Beebidele pakutakse mitmekesiseid huviringe

Rae vallas pakutakse täiskasvanute treeningute ja noorte huviringide kõrval ohtralt tegevust ka beebidele. Rae Sõnumid teeb ülevaate 2017. aasta sügishooaja alguse seisust ja seda info põhjal, mis pärast uurimistööd kättesaadavaks osutus. 

Peamised märksõnad on ujumistreeningud ja muusikaringid. Väikesed ilmakodanikud saavad veega esmatutvust sobitada mitmes kohas. Järveküla kooli lastebasseinis pakub kaks korda nädalas erinevatel aegadel beebide ujumisõpetust Orca Swim Club. Oodatud on lapsed vanuses neli kuud kuni kaks aastat ja üks tund kestab pool tundi. Eelmise hooaja gruppide täitumus kujunes väga heaks ja seetõttu võeti kaks tundi juurde.

Ujumistreeningud Järvekülas ja Jüris

Jüri ujulas on sama vanade laste vanematel koos oma võsukestega võimalus kord nädalas liituda Laste Tervisestuudio treeningutega. Juhendaja Margit Juudase näpunäidete järgi saab laps veega sõbraks, omandab oskuse sukelduda ja õpib erinevaid harjutusi. Korraga on lastebasseinis kuni tosin inimest.

„Regulaarselt ujutatud lapsed arenevad kiiremini ja neil esineb vähem lihaspingeid,“ lisab Juudas. „Samas aitab ujutamine ka juba olemasolevaid lihaspingeid leevendada. Ujutatud tited on rahulolevamad ja sobituvad paremini ümbritseva maailmaga.“

Võimlemis- ja loovtunnid beebidele

Spordilembelistel vanematel on võimalus kaasa lüüa Peetri Beebiklubi võimlemistundides Järveküla spordihoones. Tegemist on 40minutilise treeninguga, mis hõlmab endas erinevaid tegevusi alates massaažist ja kergematest liigutustest, lõpetades akrobaatika ja rütmikaga. Lisaks kasutatakse tundides palju erinevaid vahendeid, et mitmekesistada tegevusi ja anda ajule nn tööd. Ühte gruppi mahub kuni 15 ema ja beebit.

Vanematele, kes soovivad lisaks sportlikule ajaviitele arendada ka käelist tegevust ja jagada muljeid, on mõeldud Peetri Beebiklubi loovtunnid. Uuel hooajal käiakse koos Rae kultuurikeskuses ja Järveküla koolis. Oodatud on lapsed sünnist kuni kaheaastaseks saamiseni. Vastavalt beebi vanusele on moodustatud erinevad, kuni kümnest emast-lapsest koosnevad rühmad.

Loovtunnis toimub esimese poole tunni jooksul aktiivne tegevus: võimeldakse, tantsitakse, lauldakse, loetakse liisusalme, meisterdatakse ja maalitakse. Sellele järgneb vestlusring emade jaoks olulistel teemadel, nagu näiteks lapse arengu toetamine, paarisuhted ja kasvatusprobleemid. Vestlusringis kehtib konfidentsiaalsuse põhimõte – kõik räägitu jääb beebiklubi ruumidesse.

Liituda võib kohe, kui värske ema tunneb, et on valmis imikuga kodust välja tulema. Loovtundidesse on oodatud just emad, sest soovime naistele pakkuda turvalist keskkonda, kus on mugav enda kogemusi jagada ning last rinnaga toita,” täpsustab loovtundide juhendaja Piret Špitsmeister, kellel on psühholoogiaharidus.

„Tundides käimine annab võimaluse sama vanade laste vanematega tuttavaks saada. Näiteks Järvekülas on beebiklubi emadest tekkinud väga tugev sõpruskond, kes üksteisel aktiivselt külas käib. Meie tundide näol on tegemist kvaliteetajaga, mil saab pühenduda iseendale ja lapsele.“

Septembris alustab lisaks beebiklubi tundidele Peetri lasteaed-põhikoolis rasedate joogakursus, kuhu on oodatud kõik beebiootel naised.

Mitmekülgsed muusikaringid

Kel huvi koos beebiga rohkem muusikavaldkonnale keskenduda, saavad seda teha Peetri lasteaia saalis toimuva Lastemuusika tunni raames. Õpetaja Maive Lille juhendamisel 40 minuti jooksul mängitakse, lauldakse, tantsitakse, kuulatakse ja liigutakse.

„Ei maksa karta, et lapsevanema kesine lauluoskus on takistuseks muusikatundides osalemisel. Olulisim on ise laulust ja muusikast rõõmu tunda,“ rõhutab Lille. „Muusikatundide peamine eesmärk on aidata lapsel tundma õppida meid ümbritsevat maailma. Läbi muusika paraneb lapse tähelepanuvõime, püsivus ja iseseisvus. Lihtsad tantsud ja rütmiline liikumine aitab lapsel avastada oma keha kui tervikut. Mäng rütmipillidega arendab lapse peenmotoorikat ja koordinatsiooni.“

Peetri lasteaias ja Jüri Taaramäe lasteaias korraldab väikelastele muusikatunde MTÜ Lastele õpetaja Kadri Reinsalu. Oodatud on lapsed, kellel vanust kuus kuud kuni kolm aastat. Sõltuvalt vanusest on tundide pikkused 30–45 minutit.

„Pisikese lapse aju areneb väga kiiresti. Muusikatunni eesmärk on läbi mängulisuse arendada laste rütmi- ja kuulmistaju, julgustada ise kaasa häälitsema, arendada oma kehatunnetust, peenmotoorikat, koordinatsiooni, laulmist ning pillimängu. Aeg-ajalt ka meisterdame koos muusikaga. Kõik see rikastab pisikese lapse elu ja annab edaspidiseks eluks kogemuse,“ räägib Reinsalu.

Paljud Lagedil elavad beebide vanemad käivad kord nädalas beebikoolis Loo kultuurikeskuses. Pool tundi mängitakse, tantsitakse, lauldakse ja mängitakse pilli ning sellele järgneb ühine mänguaeg. Oodatud on lapsed vanuses neli kuud kuni kaks aastat koos vanemaga. Juhendaja Lilian Kapp märgib, et Lagedile laienemist takistab ruumipuudus.

Andres Kalvik

Foto: Rae spordikeskus