Kuidas tähistavad Rae valla juubeliaastat meie külad ja mis on nende ootused?

Alanud 2021. aasta on Rae vallale juubelihõnguline – tähistame tänavu valla 155. sünnipäeva ning taasasutamise 30. aastapäeva.

Teadupärast on Rae vallas tugev kogukondlik külade liikumine ja just seetõttu uurisime meie külavanematelt, mis on nende ootused Rae vallale, milline võiks olla vald tulevikus, kuhu suunda võiks vald areneda, mis on juba hästi, mida tasuks veel edasi parendada?

 

Lagedi alevikuvanem Bärbel Salumäe

Lagedil on alati rõõm tähistada oma juubelit üheskoos Rae valla juubelitega.

Kui sellel aastal on Rae vald 155 ja taasasutamisest 30, siis Lagedi saab letti lüüa arvu 780 esmamainimisest.

Uhke värk! Soovime särtsu ja naeru ja häid emotsioone juubeliaastaks kõigile valla elanikele.

Ootame Teid külla! Vaata: www.lagedi.wordpress.com

 

Ülejõe külavanem Aleksander Torjus

Ülejõe rahvas soovib valla arengu jätkumist, rohkem tähelepanu ka ääremaadele, eriti ühistranspordi ja teede osas ning mis kõige tähtsam – anname kõik koos viirusele ühe kena penaltilöögi, et ta enam kunagi tagasi ei pöörduks.

 

Aruvalla külavanem Kaia Talvik

Rae vallale on väärikaks juubeliks soovida palju. Kuna kriis ei ole veel seljatatud,  siis esmajärjekorras tahaks vallale ja vallaelanikele soovida sel rõõmsal tähtpäeval TERVIST. Tervist nii kehale kui ka vaimule.

Teiseks tahaks soovida, et juubeliaastal oleksid meil olemas kõiki neli aastaaega. Ja et oleks aega neid märgata ning viibida iga ilmaga kasvõi natuke LOODUSES. Ehk siis uuesti – palju tervist!

Soovime, et valla iive püsiks positiivne ning Rae valla pinnas oleks piisavalt viljakas, et siia oma JUURED kasvatada.

Soovime Rae vallale tugevaid KOGUKONDI ja et vald suures kasvutuhinas ülemäära ei linnastuks.

Mida rohkem on meil häid lähisuhteid, seda õnnelikumad me oleme. Seega soovime Rae vallale ja vallaelanikele lihtsalt – PALJU ÕNNE!

Soovime, et uued ettevõtjad sooviksid siin oma tegevust alustada ja vanad tegijad jätkata.

Soovime, et  meil oleks palju ETTEVÕTLIKKE INIMESI, kes tahaksid edendada külaelu ning kogukondi.

Soovime, et juubeliaasta saaks vääriliselt tähistatud IGAS VALLA NURGAS.

Ootused vallale juubeliaastaks: vallasisese ühistranspordi käivitamine Jüris, uue kultuuritraditsiooni loomine Vaidas, et elavdada Vaida kogukonna omavahelist suhtlust.

 

Ootused vallale viie aasta perspektiivis:

Vaida-Aruvalla valgustatud kergliiklustee väljaehitamine, tervisespordi arendamine Vaidas.

Soovime, et LÕUNAPIIRKONNA inimeste eluolu oleks vallale sama oluline nagu põhjapiirkonna elanike oma. Rohkem tuleks väärtustada ka eakaid ja teadvustada nende vajadusi.

PALJU ÕNNE MEILE KÕIGILE JUUBELIAASTA PUHUL!

 

Uuesalu külavanem Palmi Lindjärv

Rae vald on natuke nagu linn, aga samas suuresti nagu maakoht ehk saab tunda end paljuski eemal linnakärast, olles Tallinnale samas väga lähedal. Rae vallas on täna veel palju vaba maad ja suured põllud, uuselamurajoonides kipub kohati kõrghaljastus veidi piirkonnast eemale jääma. Praegu puuduvad vallas RMK matkaradade stiilis korrastatud avalikud matkarajad koos puhkealadega ja uued populaarsed ühiseid õues vaba aja veetmise võimalused, nagu madalseiklusrada või discgolfi rada, ei laiene igasse külla.

