaatest. Koolitasandi uuringud näitavad Eesti noorte pigem madalat heaolutaset, mis väljendub näiteks kurbuse, masenduse, depressioonina. Teemadeks on ka noorte ennast ja oma tervist kahjustavad harjumused ja tegevused ning perekonnas tekkinud probleemide mõju noortele. 

Päeva teise poole eesmärk oli piirkonnapõhistes töörühmades leppida kokku ühised alused toimiva koostöömudeli loomiseks ning vaadata üle, kuidas igaüks lihtsa vaimse tervise märkamise ABC abil saaks noori toetada ja suunata vajadusel abi leidma. Teemadega oli tihedalt seotud ka noorte andmete kaitse ja jagamine ning seetõttu kaardistati, millist informatsiooni keegi omab ja oma töös noortega vajab. Arutelude käigus toodi olulise teemana välja noorsootöötaja rolli tõstmine ja väärtustamine. Rääkisime töövarjutamise vajalikkusest, et saaksime võrgustikus veelgi paremini aru, milline on kolleegide ja koostööpartnerite igapäevase töö sisu ja omavahelised koostöökohad. 

Andmekaitse spetsialist aitas selgitada põhimõtteid, mille järgi kõikidel asutustel peavad olema andmekaitse tingimused selleks, et oleks selge, milliseid andmeid kogutakse ning kellega ja mis tingimustel asutused vajadusel ning põhjendatud juhtudel andmeid omavahel jagavad. Tulevikuunistus on see, et me omame ühtset infosüsteemi, kus eelpool kirjeldatud andmevahetus turvaliselt ja noorte heaolu huvides toimub. Uueks õppeaastaks planeerime juba uusi noortevaldkonna koostöötube, ikka selleks, et arutleda aktuaalsetelt teemadel ning olla noortele ja nende peredele, sh noortega töötavatele spetsialistidele toeks.