20 aastat koostegutsemist

22. aprillil kogunesime Estonia teatrisse tähistama Rae Valla Alevike- ja Külavanemate Seltsi 20. aastapäeva.

Kõik sai alguse sellest, kui kolm aktiivset Rae valla toonast külavanemat – Anu Roop, Vigo Kumari ja Taivo Laherand, otsustasid koondada ühise katuse alla kõik valla külade vanemad.

Aastaks 2007 olid enamus valla küladest saanud ka endale külavanemad. 2007. aastal sai juhatuse esimeheks legendaarne Ado Sepa, töö muutus veelgi sisukamaks ja Külavanemate Kojast sai Rae Valla Alevike- ja Külavanemate Selts.

Selleks ajaks oli hakatud külade poolt valitud külavanemaid kinnitama Rae valla määrusega. Tekkis võimalus ja õigus soovi korral saada sõna Rae vallavolikogu istungitel. Külavanema statuudiga määratleti tema õigused ja kohustused.

Kinnitatud RVAKS-i põhikiri ja kodukord on tänaseks päevaks meie tööde ja tegemiste alus.

Aastate jooksul on külavanemateks määratud lausa 92 tublit ja missiooniga inimest. Seltsi tegemisi suunavaid juhatusi on olnud seitse. Nendest neljal korral on juhatuse koosseisu tagasi valitud Kai Lasn ja Sirli Tiik.

20 aasta jooksul on kõige enam külavanemaid olnud Rae külal, kokku seitse. Vaid ühe külavanemaga on piirdunud Veneküla, kus külavanemaks Ramses Alliksoo, Soodevahe küla külavanem Jaanus Tõnissoniga ja Ülejõe küla külavanem Aleksander Torjusega.

20 aasta sisse on mahtunud märkimisväärseid saavutusi, mis on paistnud koduõuelt ka kaugemale. Näiteks valiti Harjumaa aasta külaks 2018. aastal Suursoo küla. Keiu Ruus-Lepp külavanemana viis oma küla suurele pildile.

Meie valda on tulnud mitmel korral Harjumaa sädeinimese tiitlid. 2013. aastal sai sädeinimeseks Kautjala-Patika külavanem Margus Vain ja 2020. aastal oli taas õnne sädeinimese tiitel koju tuua Kurna külavanemal Aivar Aasamäel.

Külavanema töö on vabatahtlik ja palka selle eest ei saa, seda enam tuleb tunnustada neid säravaid isikuid, kes on võtnud südameasjaks oma kogukonda vedada nii rõõmsamatel kui ka keerukamatel aegadel.

RVAKS-i tulevikuvisioon on olla rohkem nähtav ja innovaatilisem igas ettevõtmises ning olla nakatavaks eeskujuks nii teistele valdadele kui ka oma naaberküladele.

Rae vallavanem Madis Sarik sõnas tähtpäevakõnes, et Rae vallal on vedanud, et meil on sellised külad ja nendel küladel on just sellised külavanemad. Jätkame lendu!

Palju-palju õnne meile!