Aasta hooldustöötaja töötab Rae Sotsiaalkeskuses

Rahvusvahelisel sotsiaaltööpäeval 19. märtsil tunnustati Pärnu kontserdimajas Eestimaa sotsiaaltöötajaid. Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon kuulutab igal aastal välja konkursi parimate sotsiaalvaldkonna töötajate tunnustamiseks. Igaaastane tunnustamise konkurss on hea võimalus tõsta esile oma piirkonna, valla või asutuse kõige tublimaid sotsiaalvaldkonna töötajaid ja valdkonda panustajaid, kes on oma pühendunud tegutsemisega muutnud inimeste ja kogukonna elu paremaks. Rae vallast esitati konkursile kaks kandidaati ning aasta hooldustöötajaks kuulutati Margit Umberg.

Margit Umberg töötab Rae Sotsiaalkeskuses hoolekandetöötajana (osutab koduteenust) alates 2016. aastast. Lisaks on ta vajadusel osutanud asendamise korras isikliku abistaja teenust. Margit on kõrge sisemise motivatsiooniga ja oma tööd teeb ta suure pühendumusega. Ta oskab hästi saada oma klientidega kontakti, märkab nende probleeme ja otsib lahendusi. Oma töökuse, empaatiavõime ja huumorimeele abil saab ta üle kõikides raskustest. Näiteks on mitmel korral juhtunud, et Margit avastab tavapärase kodukülastuse käigus ootamatu terviserikke tõttu abitus seisundis kliendi. Sellistel juhtudel Margit ei kaota pead, vaid  iseseisvalt oma vastutuse piires tegutsema – st kutsub abi, teavitab lähedasi ja/või valla sotsiaalametnikke ja kuni abi saabumiseni abistab ise klienti vastavalt võimalustele.

Koduteenuse osutamisel teeb Margit koostööd kliendi lähedaste, sotsiaalametnike, tervishoiutöötajate ja apteekriga. Hea koostöö näitena võib välja tuua ühe dementsusega kliendi loo – tänu Margiti poolt koolitustel omandatud teadmistele ja kliendi tütrega igapäevasele heale koostööle sai kliendi kodu ja teenused kohandantudvajadustele vastavaks ja klient on saanud oma kodus edasi elada ning ei ole pidanud hooldekodusse kolima.

Rae Sotsiaalkeskus on avatud praktikantidele ja Margiti juhendamisel on erinevate koolide ja erialade tudengid käinud tutvumas hoolekandetöötaja tööga. Viimased praktikandid on olnud Tallinna Tehnikakõrgkooli sotsiaaltöö tudengid. Lisaks oli Margit 2023. aastal juhendajaks ja sisseelamisel abistajaks meie asutuse uuele hoolekandetöötajale.

Margit on elukestev õppija, kes on lisaks hooldustöötaja koolitusele läbinud erinevaid täiendkoolitusi dementsuse, esmaabi andmise, ravimiõpetuse, tuleohutuse ja autismi valdkondades, et oma kliente paremini teenindada.

Aasta tugiisiku kategooria nominent oli Sirle Sülla

Sirle Sülla töötab Rae Sotsiaalkeskuses alates 2022. aastas algusest, esimesel kahel aastal (2022-2023) töötas ta last kasvatava vanema tugiisiku ametikohal ja alates tänavusest aastast on ta laste tugiisikute üksuse juht. Eelnevalt on Sirle töötanud lapse tugiisikuna Tallinna Perekeskuses, kus läbis ka tugiisiku koolituse.

Oma tööd teeb Sirle suure pühendumusega, ta oskab hästi oma klientidega kontakti saada, märkab nende probleeme ja abistab lahenduste leidmisel. Tugiisikuna on ta olnud empaatiline, sõbralik ja toetav, kuid samas ka kokkulepetest kinnipidamise jälgimisel konkreetne ja järjekindel. Tänu Sirle järjepidevale tegutsemisele on mitmed lapsevanemad hakanud paremini oma rolli mõistma ja võtma rohkem vastutust oma lapse kasvatamisel. Kriisisituatsioonides suudab Sirle alati oma volituste piires operatiivselt tegutseda, vajadusel abi anda või kutsuda ning teiste võrgustikuliikmetega koostööd teha.

Meeskonnaliikmena on Sirle alati toetav ja abivalmis, tööd ta ei pelga ja paneb alati käed külge, kus abi on vaja. Sirle on sageli nagu liimiks, mis aitab kliendi toetusvõrgustikku koos hoida, kuna lapsevanemad vajavad tuge ja abi suhtlemisel teiste pereliikmetega, lasteasutuste töötajatega, arstidega jt võrgustiku liikmetega.

Sirle on alati valmis oma teadmisi, oskusi ja kogemusi teiste kolleegidega, meie maja külaliste ja uute töötajatega jagama. Hetkel on Sirle juhendajaks meie asutuses just tööd alustanud lastega perede tugiisikule ja ka 25-le lapse tugiisikule, kelle juht ta alates jaanuarist on.

Õppimisega tegeleb Sirle igapäevaselt. Ta on viimastel aastatel osalenud psühholoogia, psüühikahäirete, lähisuhtevägivalla, suhtluskorra ja pereteraapia koolitustel.

 

Margit Umberg. Foto: Aarne Vesi