Vald tegi ägeda üleskutse, pakkudes elanikele võimalust hakata biojäätmeid kompostima, soetades valla toel kompostreid. Mis oleks, kui Rae vallast saaks Eesti esimene n-ö rohevald, kus jäätmete sorteerimine on au sees igas valdkonnas, majade katustel on energiasäästlikud päikesepaneelid, elamupiirkondades on rohkem puid ja korrastatud haljastust ning pargialasid koos lemmikloomade jalutusväljakutega, oleks mitmeid avalikult kasutatavaid hea kvaliteediga matkaradasid, mis elanikke üha enam loodusesse viivad? See kõik saaks toimuda valla initsiatiivil ja elanike kaasamisel, selleks et Rae vald võiks olla ka 10 ja 100 aasta pärast hea ja puhas elukeskkond, kus inimesed soovivad olla ja oma päevi veeta, mitte üksnes magama tulla.

Oma küla poolt oleme suuremad unistused, kuhu võiks küla koos vallaga liikuda, kirja pannud ka Uuesalu küla arengukavasse, mille 2020. aastal vastu võtsime.

 

Vaidasoo külavanem Asner Kolla

Vaidasoo rahvas ootab vallalt eelkõige seda, et vald oleks näoga oma rahva poole. Väikese kogukonnana loodame, et kuulatakse ka meie häält, vaatamata sellele, et meid on vähe. Loodame, et vallavalitsuse silmis oleme suurte asulate elanikega siiski võrdsed.

Mina külavanemana loodan, et vallavalitsus hakkab mõistma, et põliseid külasid ei tohi välja suretada. Kui samamoodi jätkata, siis jooksevad meie väiksemad külad inimestest tühjaks. Tuleks soodustada noorte tulekut maale ja luua selleks tingimused.

Lisaks tiheasustusele tuleb pöörata tähelepanu ka teistele piirkondadele ning olla valmis ka eriolukordadeks.

Loodame, et vald lähtuks oma otsustes ka talupojatarkusest, ilma milleta ei oleks meie eestlased jõudnud siia, kus me praegu oleme.

Rae vallas on hea elada. On vallaametnikke, kes teevad suurepärast tööd ja kelle pärast tasub omavalitsusel uhkust tunda. Vallal läheb üldiselt väga hästi, kuid kindlasti ei saa me loorberitele puhkama jääda.

Vaidasoo inimesed on püüdnud ka ise oma küla elamisväärsemaks ning ilusamaks muuta, näiteks võib tuua meie külas asuvate bussiootepaviljonide uuenduse, ehitatud kioski, külaturu korraldamise jpm.

Juubeliaastal on plaanis kioski uuendamine ning selle juurde pitsaahju ehitamine, millest loodame suurt tõmbenumbrit ning rõõmu nii kohalikele kui ka möödasõitjatele. Läbib ju meie küla iidne maantee, mille kaudu on kaupmehed, kuningad ning sõjamehed liikunud juba 13. sajandist alates.

Kõigile vallakodanikele tahaksin soovitada, et ajal mil võib-olla väga palju reisida ei saa, tuleks  avastada Eestimaad ja Rae valda. Ka meie valla väikestes külades on palju imekauneid paiku, nii et tulge meile külla ja kui on vaja soovitusi, siis meie külal on olemas oma koduleht www.vaidasoo.ee, kust on leitav külavanema kontakt, kes oskab küla kohta mõndagi rääkida ning võib külalistele kasvõi matkajuhiks tulla.

Vaskjala külavanem Regina Märtin

Vaskjala küla on väga pika ajalooga küla. Jüri kihelkond moodustati aastail 1220–1221 ja algul kandis nime Vaskjala samanimelise küla järgi. Aastast 1223 on nimetatud Vaskjala kirik, teadaolevalt üks vanimaid Põhja-Eestis, 1241 Taani hindamisraamatus mainitakse Ocrielae kihelkonda (https://www.rae.ee/ajalugu).

