Lilleorus avab uksed eriline koolimaja

Uuel aastal, Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks, valmib Eesti ja loodetavasti kogu maailma erilisim koolimaja, kirjutab Rae Sõnumitele Stina Valgma.

Vaida lähedal asuvasse Lilleoru keskusesse on viimase 25 aasta jooksul rajatud inimese teadlikku ja terviklikku arengut toetav õppe- ja elukeskkond. Nüüdseks elab Lilleorus 17 peret, kes on loonud ühiselt ökoküla. Juba järgmise aasta kevadel valmib uhiuus külastus- ja koolituskeskus Teadlikkuse Rakendamise Kool koos avara kohviku, saali ja seminariruumidega. Tegu on Eesti suurima roopakkidest ehitisega, mis on esimene selletaoline avalik hoone Eestis ja valminud peamiselt vabatahtlike talgutöö abil ja ühisrahastuse toel.

Aga ega siis tühi maja püsti püsi. Majas toimub palju huvitavat  tegevust. Uues koolituskeskuses avab 2018. aasta septembrikuus uksed ka põhikool, kuhu on väga oodatud õpilased nii lähedalt kui ka kaugemalt. Võtame vastu lapsi nii Peetri külast kui ka Jürist. Kõigile kaugemalt tulijatele leitakse koos Rae valla abiga hea transpordivõimalus. Lilleoru põhikool on esimene eraüldhariduskool Rae vallas. Uue kooli avamisega muutub valla elanike valik hariduse vallas mitmekesisemaks.
Kooli eestvedajad on kindlad, et sellest tuleb üks tore ja lastesõbralik kool. Lilleoru põhikool järgib riiklikku õppekava, kuid lisaks emakeelele, matemaatikale ja teistele ettenähtud ainetele pöörame suurt rõhku lapse enesekohaste oskuste arendamisele. Selleks, et laps saaks edukalt uusi teadmisi omandada, peab ta olema suuteline oma tähelepanu juhtima ja keskenduma. Lilleoru koolis on olemas õppeprogramm just nende oskuste arendamiseks, millele tavaliselt koolis rõhku ei panda, kuid mis aitavad kaasa hea õpikeskkonna loomisele ning arendavad õpilase enese motiveerimise oskusi. Kuna kool asub väga kaunis looduskeskkonnas, saab seal olema palju koolitunde õuesõppes.

Esimene klass alustab õpinguid järgmisel sügisel, 1. septembril 2018. Koos hakkavad õppima 1. ja 2. klassi õpilased. Klassi laste arvu tahame hoida väikese, 12–16 last.

Aga juba sellest sügisest alustab Lilleorus tegevust eelkool korra kuus pühapäeviti.
Eelkoolilapsed ja nende teisedki pereliikmed on oodatud Lilleorgu järgmisele eelkooli kogunemisele 15. oktoobril kl 11.00–13.00. Olete oodatud ka niisama uudistama.

Lilleoru keskus

 

Foto Lilleoru keskus