Kaks küsimust erakondade esinumbritele

Mis ei vaja Rae vallas muutmist?

Mart Võrklaev, RE:

Rae vald ei vaja suuri muutusi, vaid stabiilset arengut ja tugevat ning mõistlikku juhtimist. Vallale on edu taganud meie suutlikus kiirelt õigeid ja olulisi otsuseid teha ja elanike soovide ning muutuva keskkonnaga kiirelt kaasas käia.

Meil on korras lasteaiad ja koolid, mis tagavad hea hariduse, tugev huvialakool, kus saab tegeleda kaunite kunstide ja spordiga. Toimuvad Rae valla mängud ja meie kultuurielu on uue hoo sisse saanud – toimuvad kunstinäitused, kontserdid ja Rae koolimajaski on üle pikkade aastate taas elu sees!

Raivo Uukkivi, SDE: Valmisolevaid asju pole. Ajakohastamist vajab kõik inimkätega tehtu. Meie eelis, mida keegi muuta ei saa, on ideaalne asukoht. Kuigi asukoht on viimastel kümnenditel pannud vallale suuri arenduspingeid ja erinevate ülesannete lahendamise kohustusi, siis pikas vaates on asukoht Rae valla jätkusuutlikkuse garantii. Osas, mida otsustajad vallas saavad muuta, ei tohi puutuda tänaseks välja kujunenud asustusmudelit. Hajakülasid ei saa muuta „metropolideks“ nagu Peetri ja Rae. Linnaga piirnev tihedalt asustatud ülemineku tsoon on normaalne, kuid lõuna poolne osa peab jääma traditsiooniliseks.

Indrek Uuemaa, KE: Muuta  ei saa ja ei vaja muutmist  juba  ehitatud koolimajad, lasteaiad  ja muud valla objektid  , mis on vajalikud  normaalseks  elukeskkonna eksisteerimiseks.  Muuta ei saa , et seal töötavad õpetajad, kasvatajad ja muu personal.  Muuta ei saa ega vaja muutmist, et on vallavolikogu ja vallavalitsus.

Priit Põldmäe, IRL: Ainus, mida me muutma ei pea, on Rae valla elanikkond. Meil on Eesti üks nooremaid ja dünaamilisemaid elukeskkondi, kuhu on kokku tulnud inimesi pea tervest Eestist. Meie ülesanne ongi tagada, et kõigil neil oleks siin hea elada.

Mis vajab muutmist kõige rohkem?

Mart Võrklaev, RE: Endiselt - meil on vaja stabiilset arengut ja tervikpildi nägemist. Seni keskendusime hädavajalike lasteaia- ja koolikohtade loomisele, kuid nüüd on vaja pakkuda teismelistele sobilikke võimalusi. On vaja laiendada noortekeskuste võrku igas valla kandis. Vallaelanikele, sh noortele on vaja kohti, kus mõnusalt puhata ja vaba aega veeta – selleks plaanime rajada Peetrisse suurema puhkeala (vt www.peetripark.ee) ja Jüri keskväljaku. Samuti vajavad alevikuplatse Lagedi ja Vaida.

Muutmist vajaks opositsiooni ja koalitsiooni vaheline koostöö vallavolikogus, et sealne suhtlus ja asjaajamine oleks professionaalne ja viisakas. Täna kumab liigagi tihti nö vana aja mentaliteeti, kus proovitakse ennast läbi rünnakute, pooltõdede ja solvamiste tegijana näidata. Loodan, et seoses põlvkonnavahetusega volikogus muutub ka poliitiline kultuur ja töö läheb sisulisemaks ja valla arendamise ning elanike heaolu tõstmisele orienteeritumaks.

Raivo Uukkivi, SDE: Kiiresti kasvavas piirkonnas on omavalitsus alati tagaajaja osas nt lasteaia- ja koolikohtade loomise küsimuses. See on tavaline.  Tänases Rae vallas vajab enim muutmist vallavõimu suhtumine, – varastamine kogukonna tagant ja valetamine kogukonnale peavad lõppema! Viimase 7 aasta jooksul on Rae valla juhtimises olnud ülipalju faktiliselt tõestatud korruptsiooni. Seda varjatakse uhkeldamisega tegevuste üle, mis on seadusega täitmiseks antud. Uhkeldamise kodanikeni viimine korraldatakse läbi vallameedia. Seega enim vajab muutust valla juhtimine ja kindlasti vallameedia kontseptsioon. Valides SDE valda juhtima viiakse muudatused kiiresti ellu.

