Helkurikampaaniasse on panustanud üle 30 Rae ettevõtte!

Rae vallavalitsus algatas novembrikuus helkurikampaania, et pöörata erilist tähelepanu turvalisele liiklemisele ning tuletada meelde helkuri olulisust erinevate sihtrühmade seas.

Jagasime helkureid nii meie haridusasutuste ees, erinevate alevike, külade bussipeatustes, poodide ees, ehtisime helkurpuid jpm.

Hea meel on tõdeda, et suur hulk Rae valla ettevõtetest tulid selle kampaaniaga koheselt kaasa ning varustasid meid helkuritega. Lisaks liiklusohutusele saime elanikele tutvustada ka kampaanias osalenud ettevõtteid, kelle helkurid nüüd meile kenasti valgust näitavad.

Täname väga kõiki ettevõtteid, kes meie inimeste nähtavusele kaasa aitasid! Samuti täname kõiki allasutusi ja koostööpartnereid teavitustöö eest.

Täname: Ridango AS, Digris Disain OÜ, Kleeps24 / BCX Print OÜ, Telia, Smarten Logistics AS, Enima Trade OÜ, Jüri COOP, Volvo Eesti, Lennuliiklusteeninduse AS, Sofikoh OÜ, TANKER, Miil OÜ, Layher Tellingud Eesti OÜ, UK STUUDIO OÜ, Orient kontorikaubad AS, ACE Logistics Estonia AS, Viaston Infra OÜ, Kinema OÜ, Stateos OÜ, Tiptiptap OÜ,

KAURITEL OÜ, Filter AS / Filter Solutions OÜ, Nutilaod, Agapics AS, Tervisliku Turunduse kool, Kaarlaid OÜ, Invar OÜ, Huppa, OÜ Aruotsa, Vampsi Autokool OÜ.

Jätkame kampaaniaga ka detsembrikuus!

 

Helkur võib päästa elusid!

Ma ei näinud teda enne, kui ta oli mu kõrval! See mõte on paljude autojuhtide peast läbi käinud, nähes pimedal ajal helkurita jalakäijat.  Samas kipuvad autojuhid unustama, et ka nemad on sõidukist väljudes jalakäijad – parklast/tänavalt tööle kõndides, lasteaedade, koolide või kaupluse parklas jne. Ka sellistel juhtudel on helkuri kandmine kohustuslik, et teised autojuhid sind märkaksid. Jalakäijad, kes ise sõidukijuhi rollis ei ole, kipuvad arvama, et tema nähtavuse ja ohutuse tagab tänavalgustus ja liikumine kergliiklus- ja kõnniteel. Helkur kas lihtsalt unustatakse või seda ei peetagi oluliseks. Eelnevast lähtudes ei osata end igapäevaelus panna autojuhi rolli ja näha ette, et tegelikkuses ei ole nad liikluses nähtavad. Helkuri kandmine on halva nähtavuse korral või pimeda ajal teel liikudes kohustuslik.

Oluline on üle vaadata ka oma helkuri paiknemine. Käekoti küljes ja hõlma all ei täida see kindlasti oma eesmärki! Kuna jalakäija peab kõnnitee puudumisel kõndima vasakpoolsel teeserval, tuleb helkur kinnitada riiete külge sõiduteepoolsele ehk paremale küljele nii, et see oleks nähtav igast suunast ning paiknema täiskasvanul umbes põlve kõrgusel (samal kõrgusel asetsevad sõidukite tuled). Mida halvemini valgustatud piirkonnas jalakäija liigub, seda rohkem võiks olla helkureid. Õnneks on väga paljudel riideesemetel helkurid juba tootja poolt olemas, eriti laste riiete puhul. Siinkohal tasub teada, et aeg-ajalt tuleb ka neid kontrollida, sest helkurid võivad pesus kuluda või tuhmuda ning sellisel juhul ei täida need enam oma eesmärki.

Jalgratturitele tuleb panna südamele, et ka nemad peavad ennast pimeda ajal nähtavaks tegema. Jalgrattal on kohustuslik ees valge ja taga punane helkur ning vähemalt ühe ratta kummalgi poolel kollane helkur. Pimedal ajal peavad jalgrattal lisaks olema ees valge ja taga punane tuli.

Veendu, et sinu kõigil pereliikmetel oleks nõuetekohane helkur, mis oleks kinnitatud õigesse ja hästi nähtavasse kohta. Helkuri puhul kehtib tingimusteta vana tõde – mida rohkem, seda uhkem!

Turvalist liiklemist!