Jüri Tervisekeskuse ümbruses levib tasuta kiire internet

Juba selle suve lõpust alates saavad mitmed Rae valla suure külastatavusega asutused tasuta õhu kaudu leviva internetiühenduse wifi (wireless fidelity). Pilootprojekt hakkas tööle Jüri Tervisekeskuse ümbruses.

Rae valla infotehnoloogia juht Hannes Raimetsa sõnul liigub IT-sektor järjest rohkem traadita ühenduse suunas. „Ka Jüri Tervisekeskuses kasutame valdavalt wifi-ühendust. Traadita ühendus on viimastel aastatel niivõrd palju arenenud, et kaabliga ühendus ei anna enam märgatavat eelist,“ selgitab Raimets.

Tervisekeskuse ette rajatavast väljakust kujuneb Jüri keskusala, kus veedetakse vaba aega ja korraldatakse erinevaid üritusi. Wifi-ühenduse rajamisel mõeldi eelkõige Jüri Gümnaasiumi õpilaste peale ja seetõttu on ruuteri prioriteet seadistatud kooli suunas. Wifi-leviala on mõnisada meetrit ning üles- ja allalaadimiskiirus 50 Mbit/s.

Rae vald sai 15 000 eurot toetust

„Tegemist on targa ruuteriga, mis tunneb ära, millises piirkonnas parasjagu internetti kasutatakse ja seade suunab võimsust just sinna suunda,“ täpsustab Raimets, lisades, et wifi-võrgud on kavas sama projekti raames saadud toetuse eest rajada ka Rae kultuurikeskusesse, augustis avatavasse Rae sotsiaalkeskusesse, Jüri Gümnaasiumisse ja Vaida raamatukokku. „Kui korraga on ühes kohas palju inimesi, siis läheb koormus 4G tugijaamadele väga suureks ja internetikiirus kannatab. Varasemad kogemused on näidanud, et kui wifi kasutamine on mugav ja ühendus töökindel, siis see leiab rakendust.“

Tasuta internetiühendus sai teoks tänu Euroopa Komisjoni WIFI4EU algatusele, mille raames õnnestus Rae vallal saada toetust 15 000 eurot. Rae vald peab seadmeid töös hoidma vähemalt kolm aastat ja hoolitsema ise halduskulude eest. „Võib öelda, et Rae vallal on oma roll WIFI4EU algatuse käivitamisel kogu Euroopas,“ märgib Rae endine vallavanem ja veebruaris Regioonide Komitee, mis koondab 350 Euroopa Liidu piirkondlikku ja kohalikku esindajat, asepresidendiks valitud Mart Võrklaev.

2017. aastal koostas Võrklaev Euroopa Regioonide Komitees arvamuse Euroopa Komisjoni poolt algatatud telekommunikatsiooni paketi läbivaatamise osas, mille üheks osaks oli WIFI4EU algatus.

„Eestis on vähe piirkondi, kuhu internetilevi üldse ei ulatu. Euroopas laiemalt on arenguruumi oluliselt rohkem,“ sõnab Võrklaev. „Kui Euroopa Liidus omab linnades kiiret internetiühendust ca 90% inimestest, siis maapiirkondades on see jõudnud vaid 40 %-ni elanikest. Tagasihoidlik internetilevik hajaasustusega piirkondades takistab Euroopa Liidu ühtse digitaalse turu ambitsioonikate eesmärkide täitmist. Kõik Euroopa kodanikud peaksid saama võrdsed võimalused digitaalsest arengust kasu saada.“

Jõuliselt tuleb edasi minna 5G-tehnoloogiaga

Võrklaev lisab, et käesolev kriis on näidanud, kui olulised on kiired ühenduse nii linnades kui maal. „Oma arvamuses rõhutasime vajadust, et kõikides Euroopa Liidu linna- ja maapiirkondade majapidamistes peaks olema vähemalt 100 Mbit/s allalaadimiskiirusega internetiühendus, mida on võimalik suurendada kiiruseni 1 Gbit/s. Kõige kindlam ja ka suurtele andmemahtudele vastupidav viis selleks on lairibavõrgu arendamine,“ toonitab Võrklaev.

„Ka Eestis on viimase miili probleemist palju räägitud, kuid lahendused tekivad kahjuks väga aeglaselt,“ jätkab ta. „Ka Rae vallas ei ole ülikiire lairibavõrk just paljudele kättesaadav ning kriisiaegne e-kool ja pikad koosolekud näitasid, et selle probleemiga tuleb tõsisemalt tegeleda ning kiiresti reaalseid samme astuda. Oma arvamuses soovitasime, et kindlasti peaks avalikku raha eest rajatav lairibavõrk olema operaatori suhtes neutraalne ega tohi sõltuda telekommunikatsiooniettevõtetest. Sel juhul saavad teenusepakkujad tegutseda turul võrdsetel alustel ning tarbijatel oleks võimalus valida hinna ja kvaliteedi põhjal endale sobiv teenus.“

Riigikogu ja Rae vallavolikogu liige Võrklaev toonitab, et Euroopa Liidus tuleb jõuliselt edasi minna ka 5G-tehnoloogiaga, mis aitab viia paljud valdkonnad täiesti uuele tasemele. Olgu selleks siis isejuhtivate sõidukite kasutamine või telesilla vahendusel tehtavad operatsioonid.

Fotol: Rae valla IT juht Hannes Raimets testib Jüri Tervisekeskuse eest levivat tasuta wifit. Fotograaf: Andres Kalvik