Vaskjala külas asuv Rae koolimaja on viimased viis aastat taas avatud kogukondliku tegevuse jaoks. Vaskjala külarahval on  hea meel, et kooliharidust on külas antud 1867. aastast. Praegune maja avati 1933. aasta septembris ning selles koolimajas on võimalus koos käia, läbi viia töötubasid, käia kangastelgedel käsitööd tegemas, pidada külaüritusi, perekondlikke sünnipäevi, osaleda lastelaagris ja käia kinos või kontserdil. Eriti hea meel on,  et 2020. aastal lükkasime Rae valla mittetulundusliku tegevuse sihtotstarbelise toetuse abil käima keraamika töötoa, mille tegevust soovime kindlasti jätkata.

Rae koolimajas tegutseb viimased kolm aastast ka Vaskjala Loomeresidentuur, mis  on loomekeskkonnaks kunstnikele nii välis- kui kodumaalt. Külarahvale meeldisid eriti 2020. aastal Itaalia päritolu skulptori loodud okstest ja puitmaterjali jääkidest siili ja põdra skulptuurid, mida kutsume Ussiaugu teele vaatama!

Rae valla elanike seas on väga populaarne sportlik hoiak ja aina rohkem on näha inimesi kasutamas liikumisharrastusega tegelemiseks just Jürist Vaskjala külla suunduvat kergliiklusteed. Seda teed kasutatakse jalutamiseks, aktiivseks käimiseks, jooksmiseks, rattasõiduks, rulluisutamiseks.

Seepärast julgeme soovitada kõikidele, kes Jürist Vaskjala suunas tuleval kergliiklusteel jalutavad või rattaga sõidavad, rikastada oma liikumisrada lahedate kohtade avastamisega ja võtta sihtkohaks näiteks okstest skulptuurid Ussiaugu teel, looduskaitsealune Karjavere ehk Kapa ehk Vaskjala tamm või Rae koolimaja.

Soovime, et Rae vald jätkab ka järgnevatel aastatel turvaliste kergliiklusteede ehitamist eesmärgiga soodustada liikumisharrastustega tegelemist. Soovime, et kergliiklustee ei lõppeks põllul, vaid ühendaks valla külad omavahel, et saaks liikuda turvaliselt ühest külast teise ja propageerida noortele valla elanikele jalgratta jm kergliiklusvahendite kasutamist.

Vaskjala küla soovib Rae valla elanikele valla juubeliaastaks palju positiivseid elamusi liikumis- ja  terviseradadel, mille käigus saab tundma õppida oma kodukanti!

Tulevikku suunatud mõtted on väga vajalikud, kuid samas ei tohiks unarusse jätta ka minevikku. Rae valla elanikkond on tohutult uuenenud/noorenenud ja oleks oluline anda rohkem informatsiooni sellest, mis on siin varem olnud. Meie vald on ju meeletult suur oma erinevate piirkondadega ja hea moodus juubeliaasta tähistamiseks on juba see, et teistest küladest ja nende tegemistest rohkem teada saada.

Järveküla Külavanem Kaarel Kais

Mina Järveküla külavanemana soovin valla sünnipäevaks kõigile valla elanikele õnne isiklikus elus ja peresuhetes, sest selleta ei oma muud kordaminekud erilist tähtsust. Vald peab arenema tasakaalustatult – teede- ja transpordivõrk, haridusasutuste võrk, sportimisvõimaluste ja vaba aja veetmise võimaluste hulk ja mitmekesisus ei tohi jääda Peetri ja Järveküla uusarenduste ja elanike arvu jätkuvale järsule kasvule jalgu. Milliseks vald areneb 10 või 25 aasta pärast, on paljuski valla elanike endi kujundada – mina loodan, et Järvekülast ja Peetrist ei saa „Tallinna eeslinnad“, vaid tekib selgelt eristuv kvaliteetne looduslähedane elukeskkond, mis samas ei jää pakutavate võimaluste poolest linnale alla.