Jüri noortekeskus käivitas poiste ja tüdrukute klubid

„Kuna igapäevaselt on Jüri Noortekeskuse külastajad enamjaolt poisid, siis loodame, et Tüdrukute klubi tekitab ka tüdrukutes harjumuse ja huvi noortekeskuse tegevustes osaleda,“ rääkis Tüdrukute klubi eestvedaja noorsootöötaja Agne Kokka, kes kutsub klubi tegevusest osa saama kõiki tüdrukuid.

Agne Kokka sõnul on tüdrukute klubi mõte pakkuda noortele neidudele erinevaid põnevaid tegevusi, mille kaudu nad saaksid uusi kogemusi, oskusi ja teadmisi. “Seda alates meisterdamisest kuni külalisesinejate ja teemaõhtuteni välja.“

„Poiste klubi eesmärgiks on samuti poiste vaba-aja sisustamine. Teeme seda läbi tööõpetuse, et arendada noorte loovust ja fantaasiat. Poiste klubis on lisaks tööõpetusele kavas kutsuda noortekeskusesse külla külalisi, kes tutvustavad oma tööd. Teeme väljasõite erinevatesse tehnoloogia ja avastuskeskustesse. 19. jaanuaril külastasime puidutöö töötuba Mektory tehnoloogia kooli Cool Tool Stuudios,“ tutvustas posite klubi tegemisi eestvedaja Indrek Paas.

RS

Foto Agno Kokka

17. Jaanuaril toimunud Tüdrukute klubi osalejad iseenda tehtud geelküünaldega.