Olgem joogivee kasutamisel säästlikud

Aastatega on kujunenud välja harjumus kasta oma aeda joogiveega. Ka vee-ettevõtjad on varasemalt selle harjumuse kujunemisele oma panuse andnud, jättes aia kastmiseks kulutatud vee eest kanalisatsioonitasu küsimata. Tänaseks on nii Rae vald kui ka paljud teised Harjumaa omavalitsused, kaasa arvatud Tallinna linn, hakanud senisest enam edendama keskkonnateadlikku mõtteviisi ja joogivee kasutamist kastmiseks enam ei soosita. Kastmisvee eraldi mõõtmine ja arvestamine on lõpetatud pea kõikides Tallinna lähiümbruse valdades.  

Põhjavesi on Eestis peamine joogiveeallikas ning põhjavee puhul pole tegemist ammendamatu loodusressurssiga. Aia kastmine joogiveega on kulukas ja looduslikku ressurssi raiskav. Põhjavesi pole koheselt joogiks kõlbulik, vee puhastamine nõuab raha ja vaeva. Samuti võib joogivee kastmiseks kasutamine pikas perspektiivis vähendada olemasolevaid veevarusid.

Tulevikku vaadates on aina enam oluline mõelda säästlikule vee kasutamisele ja alternatiivsetele viisidele kastmisvee saamiseks. Näiteks tuleks kaaluda vihmavee kogumist ja säilitamist vihmaveetünnides või -mahutites, et kasutada seda vett taimede ja muru kastmiseks. Üheks alternatiiviks on ka niinimetatud hallvee (ehk majapidamisvee) kasutamine. Hallvee taaskasutamine kastmiseks on igati keskkonnasõbralik valik ja vastavaid tehnilisi lahendusi pakutakse ka Eestis.

Vähendamaks vajadust kastmisvee kasutamiseks on näiteks võimalik kasutada multši või muid kattematerjale, et vähendada mulla niiskuse aurustumist kuumal suvepäeval. Vältida võiks ka kastmist päikesepaistelisel ajal, et vähendada vee aurustumist.

Viimastel aastatel on Eesti suved muutunud aina kuumemaks ja kuivamaks. Hetkel kestev põuaperiood on tekitanud olukorra, kus puurkaevudes põhjavett aina rohkem napib. Aedade ja haljasalade kastmine on viinud selleni, et kohati langeb veetase puurkaevudes kriitilise piiri lähedale, seda just eriti õhtusel ajal. See kõik võib põhjustada veesurve langust torustikes. Kuigi Rae valla elanikud kasutavad valdavas osas joogiveena puhastatud pinnavett, pole seegi ressurss piiramatu ning igal juhul tuleks vältida selle kasutamist haljasalade kastmiseks.

Olgem joogivee kasutamisel säästlikud ja suhtume loodusesse vastutustundlikult. Roheline mõtteviis eelkõige!