Kaasaegne Rae Sotsiaalkeskus pakub mitmekülgseid teenuseid

Augusti lõpus Jüris avatud Rae Sotsiaalkeskus pakub senisest mitmekülgsemaid võimalusi ja kaasaegseid tingimusi vajaduspõhiste teenuste osutamiseks ning abivajavate vallakodanike elukvaliteedi tõstmiseks.

Rae Sotsiaalkeskus pakub koduteenust, üldhooldusteenust, tugiisikuteenust, isikliku abistaja teenust, sotsiaaltransporditeenust ning nüüd on kavas juurutada ja pakkuda ka teenuseid, mida varem ruumide puudumisel osutada ei olnud võimalik.

„Teenuste koordineerimine on koondunud sotsiaalkeskuse alla. Tänu uuele majale on töötajatele ja teenuse osutajatele loodud väga head tingimused ning saame pakkuda mitmekesisemaid teenuseid,“ rõhutab Rae vallavalitsuse sotsiaalhoolekande peaspetsialist Lemmi Park. „Abivajajad ei pea sõitma Tallinnasse, kus osutatakse paljusid spetsiifilisi rehabilitatsiooniteenuseid. Nüüd on teenusepakkujatel võimalus saada kõik vajalikud teenused valla keskusest Jürist.“

Lähedaste koormus väheneb

Vastvalminud majaga tutvumas käinud siinkirjutaja veendus, et kolmel korrusel ja 400-ruutmeetrisel pinnal on avarust ja võimalusi abivajajate eest hoolitsemiseks. Valgusküllastes ruumides peaksid külalised end mugavalt tundma.

„Sotsiaalkeskuse tegevuses arvestame eakate ja erivajadustega inimeste huvide ja vajadustega. Soovime olla usaldusväärseks partneriks abivajajatele ning pakkuda kvaliteetseid sotsiaalteenuseid ning ea- ja võimetekohast huvitegevust,“ sõnas abivallavanem Jens Vendel.

Esimese korruse südameks on erivajadusega inimeste päevakeskus, kus pakutakse ka päevahoiuteenust, mis käivitati Euroopa Sotsiaalfondi poolt rahastatud projekti „Erivajadusega täisealiste päevahoiuteenuse arendamine ja osutamine Rae vallas” raames. Projekti eesmärk on omaste hooldamise koormuse vähendamine, et võimaldada nende naasmine tööturule või töökoha säilitamine. Tegevus toimub esmaspäevast reedeni ja ruumi on kaheksale inimesele. 2021. aasta lõpuni on päevahoiuteenus Rae valla kodanikele tasuta.

„Päevahoiuks loodud ruumid vastavad tänapäeva vajadustele ja teenuse nõuetele. Lisaks seltskonnale ja erinevatele huvitegevustele on erivajadusega inimestele loodud võimalus ka omaette vaikseks toimetamiseks ning isegi puhkamiseks ja lõunauinakuks. Kõike seda eesmärgil, et hoolduskoormuse kandjad saaksid oma lähedase päevaks turvalisse keskkonda tuua ja rahuliku südamega tööülesannetega tegeleda või töökohta otsida,“ selgitab Rae Sotsiaalkeskuse direktor Erkki Jaakre.

„Huvi korral tuleb esitada avaldus ja spetsialistid hindavad abivajadust, mille põhjal leitakse inimesele vajalikud teenused. Läheneme igale inimesele personaalselt. Kohapeal saame pakkuda võimetekohaseid arendavaid tegevusi. Soovime olla paindlikud,“ täiendab Park.

Võimalus duši all käia ja pesu pesta

Nullkorrusel on koduteenusel olevatel klientidel võimalik kasutada dušši ja pesupesemise teenust. Samuti on seal ruum käelisteks tegevusteks ja teraapiateks. „Kuna paljudel eakatel puudub kodus pesemise või pesupesemise võimalus, siis nad saavad meie juurde duši alla tulla. Meil on ka pesumasinad ja pesukuivatid,“ lisab Jaakre.

Teisel korrusel on ruumid personalile, nõustamistuba, eakate päevakeskuse osa ning võimalused viia läbi koosolekuid ja koolitusi. „Päevakeskuses on eakatele kavas luua võimalus väikeses seltskonnas lehti lugeda ja maailma asju arutada või huvitegevusega tegeleda. Kokkamishuvilised saaksid kööginurgas pirukaid või kooke küpsetada,“ tutvustab Jaakre.

Nõustamistuba on kavas pakkuda erinevatele nõustamisteenuste ja teraapiate osutajatele, kes saaksid seal Rae valla kodanikke vastu võtta ning neile vajalikke teenuseid pakkuda.

Intervjuu tegemise ajal oli Rae vallas koduhooldusteenusel 18 inimest, enamjaolt on tegemist eakate inimestega. Teenuse saamiseks tuleb igakuiselt tasuda sümboolne omaosalus, suurema osa kuludest katab vallavalitsus. Lisainfot saab sotsiaalkeskusest, teenustele suunamiseks tuleb pöörduda Rae vallavalitsuse haridus- ja sotsiaalameti poole.

Fotod: Andres Kalvik