Lugejate esmamuljed Rae Sõnumid veebiväljaandest

Rae Sõnumid on nüüdsest leitav ka omanimeliselt saidilt. Palusime mitmelt valla elanikult tagasisidet, mis uue digiväljaande juures nii head kui ka parandamisväärset silma hakkas ning kellest ja millest sooviksid nad sealt edaspidi lugeda.

Laine Randjärv, riigikogu liige:

Minule uus digileht väga meeldib. See on mulle ka kõige kättesaadavam variant, kuna suure osa ajast olen arvuti taga. Sealt saab valla uudistest päris hea ülevaate ja sarnasus paberlehega teeb selle isegi kodusemaks. Tavalistes digilehtedes virvendavad igasugu reklaamid silme ees ja seetõttu meeldib eriti niisugune rahulik formaat. Edaspidi loengi pigem digilehte.

Valla lehel on omad eesmärgid, ta ei saa võistelda kommertsmeedia väljaannetega. Esmane ülesanne on jagada rahvale infot vallas toimuvast. Näiteks planeeringutest ja nende ümber käivatest vaidlustest. Oluline on ka kajastada mahukamaid ehitus- ja teetöid, uute lasteaedade, teenindusasutuste või poodide rajamist. Hea on teada kohapeal pakutavate teenuste kohta: kus on võimalus käia huviringis või trennis, millal on kavas kontserdid, laadad ja külapäevad. Seda on seni ka paberlehes kenasti kajastatud.

Digilehest saab hõlpsalt kätte kõik, mis kohalikust elust huvi pakub. Aga varasemate lehelugude kiireks leidmiseks võiks olla otsingusüsteem sisu märksõna ja/või autori järgi.

Põnev oleks lehest leida n-ö üllatusesinejaid, huvitavaid persoone. Kõik nad ei peagi olema vallaga otseselt seotud. Näiteks laulupeo eel võiks olla intervjuu mõne üldjuhiga.

Ka poliitikateemadel võiks leida teistsuguseid vaatenurki – miks mitte panna Andrus Ansip vestlema oma Rae vallas elava noore nimekaimuga, kes on pealegi ka poliitikas tegev. 

Oleksin valmis ka ise midagi kirjutama – näiteks laulupidude ajaloost, mis on mu erialane teema. 

Reet Raudkepp, Vaida raamatukogu juhataja:

Iga uus asi tahab harjumist. Täna internetis kolades ei tule veel meelde klõpsida valla digilehele. Eelistan krabistada paberlehte. Samas on digileht vajalik meie valla tegemiste nähtavaks tegemiseks neile, kellele paberleht postkasti ei jõua. Eestist mujale elama läinud saavad end kodukoha tegemistega kursis hoida. Uut elukohta Rae valda otsivad inimesed leiavad digilehest aga taustainfot. Seega igati tänuväärt ettevõtmine.

Kajastatud peaks olema kõik huvitav, mis meie vallas toimub, ka EV 100 sündmused. Pikad artiklid võiksid olemata olla, neid ei viitsita lugeda, samuti üleriigilise tähtsusega artiklid, mis on juba ilmunud päevalehtedes või mujal portaalides. Vältida võiks ühel teemal kahte kõrvuti artiklit nagu viimases numbris e-sigarettide lood. Valla leht jäägu kohalike sündmuste kajastamiseks.

Rohkem võiks sõna anda tavalistele valla elanikele. Praegu on esiplaanil allasutused, külavanemad ning Memme-taadi klubi tegemised.

Täielikult välistaksin digilehes reklaami.

Valla kohta on infot nüüd neljas kohas: Rae valla ametlik koduleht www.rae.ee; Facebooki leht Rae vald, www.raesonumid.ee ja paberväljaanne Rae Sõnumid, mis on PDFina valla kodulehelt leitav. Kui palju nende sisu kattub? Lugejal võib tekkida segadus info leidmisel, peab läbi vaatama kõik neli kohta.

Ingrid Puusta, purjesportlane:

Enamasti loen paberlehte, kuna see tuleb postkasti, kui aga tahan midagi järele vaadata eelmistest numbritest, otsin üles digiväljaande. Vahel on hea sirvida vanu lehti ning neile saavad arvutis ligi kõik huvilised. 

Lugusid võiks olla Rae valla elanikest ja siin tegutsevatest firmadest. Huvitaksid ka valla spordikeskuse ja erinevate huviklubide tegemised.

Visuaalne külg võiks olla modernsem, rohkem värvi!

Rein Karm, vallavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni liige:

Mina kuulun sellesse põlvkonda, kes meelsamini loeb paberlehte. Viimastel aastatel on mul süvenenud huvi kodukandi ajaloo vastu ja palju abi saan just Rae Sõnumites ilmunud artiklitest. Mul on isegi oma tarbeks tehtud Lagedi kohta ilmunud artiklite kataloog Excelis.
Samas on mul hea meel, et on käima lükatud Rae Sõnumite veebiversioon. Nüüd ei saa valla elanikud enam väita, et info vallas toimuva kohta liigub aeglaselt ja seda on ebapiisavalt. Aitäh tegijatele!
Mul on kaks ettepanekut. Esiteks võiks taastada aastaid tagasi Rae Sõnumites ilmunud rubriigi „Meie inimesed“. Miks mitte siduda see äsja suure pauguga käima läinud üritustesarjaga EV 100. Huvitavaid inimesi on vallas piisavalt.
Teiseks, tehtud on tänuväärne töö ja vanad Rae Sõnumid on valla kodulehelt loetavad, aga mõned aastakäigud selle sajandi algusest on veel digitaliseerimata. Usun, et peale minu on teisigi, kes on huvitatud sellest, et ka need oleksid kodulehel kättesaadavad.

Margus Vain, Patika ja Kautjala külavanem:

Digilehega olen põgusalt tuttav, mulle see meeldib. Ta ei asenda kindlasti paberlehte, mida on väga hea kodus lugeda, aga on operatiivsem. Samuti pole digileht mahuliselt nii piiratud ja saab avaldada ka pikemaid lugusid.

Kogukonna rubriigis võiksid tänu suuremale ja vabamale „leheruumile“ kirjutada meie valla külavanemad ja külaseltside eestvedajad. Mina ise tunnen, et mul on piisavalt väljundeid, aga mõned kolleegid on kurtnud, et paberlehte on raske leheruumi saada. 

Nutikujundus tundus samuti päris äge. Hea, et ka sellistele asjadele mõeldakse, palju infot tulebki viimasel ajal telefoni kaudu. 

Raimond Truus, ettevõtja:

Olen juba viimased 10–15 aastat digiinimene ja pigem ei loe paberlehti, ainult sirvin. Seetõttu tervitan igati Rae Sõnumite digiväljaannet. Ostsin just uue arvuti ja nüüd võin öelda, et Rae Sõnumid on mul iga päev kaasas. Aeg-ajalt on vaja üle vaadata ka vanu numbreid.

Kuulun Facebookis Rae valla gruppi ja mulle väga sobib, et sealt saan operatiivselt valla infot. Nüüd võib samasugust kiiret infojooksu oodata ka digilehelt.

Kindlasti peaks seal olema kättesaadav kogu päevakajaline info. Praktilisest infost võiks esiküljel olla teadaanne tähtaegade kohta: mis ajaks tuleb esitada taotlus laste huviringide toetuse saamiseks jms. Et lööd arvuti lahti, loed ja ei unusta avaldust õigel ajal esitada.

Aita Nurga