Kompostimisest teavitamine

Alates 2023. aasta lõpust on kõikjal Eestis kohustus tekkekohal biojäätmete liigiti kogumine ning nende kompostimine või jäätmevedajale üleandmine. Biojäätmeid võib ära anda rentides või ostes biojäätmete kogumismahuti ning sõlmides lepingu Eesti Keskkonnateenused AS-iga. Biojäätmete konteineri tühjendamine on tasuta.

Kõigil kinnistuomanikel, kes ei anna biojäätmeid üle kogumismahutiga, tuleb esitada avaldus (koos pildiga kompostrist) läbi Rae valla iseteeninduse: https://iseteenindus.rae.ee valides menüüst „Oman kinnistut Rae vallas“ ning „Avaldus kinnistul kompostimiseks“.

Täname kinnistuomanikke, kes on juba avalduse teinud (üle 1500 kinnistu). Ühtlasi palume kõiki, kes biojäätmeid kompostivad, aga avaldust veel esitanud ei ole, avaldus esitada hiljemalt aprillikuu jooksul.