Hea Rae valla eakas, osale uuringus!

Rae vallavalitsuse sotsiaalamet viib läbi küsitlust, milline on eakate ja puudega tööealiste inimeste transpordivajadus valla kaugematest piirkondadest valla keskusesse Jürisse teenustele saamiseks.

Vastamiseks palume helistada telefonile 5594 5597 tööpäeviti kell 9–12 kuni 21. maini.

Rae sotsiaalkeskuse töötaja paneb kirja Teie vastused alljärgnevatele küsimustele. Teie poolt antud infot kasutatakse teenuste arendamiseks.

Nimi

Vanus

Elukoht

Transpordivõimaluse olemasolul sooviksin kasutada Jüris järgnevaid teenuseid:

•             perearst

•             apteek

•             hambaarst

•             (toidu)kauplus

•             postkontor

•             vallamaja

•             sotsiaalkeskuse teenused, üritused

•             spordikeskus

•             muu – palun täpsustada

Mis on täna transpordiga seotud takistuseks nendele teenustele saamisel?

Transporti vajaksin …… korda nädalas ja / või …… korda kuus

Kui palju transporditeenus maksta võiks? Mis võiks olla ühe otsa hind?

Kommentaarid – kui on soov midagi lisada või ettepanekuid teha.

Täname!