Head asjad ikka juhtuvad, kui väga on vaja

MTÜ Mirru abiks korraldab Võsukese lasteaias juba teist suve Rae valla erivajadusega lastele ning kõigile huvilistele suvepäeva, sest ega erilistele lastele üle-eestiliselt palju üritusi ja laagreid võtta ei ole. Lapsed tahavad ikka oma piirkonnast sõpru leida, lisaks veeta rõõmsa, just neile pühendatud päeva. Vanematel ei pruugi selliseks meelelahutuseks vaba raha olla, sest erivajadusega lapsed vajavad väga palju trenne ja teraapiaid, mis on kulukad. Seepärast tuli Rae vald appi ja toetas algatust mittetulundusliku tegevuse projektitoetuse alt. Südame tegi soojaks, et see sündmus sai teoks justkui iseenesest, sest õla panid alla ka mitmed ettevõtted ja inimesed. Täname Võsukese lasteaeda ruumide, Pipist mängujuhti OÜ-st Põnnipidu, Loovälja turismitalu ponijalutuse, Triinu Kurge näomaalingute, Meediatugi OÜ-d suure batuudi ja Kristi Palm-Anist ning Timo Anist imeliste fotojäädvustuste eest ning sponsoreid Mullys OÜ-d ja Orkla Eesti AS-i. Teie aitasite kaasa sellele, et lapsed said oma varasalve unustamatu päeva.

Sügisesest heitlikust ilmast hoolimata oli külalisi väga palju, registreerimislehele kogunes 75 allkirja. Peolised said kaasa positiivsed emotsioonid, uued tutvused ja ühistunde. Kui peres on kasvamas puudega laps, siis on tähtis, et keegi ei jääks oma muredes üksi. Samade probleemidega silmitsi seisvad vanemad saavad pakkuda kogemusnõustamist ning moraalset tuge. Rae erivajadusega laste vanemad on koondunud Facebookis samanimelisse kinnisesse vestlusgruppi. Kui tunned, et vajad tuge ja koosmõtlemist/olemist, siis oled väga oodatud!

2019. aastal korraldasime Võsukese lasteaias esmakordselt perepäeva vanemate algatusena ja omafinantseeringul. Sellise ürituse kordamine näitab, et kohtumisi ja vanemate võrgustikku on väga-väga vaja. Mõned pered ei julge avalikel üritustel käia ja häbenevad laste eripärasid, see aitab neil saada julgust väljas käia ning näha, et neist hoolitakse.

Võsukese lasteaia juhataja Margery Lilienthal

Võsukese lasteaed on väga rõõmus, et  juba teist aastat korraldatakse erivajadusega laste suvepäev meie juures. Pole võimalik mõõta, kust tuleb inimese sisse kõige rohkem tarkust, kuid kindel on, et me õpime ja muutume isegi siis, kui me seda protsessi õppimisena ei teadvusta. Me õpime kogemustest. Üheks selliseks kogemuseks on koos kasvamine erivajadusega lapsega. Võsukese lasteaias on mitmeid erivajadusega lapsi, seega meie majas toimub igapäevaselt koos õppimine. Üheskoos perega ja tugispetsialistidega anname endast parima, et toetada igat väikest võsukest! Võsukese lasteaed julgustab kõiki lapsi osalema järgmiste aastate perepäevadel – see on üks võimalus koos kogeda ehk õppida.

Abivallavanem Jens Vendel

Iga aastaga suureneb Rae vallas puudega laste arv.  Üha enam tuleb pakkuda teenuseid erivajadusega lastele ja nende peredele, toetamaks lapse arengut ja igapäevaeluga toimetulekut. On hea meel, et Rae Sotsiaalkeskuses hakatakse pakkuma sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuseid.  Kiidan erivajadusega laste vanemaid ja MTÜ Mirru abiks eestvedajaid, kes antud ürituse on ellu kutsunud.

Fotode autor: Kristi Palm