Indrek Uuemaa, KE: Muutmist vajavad  eelkõige inimesed ja inimlikkus.  Jäämäe tipp on vallaleht Rae Sõnumid.   Esitatav on  eksitav poliitiline propaganda, mis laseb paista  reformierakonna ja irli saadikute päikesel.    Positiivseid lood ja sõnumid on vajalikud , kuid  ei juhtu lugema  elanike muresid - probleeme , mis vajavad lahendamist  või  kõige enam muutmist. Volikogu liige  peab andma isiklikest vahenditest  välja paksu  raamatu ,kus saame lugeda seda , mida Rae Sõnumid ei kirjuta. On need vallale kahjulikke otsuste tegemine , maksumaksja tagant varastamine    koos valla maine kahjustamisega.   Veel enam , võtab volikogu esimees  Laius kätte ja materdab augustikuu sõnumites teist  volikogu liiget ei ta ei saanud tööga hakkama, kasutades valet ja demagoogiat.  Kui soovitakse vastulauset kirjutada, siis sõnumite toimetada keeldub jaburatel põhjustel.  Küsin , kus on ajakirjanduse eetika ja kas ei ole tegemist propagandaga trikkidega nõukogude ajast , millal Laius punane kommunist oli?  Küsin , kas  vallalehe toimetaja naudib kõike või täidab käske  , sest palgamaksja talle tänane  vallavõim ?  Jah see vajab kõige enam muutmist.

Priit Põldmäe, IRL: Kui vald areneb ja kasvab, tähendab see tegelikult pidevat muutumist ja sellega tuleb kaasa minna, et luua veel parem elukeskkond. Selle saavutame aga ennekõike väga läbimõeldud ja säästliku planeerimistegevusega. Seetõttu on suur tähtsus meie uuel põhjapiirkonna üldplaneeringul, millega saame muuta paremaks liikumisvõimalusi ja luua ka rohkem rohelust parkide ja puiesteede näol.

Kõige rohkem vajabki muutmist meie suhtumine loodusesse, rohelusse ja ühisesse elukeskkonda. Olles siin vallas näinud suuri muutusi: suuri ehitusi ja metsatukkade taandumist uusarenduste arvel. Olen hakanud mõtlema sellele, et me ei tohi ise progressi ohvriks muutuda. Leian, et iga puu langetamisel tuleks mõõta enne üheksa korda ja kui langetamine on tõesti vajalik, siis tuleb vähemalt kaks puud asemele istutada. Uute parkide, metsatukkade ja haljastuse rajamine peab saama parimaks näiteks vallavalitsuse ja valla elanike ühistööst. Peame näitama, et vald on inimeste jaoks, mitte vastupidi.

EKRE annab kahele küsimusele erakonna seisukohana ühe vastuse

Raul Siem, EKRE: Me soovime, et Rae vallas oleks hea elada, olenemata sellest, kas tegemist on valla keskusega või ääremaaga. Kõik me väärime kõige paremat elu nii lapsena, täiskasvanuna ja ka eakana. Meie seisame selle eest, et see selliselt ka teostuks.

Rae valla kodaniku hääl ja seisukohad ei ole tähtsad üksnes kord iga nelja aasta tagant, vaid nendega tuleb arvestada kogu aeg. Enamasti see kahjuks nii ei ole. Meie hinnangul ei piisa üksnes sellest, kui täna volikogus esindatud erakonnad võimu ümberjagavad. Sellest ei teki lisandväärtust. Valla juhtimise ja kodanikkonna vahel on vaja luua sünergia. Lihtsalt võimu ümberjagamisel aga soovitud sünergiat ei teki, kuna võimu juures olevad inimesed jäävad samaks. Inimene aga teatavasti ei muutu. Valla juhtimisse tuleb kaasata uusi, ausaid, noori ja hakkajaid inimesi. Üksnes nii saame luua uue ja värske hingamise millega edasi minna.

EKRE ei vassi ega anna tühje lubadusi. Me kuulame ja hoolime ning soovime näidata läbi tegude, et oleme parim valik. Saabuvatel valimistel on valla kodanike kord öelda, kas nad soovivad vallajuhtimisse muutusi või mitte. Kui soovite, siis loodame Teie toetusele.

 

- Üksikkandidaadid jätsid küsimustele vastamata.

- Vastused on avaldatud algupärasel kujul.

 

 Kandidaatide fotod vastamise järjekorras