Kuidas nad seda teevad?

  • Eva Jaanson, Aivar Aasamäe, Merko Kimsto, Raili Salvet, Ramses Alliksoo, Kaia Talvik
  • 14.11.2022
  • kop, külad, alevikud

Kuigi Tallinna lähedus mõjutab Rae valla külasid ja alevikke ühel või teisel moel iga päev, toimub külades-alevikes pidevalt kogukonnale mõeldud üritusi, tekib põnevaid rajatisi ja soetatakse vajalikku inventari. Kas olete mõelnud, kuidas seda kõike finantseeritakse? Kas küla võtab laenu, kas raha tuleb kohviku- või garaažimüügist, kas külaelanikud on lahked annetajad? Küllap tuleb ette ka selliseid variante, kuid külaseltsidele on üheks suurimaks toeks kohaliku omaalgatuse programm (ehk lühidalt KOP), mis kaks korda aastas, igal kevadel ja sügisel, hindab mittetulundusühingute esitatud projektitaotlusi ja toetab edukamaid projekte rahaliselt. Toetuse suurus, olenevalt projekti sisust, võib ulatuda kuni 2500 euroni või 4000 euroni.

Võime uhkusega tõdeda, et Rae valla mitmed küla- ja alevikuseltsid on KOPi taotlusvoorudes aastate jooksul osalenud aktiivselt ja edukalt. Teeme siin väikese ülevaate mõnedest projektidest, mis on viimasel aastal KOPi toetusega ellu viidud.

Kurna kogukond alustas projektide kirjutamist kaheksa aastat tagasi ja selle aja jooksul on saanud KOPilt positiivse vastuse kaheteistkümnele projektile. Sel suvel lisandus nimistusse tänavune Rae valla küladepäev Kurna mõisapargis. Kuigi küladepäeva põhirahastus tuleb Rae vallalt, sai korraldusrühm tänu KOPi lisarahastusele lennukamalt toimetada.

Patika küla viis tänavu ellu kaks KOPi toetusega projekti. Et ergutada külarahvast värskes õhus liikuma, sai projektiga „Õhinal õue 2“ Kuremäe puhkealale paigutatud välilauatenniselaud ning korvpallistatiiv. Ka suve viimasel pühapäeval peetud Patika kogukonnapäev (kohvikud, võistlused, külapidu) sai teoks KOPi toel.

Rae külas Roosipõõsa teel valmis augusti alguses 9-rajaline minigolfiväljak. Väljaku kasutamine on elanikele tasuta, kohapeal on olemas kepid ja golfipallid. Väljak valmis vastavalt Rae küla spordirajatiste arengukavale ning Rae vallavalitsuse koostöös ja kaasabil.

Veneküla on viimase paari aasta jooksul KOPi toetuste abil rajanud külaplatsile välikäimla ja viilkatusega pinklauad.

Aruvalla külaselts on viimasel hooajal soetanud KOPi toetuste najal kolm popup-telki ja külaplatsi hooldamiseks murutraktori. Aruvalla külavanem Kaia Talvik on pälvinud ka Kodanikuühiskonna Sihtkapitali (KÜSK) poolt väljaantud kogukonna eestvedaja stipendiumi 2022.

Vaida alevikuselts korraldas tänavu KOPi toetuse abil Vaida Sovhoosi 55. aastapäeva ning MTÜ Vaida Palvemaja sai toetuse kogukonna ürituse „Vaida suvelõpupidu” jaoks, mis oli lõimitud Vaida kandi kodukohvikute päevaga. Sellistel suurematel pidustustel saab kaasata erinevas vanuses ja rahvuses kogukonda osalema ettevalmistustes ja sündmustel, seal toimub aktiivset ja meeleolukat suhtlust, üksteisega tutvumist ning ühistegevust.

Kuna kõigil projektidel on alati nõutud ka omafinantseering, siis on siinkohal paslik tõsta tänulikult esile ka Rae Valla Alevike- ja Külavanemate Seltsi (RVAKS), mis omalt poolt toetab külaseltse just projektide omaosaluse tasumisega. Tänusõnu jätkub ka Rae vallavalitsusele ja valla ametnikele, nii mittetulundustegevuse rahaliste toetuste eest kui ka nõu ja jõuga abistamise eest.

Ja nii see külaelu jõudu juurde saab. Külade eestvedajad on nende rahastusvõimaluste eest väga tänulikud ning loodavad, et pisitasa tunnevad ka kogukonnaliikmed, kuidas elu kodukohas samm-sammult üha mõnusamaks läheb. Teisi külavanemaid, kes veel ei ole projektitoetuste võimalusi enda jaoks avastanud, julgustame aktiivselt seda tegema ja vajadusel kogenenumatelt külavanematelt nõu küsima.

Kohaliku omaalgatuse programmi kohta saab lähemalt lugeda www.hol.ee/374.